Een Wwft cursus is erg belangrijk om regelmatig te volgen. Zo blijft u op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving van de anti-witwaswetgeving Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme). Advocaten hebben volgens de Wwft wet een jaarlijkse Wwft opleidingsplicht. Voor uw praktijk is dus essentieel om op de hoogte te zijn van de ins en outs over de Wwft wetgeving.

Volg een Wwft cursus bij Leiden Law Academy en u voldoet aan de opleidingsverplichting van de NOvA.

Op deze pagina vindt u ons actuele aanbod postacademische cursussen omtrent de Wwft-wetgeving. Er zijn verschillende data Wwft cursussen beschikbaar bij juridisch postacademisch onderwijs Leiden.

Op dit moment bieden wij geen cursus in het desbetreffende rechtsgebied aan. Wilt u op de hoogte blijven van het recente cursusaanbod van Juridisch PAO Leiden? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Wat is de Wwft?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is op 25 juli 2018 gewijzigd in het kader van de Implementatiewet van de Vierde Anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie. Inmiddels is de Vijfde Anti-witwasrichtlijn vastgesteld. De Wwft wetgeving die in 2018 intrad zorgde voor een aanzienlijke lastenverzwaring in de praktijk. In ieder kantoor dient een verantwoordelijke te zijn aangewezen en dient voor een compliancefunctie en auditfunctie aanwezig te zijn. Ook heeft het kantoor de verplichting om een risicobeoordeling te maken en een beleid daarvoor vast te leggen.

Als poortwachter is een advocaat in veel gevallen verplicht om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënten te identificeren, te verifiëren en ongebruikelijke transacties te melden. Een ongebruikelijke transactie moet worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) die in het kader van die dienstverlening zijn verricht of voorgenomen.

Advocaten denken vaak dat ze niet met deze Wwft wet maken hebben, dat is veelal niet juist! Dit geldt overigens ook voor notarissen. Belastingadviseurs vallen in de meeste gevallen onder de Wwft.

Verplichte Wwft cursus of opleiding volgen

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) schrijft voor dat advocaten op de hoogte moeten zijn van de Wwft en daarvoor elke twee jaar een cursus moeten volgen (de kantoorverantwoordelijke elk jaar). Advocaten hebben volgens de Wwft wetgeving een opleidingsplicht op dit gebied. De Wwft is ook van toepassing op advocaten en advocatenkantoren voor zover zij zelfstandig onafhankelijk beroeps-of bedrijfsmatig optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie

JPAO Leiden biedt daarom meerdere keren per jaar een Wwft cursus aan om op die manier aan uw Wwft opleidingsverplichting te voldoen. De cursus vindt online plaats of kunt u op locatie volgen, dit staat bij iedere cursus vermeld. De online cursussen worden opgenomen en kunt u ook terugkijken op een moment dat het u beter uitkomt. 

Het volgen van cursus of opleiding over de Wwft is dus belangrijk om op de hoogte te blijven van de actuele wet- en regelgeving met betrekking tot uw bijdrage als advocaat in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De wetgeving verandert voortdurend en de inspanning die van u en uw organisatie verwacht worden daarmee ook. 

JPAO Leiden biedt meerdere soorten Wwft cursussen aan.

Kies uw Wwft cursus

De Wwft Basiscursus is gericht op deelnemers die nog over onvoldoende kennis van de Wwft werking beschikken. In de twee uur durende basiscursus praat docent Arnaud Booij u bij over de werking van de Wwft en de relevantie voor uw praktijk. Na deelname aan de Wwft basiscursus bent u op de hoogte van de hoofdlijnen van een Wwft-beleid en weet u welke verantwoordelijkheden u en uw kantoor daarbij heeft. 

Verdiepingscursus

De Wwft Verdiepingscursus richt zich op deelnemers die al over basiskennis beschikken. In deze drie uur durende online cursus leren deelnemers hoe ze de Wwft in de praktijk moeten toepassen en waaraan het kantoorbeleid moet voldoen. Na afloop van de cursus bent u goed op de hoogte van de Wwft-verplichtingen voor uwzelf en voor uw kantoor en bent u in staat om te bepalen welke diensten er onder de Wwft vallen en in welke situaties er een melding ongebruikelijke transactie dient plaats te vinden. De docent, Arnaud Booij, zal daarbij veel praktijkcases bespreken. 

Jaarlijkse actualiteitencursus

In de jaarlijkse actualiteitencursus Wwft praat de docent Arnaud Booij u bij over recente ontwikkelingen omtrent de Wwft aan de hand van diverse praktijkcases. De actualiteitencursus is met name een must voor advocaten die in een corporate transactiepraktijk werken of in de vastgoedpraktijk, of voor leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wwft en voor personen die de compliancefunctie uitoefenen.

Heeft u interesse om deel te nemen aan deze cursus? Neemt u dan contact met ons op.

Kortom, in al onze Wwft cursussen worden actuele wijzigingen van de wetgeving behandeld. Alle opgedane kennis is direct toepasbaar in uw beroepspraktijk!

Doelgroep Wwft cursus

Een Wwft cursus is gericht op advocaten en compliance officers van advocatenkantoren. De cursus is ook van harte aanbevolen wanneer u werkzaam bent als advocaat in de vastgoedpraktijk, of voor leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor een correcte uitvoering van het Wwft beleid. Twijfelt u of u met uw achtergrond kunt deelnemen aan een cursus over de Wwft? Neemt u dan contact met ons op. Wij adviseren u graag over een cursus die past bij uw kennis en kunde.

Incompany

Naast basis-, verdiepings- en actualiteitencursussen over de Wwft, kunnen wij ook een op maat verzorgde incompany cursus aanbieden. De cursus kunt u samen met uw collega’s volgen op uw (bedrijfs)locatie. Bekijk meer informatie over onze incompany cursus mogelijkheden.