• Startdatum:
 • 6 juni 2024
 • Cursusduur:
 • 2 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Jeugdrecht, Personen- en familierecht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 15

Over de cursus
De figuur van de bijzondere curator heeft in het afgelopen decennium een belangrijke positie binnen het familierecht gekregen. De mogelijkheden om een bijzondere curator te benoemen zijn in 2009 wettelijk uitgebreid en sindsdien is de ontwikkeling van het instituut van de bijzondere curator in een stroomversnelling geraakt. Dit ook mede door het rapport van de Kinderombudsman in 2013 en recente adviezen ten aanzien van de inzet van de bijzondere curator in jeugdbeschermingszaken van de Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid (januari 2024). Er is een Stichting Bijzondere Curator Nederland opgericht, zodat de kwaliteit van bijzondere curatoren getoetst en geborgd wordt. Rechters blijven creatief in het benoemen van bijzondere curatoren. Kennis van het instituut van de bijzondere curator is inmiddels onmisbaar in de uitvoering van de familierechtpraktijk.
Deze unieke tweedaagse opleiding is ontwikkeld door de Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden in samenwerking met ervaren bijzondere curatoren als Annelies Hendriks en Ivo Pieters en heeft niet alleen als doel het juridisch kader van de bijzondere curator te beschrijven en uit te diepen, maar ook te laten zien hoe de bijzondere curator in de praktijk functioneert. Kortom, theorie en praktijk gaan tijdens deze cursus hand in hand, belicht vanuit verschillende disciplines, hetgeen vorige deelnemers zeer in deze cursus waarderen.

Dag 1 Juridisch kader bijzondere curator
In de ochtend wordt aandacht besteed aan het juridisch kader waarbinnen de bijzondere curator kan worden benoemd. In de middag ligt de nadruk op de bijzondere curator in de rechtspraktijk. Ook is er ruimte voor discussie en reflectie.

Dag 2 Psychologisch kader bijzondere curator
Op de tweede dag komt de focus te liggen op de bijzondere curator vanuit kind perspectief: het ontwikkelingspsychologisch kader en gesprekstechnieken komen aan de orde. Deelnemers krijgen ruimte om te oefenen in het voeren van kindergesprekken en met het opstellen van rapportages.

Wat zijn familie- en jeugdzaken?
Een echtscheidingsconflict, een omgangsconflict, een afstammingszaak, een jeugdbeschermingszaak of een andersoortig conflict met zijn of haar gezagsdrager(s) waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang.

Wie worden bedoeld met toekomstig bijzondere curatoren?
In ieder geval bedoelen wij daarmee: advocaten of mediators, niet zijnde een advocaat, die de ambitie hebben om als bijzondere curator te worden benoemd. De wetgever heeft zelf aangegeven dat medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming niet in aanmerking mogen komen voor benoeming als bijzondere curator. Wij verwachten ook dat jeugdbeschermers niet snel in aanmerking zullen komen voor benoeming.

Voor welke professionals is deze cursus ook geschikt?
Deze cursus is overigens ook geschikt voor professionals die meer willen weten over deze rechtsfiguur en wat deze rechtsfiguur kan betekenen binnen hun dagelijkse praktijk. Zo hebben reeds advocaten, vertrouwensartsen en jeugdbeschermers deze opleiding gevolgd. Maar ook leden van de zittende en staande magistratuur zijn van harte welkom.

Ben je bijzondere curator na het afronden van deze cursus?
Na het afronden van deze specialisatiecursus bent u geen bijzondere curator. U bent pas bijzondere curator wanneer u in een individuele zaak door een rechter wordt benoemd. Wel heeft u hiermee een speciale opleiding op zak, waarmee u vervolgstappen kunt zetten. De Stichting Bijzondere Curator Nederland formuleert op dit moment de eisen waaraan toekomstige bijzondere curatoren moeten voldoen. Er zal in ieder geval een schriftelijke toets en een assessment moeten worden afgelegd. Daarvoor is deze cursus een hele goede basis. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de Stichting Bijzondere Curator Nederland. Uiteraard zullen in deze cursus ook op dit gebied de laatste ontwikkelingen met u worden gedeeld.  

Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u vragen of opmerkingen heeft. Kijk verder ook op www.stichtingbcn.nl.

Deskundigheidbevordering
Na het afronden van de opleiding ontvangt u een certificaat en wordt u uitgenodigd voor een Linkedin-groep (netwerk bijzondere curatoren in jeugdzaken). Er worden ook zogenoemde terugkomdagen georganiseerd, zodat de personen die deze opleiding hebben gevolgd op specifieke thema’s hun kennis up to date kunnen houden en zich kunnen verdiepen in een bepaald onderwerp. Daarnaast fungeren de terugkomdagen als een platform waarbij de opgeleide bijzondere curatoren (vanuit de verschillende disciplines) kennis met elkaar kunnen uitwisselen.

Let op: er is een beperkt aantal plaatsen (20) beschikbaar om de kwaliteit van deze specialisatiecursus te waarborgen. Schrijf je daarom snel in!

Leerdoelen
 Na het volgen van deze cursus:

 • Is de deelnemer bekend met het (internationale) juridische kader van de figuur van de bijzondere curator, zowel in afstammingszaken als in andere zaken;
 • Heeft de deelnemer kennis genomen van hoe bijzondere curator functioneert in de dagelijkse rechtspraktijk;
 • Is de deelnemer bekend met de figuur van de bijzondere curator vanuit het kindperspectief (ontwikkelingspsychologisch kader);
 • Heeft de deelnemer geoefend met gesprekstechnieken, het voeren van kindergesprekken en het opstellen van rapportages.

