Cursus Privacyrecht

Juridisch PAO Leiden biedt jaarlijks meerdere Privacy- en ICT-rechtcursussen aan. De privacyrecht cursussen zijn aan te raden voor bedrijfsjuristen, juridische beleidsmedewerkers en de advocatuur. Onze juridische cursussen privacyrecht en ICT-recht worden verzorgd door Leidse topwetenschappers en gerenommeerde privacyrecht specialisten uit de praktijk.

Voor de cursussen privacyrecht en ICT-recht werken wij nauw samen met de Leidse hoogleraar Gerrit-Jan Zwenne. Dhr. Zwenne is werkzaam als hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij bij eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en tevens advocaat en partner bij Pels Rijcken. Hij houdt zich vooral zich vooral bezig met de werking en toepassing van de privacywet- en regelgeving, en in het verlengde daarvan ook met telecom- en internet-rechtelijke vraagstukken. 

Doelgroep cursussen

Onze privacyrecht cursus en ICT-rechtcursussen hebben ieder een eigen instapniveau, per cursus staat de doelgroep vermeld. Twijfelt u of u met uw ervaring en kennis kan deelnemen? Neem dan contact met ons op.

Op deze pagina vindt u een overzicht van ons actuele aanbod juridische Privacy- en ICT-recht en cursussen.

 

Actueel cursusaanbod


4maa
2021
Inschrijving open
Leergang Artificial Intelligence voor juristen
Periode: 4 maart 2021 t/m 22 april 2021
Rechtsgebied: Bestuurs(proces)recht, Privacy en ICT recht
Aantal punten: NOVA 20
5maa
2021
Inschrijving open
Specialisatieopleiding Cybercrime 2021
Periode: 5 maart 2021 t/m 28 mei 2021
Rechtsgebied: Bestuurs(proces)recht, Criminologie, Privacy en ICT recht, Straf(proces)recht
Aantal punten: NOVA 30
30maa
2021
Inschrijving open
Webinar Internationale doorgifte persoonsgegevens
Periode: 30 maart 2021
Rechtsgebied: Privacy en ICT recht
Aantal punten: NOVA 2
20apr
2021
Inschrijving open
VPR-A specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht 2021
Periode: 20 april 2021 t/m 28 oktober 2021
Rechtsgebied: Privacy en ICT recht
Aantal punten: NOVA 45
20mei
2021
Inschrijving open
Webinar Actualiteiten AVG & UAVG 2021
Periode: 20 mei 2021
Rechtsgebied: Privacy en ICT recht
Aantal punten: NOVA 3
16jun
2021
Inschrijving open
Basiscursus AVG
Periode: 16 juni 2021 t/m 23 juni 2021
Rechtsgebied: Privacy en ICT recht
Aantal punten: NOVA 10
5nov
2021
Inschrijving open
Het Nationale Privacycongres 2021
Periode: 5 november 2021
Rechtsgebied: Privacy en ICT recht

Onderwerpen Privacyrecht en ICT-rechtcursus

De onderwerpen van onze cursussen privacyrecht en ICT-recht variëren. Er vallen namelijk meerdere aandachtsgebieden onder het ICT-recht, zoals het internetrecht, ICT-contractenrecht, het telecomrecht, cybercrime en cyberlaw, en het privacyrecht. In meerdere van deze aandachtsgebieden bieden we cursussen aan. In onze privacyrecht cursussen gaan we bijvoorbeeld dieper in op de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene verordening gegevensbescherming en bespreken we recente jurisprudentie omtrent de AVG en de UAVG. 

VPR-A Specialisatieopleiding

In onze VPR-A Specialisatieopleiding wordt in 9 dagen tijd ingegaan op alle aspecten van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Deze aspecten dienen bekend te zijn bij een advocaat of juridische professional die zich heeft gespecialiseerd in dit rechtsgebied. Onderwerpen die in deze opleiding besproken worden, zijn o.a.: de AVG en de uitvoeringswet AVG, Telecommunicatiewet, e-Privacy Verordening, PSD2 en de gezondheidszorg. De opleiding beoogt het praktische kennisniveau van cursisten zowel in de breedte als in de diepte te vergroten. Op intensieve wijze wordt ingegaan op verschillende cursusonderwerpen. Voor toelating van de specialisatievereniging Vereniging Privacyrecht Advocaten is vereist dat u deze specialisatieopleiding met goed gevolg is afgerond.

