Privacy en vastleggen gegevens:
Het Juridisch PAO Universiteit Leiden (hierna: Juridisch PAO) gaat zorgvuldig om met gegevens die bezoekers via de universitaire websites achterlaten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt het Juridisch PAO zich aan de eisen die de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) stelt.

Beveiliging gegevens:
Het Juridisch PAO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het Juridisch PAO maakt op haar websites en haar administratiepakket CRM (Microsoft Dynamics) gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot gegevens omtrent bezoekersinformatie. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via pao@law.leidenuniv.nl

Gebruik van cookies:
Onze websites maken gebruik van cookies. Hiervoor is uw toestemming nodig. Wanneer u hier toestemming voor geeft bv. via een cookiebalk bovenin of onderaan de website, of wanneer u doorklikt naar een tweede pagina van de website en op die manier toestemming verstrekt, worden cookies geplaatst.

Functionele en analytische cookies:
Een cookie is een klein bestandje, dat met webpagina's wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Met deze cookies proberen wij onze toekomstige dienstverlening én uw ervaring bij het bezoeken van onze sites te verbeteren. Hieronder leest u meer over de cookies die worden geplaatst door webpagina’s op de domeinen van het Juridisch PAO: www.paoleiden.nl en www.leidenlawconference.nl of in de mijn omgeving waarop u toegang heeft voor enkele administratieve of cursusgerelateerde documentatie rondom uw deelname aan een activiteit van het Juridisch PAO.

Functionele cookies (cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren) en analytische cookies die nauwelijks tot geen invloed hebben op uw privacy, worden altijd geplaatst wanneer u onze universitaire websites bezoekt.

Google Analytics:
Het Juridisch PAO gebruikt een externe partner(DBOM) voor het managen en gebruiken van Google Analytics. DBOM gevestigd te Haarlem is een online marketingbureau.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). DBOM gebruikt deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken, met als doel de website te verbeteren.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

DBOM heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten, waarin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers. Google kan de informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Het Juridisch PAO heeft hier geen invloed op.

Wij delen op geen andere dan voor bovengenoemde redenen gegevens met Google en maken tevens geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies, behalve voor het wederzijds uitwisselen van webstatistieken en campagnestatistieken met ons Google AdWords account, teneinde websitegebruik en conversiegebeurtenissen bij te houden. Het op deze wijze uitwisselen van meetgegevens heeft geen tot zeer beperkte invloed op uw privacy, aangezien er hiermee geen persoonlijke informatie wordt verzameld en wij deze gegevens niet gebruiken om advertenties af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren.

De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd conform het advies van Autoriteit Persoonsgegevens. Uw IP-adres wordt voor een deel gemaskeerd (te weten het laatste octet).

Cookies beheren:
U kunt uw voorkeur voor de acceptatie van cookies op onze universitaire websites op elk gewenst moment wijzigen via de link ‘Remove cookies” of “Reconsider cookies” aan het begin van iedere pagina.

Ook kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on om ervoor te zorgen dat Google Analytics geen gebruik kan maken van uw data.

Tot slot kunt u cookies beheren in uw webbrowser of via de stap voor stap uitleg van de Consumentenbond.

Social media:
Op de websites van het Juridisch PAO zijn buttons opgenomen om webpagina's te delen via sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons maken gebruik van stukjes code die van deze sociale media platforms afkomstig zijn. Wanneer webpagina's gedeeld worden met deze buttons, worden er cookies geplaatst.

Voor meer informatie over wat deze sociale media platforms met uw (persoons)gegevens doen die zij via cookies verwerken, verwijzen wij naar hun eigen privacyverklaringen. Het Juridisch PAO heeft hier geen invloed op.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de dienstverlening die nodig is voor de uitvoering van de activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld en de administratie daaromheen.

Het Juridisch PAO Universiteit Leiden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Achternaam, tussenvoegsel, voorletters, voornaam, titulatuur
 • Geslacht (niet verplicht)
 • Specialisatie en/of interessegebiedenvoorkeuren (rechtsgebieden)
 • Beroep en/of functie
 • Adresgegevens privé adres (indien u als privé persoon zich aanmeldt): Straat, huisnummer, evt toevoeging, postcode, plaats, land, bankrekeningnummer, betaalmethode
 • Adresgegevens bedrijf waar u werkzaam bent: Organisatienaam, bezoekadres, factuuradres (afwijkende factuurgegevens, eventueel factuurkenmerk, bankrekeningnummer, betaalmethode), emailadres van u zelf en algemeen emailadres bedrijf, website
 • Telefoonnummer
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres privé en/of bedrijf
 • LUF-lid (alumnus Universiteit Leiden, dit vanwege korting).
 • Contactvoorkeuren (uw goedkeuring onze cursus attenderingen te ontvangen op basis van uw interessevoorkeuren

Vastleggen en verwerking van gegevens klanten:
Voor het gebruik van uw gegevens heeft de universiteit een wettelijk geldige reden nodig, ook wel een wettelijke grondslag genoemd. Voor alle diensten die nodig zijn om u toegang te geven tot de universiteit en gebruik te laten maken van de faciliteiten van de universiteit wordt gebruik gemaakt van de grondslagen “toestemming” en “gerechtvaardigd belang”. Alleen de persoonsgegevens die u rechtstreeks heeft opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt worden bewaard en gebruikt bij onze diensten. Voor inzage, wijziging of verwijdering van de bij ons bekende gegevens kunt u contact opnemen met: pao@law.leidenuniv.nl. Of inloggen en zelf uw gegevens aanpassen in de Mijn omgeving.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 • Het afhandelen van uw aanmelding relevante cursusinformatie, betaling en/of factuur
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om cursusmateriaal aan u te kunnen toesturen
 • Overzicht van door u als deelnemer bij ons gevolgde events t.b.v. accrediterende instanties (5 jaar bewaarplicht in geval van controles van de beroepsorganisatie) alsook interne accountantscontroles (10 jaar bewaarplicht in kader van de volledigheid financiële administratie en audit controles).
 • Om u een certificaat toe te sturen i.v.m. accreditatiepunten
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief als u zich daarvoor heeft aangemeld om u op de hoogte te stellen van conform uw interessegebiedenvoorkeuren relevant nieuw cursusaanbod
 • Om onze serviceverlening continue te verbeteren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Het Juridisch PAO Leiden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In dit geval houdt het in dat Juridisch PAO Leiden u alle benodigde berichten stuurt aangaande uw deelname aan de cursus waarvoor u zich heb opgegeven en ook houdt het Juridisch PAO u op de hoogte van cursussen op uw vakgebied tot het moment dat u aangeeft uit ons bestand verwijderd te willen worden op basis van uw voorkeuren.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Het Juridisch PAO Leiden verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen tenzij dit bovengenoemd belang (accreditatie-instantie, accountantscontrole) in de weg staat, dan zullen wij in overleg met u de registratie van uw gegevens in ons systeem tot het minimale beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Juridisch PAO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pao@law.leidenuniv.nl. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek.

De Universiteit Leiden heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst die toezicht houdt op het gebruik van persoonsgegevens door de universiteit. De FG kan bereikt worden via privacy@bb.leidenuniv.nl. Indien u dringende vraag over privacy heeft, kunt u die vraag via de mail stellen. De FG is bovendien de contactpersoon voor vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder (meer info). Het Juridisch PAO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.