• Startdatum:
 • 4 juni 2021
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Rechtsgebied:
 • Vreemdelingenrecht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 6

Het asielrecht is doorlopend in beweging, misschien wel meer dan andere rechtsgebieden. Niet alleen verandert de feitelijke situatie in de wereld en vooral de asiellanden geregeld, ook is het asielrecht voor een groot deel Unierecht: relatief nieuw, en onderworpen aan zowel politieke invloed als veel uitleg door het Europese Hof van Justitie. Alle recente ontwikkelingen komen in deze cursus aan de orde, voor zover ze in Nederlandse asiel procedures een rol (kunnen) spelen. Er wordt afgeweken van de onderwerpen als de actualiteit daar om vraagt!

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Recente ontwikkelingen GEAS
 • Dublinovereenkomst
 • Rechterlijke toetsing: feiten, LHBT, religie, opvolgende aanvragen, nieuwe asielmotieven
 • Veilige landen (van herkomst of derde landen)
 • 1F en openbare orde
 • Schorsende werking rechtsmiddelen
 • Medische aspecten / advisering (Korosec).
 • Er wordt afgeweken van de onderwerpen als de actualiteit daar om vraagt!


Niveau
Verdiepingsniveau: Er wordt verwacht dat de deelnemers over een redelijke basiskennis beschikken.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor professionals die in het migratie- en asielrecht werkzaam zijn. Daarbij dient niet alleen gedacht te worden aan de advocatuur of de rechtspraak, maar ook aan procesvertegenwoordigers of beslismedewerkers van de IND en andere personen werkzaam in de uitvoeringspraktijk.

Toegang tot webinar Actualiteiten Asielrecht
De actualiteitencursus Asielrecht vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via uw internetbrowser Google Chrome.

U ontvangt enkele dagen voor het webinar plaatsvindt een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u. U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. Wij kunnen u hier helaas niet mee helpen.

Er wordt een opname gemaakt die later wordt gedeeld met de deelnemers. U kunt het webinar dus ook terugkijken op een moment dat het u uitkomt. Schrijf u nu in en kijk het webinar terug om zo ook uw PO punten te behalen.

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punten wensen te ontvangen, dienen na afloop van de cursus enkele toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw PO-punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat. Indien u de toets niet heeft gehaald, ontvangt u bericht en kunt u de toetsvragen opnieuw beantwoorden.

08.45 uur: Inloggen in de Liveroom                                                          
09.00 uur: College
11.00 uur: Pauze
11.15 uur: College
13.00 uur: Lunchpauze
14.00 uur: College
15.00 uur: Pauze
15.15 uur: College
16.30 uur: Einde

 

oude sterrewacht
Docent
mr. J.C.E. Krikke
...
docent Wijngaarden Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. M. Wijngaarden
...


Het webinar Actualiteiten Asielrecht vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room.

Enkele dagen voor het webinar plaatsvindt, krijgt u per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving.

Bekijk de updates van de Universiteit Leiden en onze veelgestelde vragen over postacademisch onderwijs op locatie.

€ 325,= (vrij van btw) inclusief digitaal cursusmateriaal