Artificial Intelligence voor juristen

Artificial Intelligence (AI), ook wel bekend als kunstmatige intelligentie, gaat de komende jaren ons leven veranderen. AI zal overal zijn: op het werk en in ons privéleven. Dit brengt de nodige juridische vraagstukken met zich mee. Voor de juristen die zich op deze toekomst willen voorbereiden en zich verdiepen in moderne technologie en in de juridische aspecten van AI en algoritmes bieden wij de leergang Artificial Intelligence voor juristen aan. Als jurist moet u zich kunnen verplaatsen in de belevingswereld van cliënten. In de leergang Artificial Intelligence voor juristen leert u alle basiskennis over de werking van kunstmatige intelligentie, welke wet- en regelgeving van toepassing is en wordt aan de hand van casussen besproken of de bestaande juridische kaders wel toekomstbestendig zijn.

Nationale Privacycongres

Ook organiseren wij jaarlijks het Nationale Privacycongres. Dit jaarlijkse congres is geschikt voor advocaten, bedrijfsjuristen, compliance en privacy officers, functionarissen gegevensbescherming en de rechterlijke macht. Tijdens dit congres worden alle actualiteiten van het afgelopen jaar besproken. Ook door verschillende deskundigen op gebied van privacy-wetgeving alvast gekeken naar nieuwe ontwikkelingen voor het aankomende jaar. De materie die tijdens het Nationale Privacycongres wordt besproken, is alleen geschikt voor juridische professionals met ten minste drie jaar ervaring in het privacyrecht.

Actuele onderwerpen

Wij hechten veel waarde aan de actualiteit van zowel onze Privacyrecht als ICT-recht cursussen. In al onze cursussen worden daarom veel actuele onderwerpen en recente jurisprudentie besproken. ICT-ontwikkelingen, en dan met name ontwikkelingen omtrent het internet, roepen voortdurend nieuwe juridische vraagstukken op. Door het volgen van een cursus ICT-recht bent u in één keer bijgepraat over deze nieuwe vraagstukken en hoe er middels wet- en regelgeving mee wordt omgegaan.

Daarnaast bieden wij ook cursussen aan op het gebied van cybercrime & cybersecurity. Informatiebeveiliging en cybercrime zijn van toenemend belang voor bedrijven en overheden. Van juristen wordt vereist dat zij een gedegen kennis hebben over deze wet- en regelgeving. Recente resultaten uit bijvoorbeeld de Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau van de Statistiek bevestigen bijvoorbeeld ook de nut & noodzaak van kennis over cybercrime. 

Wij zijn altijd op zoek naar juridische vraagstukken over alle onderwerpen van het ICT-recht en privacyrecht en behandelen ze in onze cursussen. Hierdoor bieden we de zekerheid dat onze opleidingen en cursussen in het privacyrecht actueel en relevant zijn.

Interesse in een cursus die betrekking heeft op dit rechtsgebied? Bekijk het actuele juridische cursusaanbod.

 

Wellicht ook interessant voor u:


9feb
2021
Inschrijving open
Webinar - Basiscursus Wwft 2021
Periode: 9 februari 2021
Rechtsgebied: Algemeen, Bank- en Effectenrecht en financiering, Financieel recht, Insolventierecht, Ondernemingsrecht
Aantal punten: NOVA 2, HQ 2
4maa
2021
Inschrijving open
Leergang Artificial Intelligence voor juristen
Periode: 4 maart 2021 t/m 22 april 2021
Rechtsgebied: Bestuurs(proces)recht, Privacy en ICT recht
Aantal punten: NOVA 20
5maa
2021
Inschrijving open
Specialisatieopleiding Cybercrime 2021
Periode: 5 maart 2021 t/m 28 mei 2021
Rechtsgebied: Bestuurs(proces)recht, Criminologie, Privacy en ICT recht, Straf(proces)recht
Aantal punten: NOVA 30