Hoofddocent

 • Prof. mr. drs. M.R. (Mariëlle) Bruning, hoogleraar Jeugdrecht Universiteit Leiden

Cursusleider

 • Mr. dr. M.P. (Maria) de Jong-de Kruijf, universitair docent Jeugdrecht Universiteit Leiden.

Docenten

 • Prof. mr. drs. M.R. (Mariëlle) Bruning, hoogleraar Jeugdrecht Universiteit Leiden, rechter-plaatsvervanger (team familie en jeugd) rechtbank Amsterdam.
 • Mr. I.J. (Ivo) Pieters, advocaat/mediator, raadsheer-/rechter-plaatsvervanger en bijzondere curator te Leiden
 • Mr. C.L. Strop, kinderrechter bij de rechtbank Den Haag.
 • Drs. A.P.M. (Adrianne) van Rheenen, orthopedagoog / GZ-Psycholoog, gedragsdeskundige Raad voor de Kinderbescherming Regio Utrecht
 • Drs. J.A.M. (Annelies) Hendriks, ontwikkelingspsycholoog / gecertificeerd Psycholoog NIP-mediator / bijzondere curator te Den Haag.
 • mr. M.P.G. Rietbergen, Bijzondere curator en jeugdrechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam en jeugdrechtadvocaat Rotterdam

Doelgroep
Voor huidig en toekomstig bijzondere curatoren die zich verder willen verdiepen in deze bijzondere rechtsfiguur die de belangen van het kind kan vertegenwoordigen in familie- en jeugdzaken.

Niveau
Specialisatieniveau: doorgaans meer dan 3 jaar praktijkervaring in het betreffende vakgebied; voor deelname is een hoog kennisniveau aanwezig van het betreffende vakgebied.

Mogelijkheden onderwijs op afstand
Bij deze cursus is deelnemen op afstand niet mogelijk.

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

Bijeenkomst 1
Donderdag 6 juni 2024

Juridisch kader

09:00 Ontvangst met koffie en thee
09:30 Welkom, introductie en kennismaking
Prof. mr. drs. M.R. (Mariëlle) Bruning of mr. M.P. (Maria) de Jong-de Kruijf
10:00 Internationaal juridisch kader bijzondere curator
Prof. mr. drs. M.R. (Mariëlle) Bruning
11:00 Pauze
11:15

Nationaal juridisch kader deel I
Mr. M.M.C. (Manuela) Limbeek

 • De bijzondere curator ex. 1:250 BW
12:15 Lunch
13:00 Nationaal juridisch kader deel II
Mr. I.J. (Ivo) Pieters
 • Rapporten Kinderombudsman en Adviescommissie
 • Procespositie van minderjarigen
 • De bijzondere curator in afstammingszaken (art. 1:212 BW)
14:15 De bijzondere curator in de rechtspraktijk deel I
Mr. I.J. (Ivo) Pieters & en mr. C.L. (Carin) Strop
 • Taakomschrijving
 • Bemiddelen
 • Adviseren/rapporteren
 • Procederen
 • Omgaan met privacyregels
 • Beroepsethiek
15:30 Pauze
15:45 De bijzondere curator in de rechtspraktijk deel II
Mr. I.J. (Ivo) Pieters & en mr. C.L. (Carin) Strop
17:15 Pauze met snack
17:30 Interactief college
Mr. I.J. (Ivo) Pieters & mr. C.L. (Carin) Strop
18:30 Evaluatie en afsluiting
19.00 Diner
20.15 Vanuit restaurant met taxi naar hotel

Bijeenkomst 2
Vrijdag 7 juni 2024

Psychologisch kader

09:00 Ontvangst met koffie en thee
09:15 Ontwikkelingsfasen van kinderen
J. (Jarno) Schroer & Drs. J.A.M. (Annelies) Hendriks
10.30 Gezinsachtergronden
Drs. J.A.M. (Annelies) Hendriks
11.15 Pauze
11.30 Psychiatrische problematiek van ouders
J. (Jarno) Schroer
12.15 Twee modellen: hoe praat je met kinderen?
Drs. J.A.M. (Annelies) Hendriks & J. (Jarno) Schroer
13.15 Lunch
14.00 Vraagtechnieken
J. (Jarno) Schroer
14.30 Oefenen met de twee modellen deel I
Drs. J.A.M. (Annelies) Hendriks & J. (Jarno) Schroer
15.30 Pauze
15.45 Oefenen met de twee modellen deel II
Drs. J.A.M. (Annelies) Hendriks & J. (Jarno) Schroer
17.00 Opzet voor rapportage
Mr. I.J. (Ivo) Pieters, drs. A. (Annelies) Hendriks & J. (Jarno) Schroer
17.30 Einde
Cursusleider
mr. dr. M.P. de Jong-de Kruijf (1) Msc LL.M BA
...
prof. mr. M.R. Bruning Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. M.R. Bruning
...
Docent
drs. J.A.M. Hendriks
...
Docent
mr. I.J. Pieters
...
Docent
drs. A.P.M. van Rheenen
...
Docent
mr. M.P.G. Rietbergen
...
Docent
J. Schroer
...
Docent
mr. C. Strop
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 1895,- (vrij van BTW) inclusief lunches, diner, consumpties, hotelovernachting Tulip Inn* met ontbijt en digitaal cursusmateriaal

Meer informatie over de inbegrepen hotelovernachting kunt u vinden na inschrijving in de leeromgeving.