Juridisch PAO Leiden verzorgt meerdere cursussen met betrekking tot letselschade en personenschade. Een cursus letselschade of personenschade wordt verzorgd door sprekers die werken aan de juridische faculteit in Leiden. De docenten zijn zowel werkzaam in de praktijk als in de wetenschap, waardoor onze samenwerking optimaal is. De lesstof van een opleiding letselschade sluit daardoor ook goed aan op de ontwikkelingen in het rechtsgebied. De cursussen zijn van hoog niveau en de opgedane kennis is direct bruikbaar in beroepspraktijk van de juridische professional. Een goede reden om een opleiding letselschade te volgen bij Juridisch PAO Leiden.

Tijdens een letselschade opleiding wordt veel ruimte voor interactie over recentelijke rechtspraak en andere actualiteiten geboden. Samen met onze sprekers stimuleren wij cursisten om het rechtsgebied vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Uit ervaring blijkt dat dit een lerend effect heeft.

Actueel cursusaanbod


19mei
2020
Inschrijving open
Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht
Periode: 19 mei 2020
Rechtsgebied: Aansprakelijkheidsrecht, Burgerlijk(proces)recht, Consumentenrecht, Letselschade, Verbintenissen- en contractenrecht
Aantal punten: NOVA 4

Wat is letselschade?

Letselschade is de lichamelijke en/of geestelijke (immateriële) schade die een slachtoffer ondervindt ten gevolge van een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is. Ter compensatie van de geleden schade kunnen slachtoffers een vergoeding claimen van de aansprakelijke partij. Deze vergoeding kan het slachtoffer nodig hebben voor bijvoorbeeld medische kosten van het ziekenhuis, materiële schade aan een auto of immateriële schade (smartengeld) voor pijn en leed. De schade kan alleen vergoed worden als de aansprakelijkheid is erkend. Het is daarom van belang dat de letselschade is ontstaan door een schadeveroorzakende gebeurtenis.

Cursusaanbod letselschade

Juridisch PAO Leiden verzorgt meerdere cursussen letselschade en cursussen die betrekking hebben op letselschade of personenschade. Een mooi voorbeeld is de actualiteitencursus aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Tijdens onze cursussen leert u de fundamenten van het rechtsgebied kennen en volgen we de meest recente ontwikkelingen in het letselschaderecht, zoals ontwikkelingen betreffende het smartengeld of het wetsvoorstel Affectieschade, dat 1 januari 2019 in werking zal treden. Na afloop van een opleiding letselschade kent u de belangrijkste ontwikkelingen binnen het rechtsgebied.

Doelgroep letselschade opleiding

De doelgroep van een opleiding letselschade is divers aangezien meerdere beroepsprofessionals in contact kunnen komen met het rechtsgebied. Tevens verschilt de doelgroep per cursus en daarom ook het instapniveau van de desbetreffende cursus. Zo bieden wij basiscursussen, actualiteitencursussen en specialisatiecursussen aan. Voor elke cursus is een eigen kennis- en ervaringsniveau gewenst. U kunt deze informatie vinden onder de desbetreffende cursus letselschade en personenschade. In het algemeen bestaat de doelgroep voor een opleiding letselschade uit advocaten, academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en letselschade-experts, bureaus en/of behandelaars, verzekeraars en rechtshulpverleners die over een academisch of een daaraan gelijkwaardig niveau beschikken.

Schrijf u gemakkelijk in voor een opleiding letselschade. Bekijk ons actuele aanbod aan juridische cursussen en schrijf u in. Heeft u vragen over een cursus, of wilt u een cursus op uw locatie volgen? Neem dan contact met ons op!

Wellicht ook interessant voor u:


6apr
2020
Inschrijving open
Toon aan de top: Tax Integrity
Periode: 6 april 2020
Rechtsgebied: Fiscaal recht
Aantal punten: NOVA 4, HQ 4
16apr
2020
Inschrijving open
VPR-A Seminar Privacy- en gegevensbeschermingsrecht 2020
Periode: 16 april 2020
Rechtsgebied: Privacy en ICT recht
Aantal punten: NOVA 5
13mei
2020
Inschrijving open
Verdiepingscursus Finance for Lawyers: Balans- en jaarrekeninglezen voor juristen
Periode: 13 mei 2020 t/m 20 mei 2020
Rechtsgebied: Bank- en Effectenrecht en financiering, Financieel recht
Aantal punten: NOVA 10