Leiden Law Academy organiseert nascholing voor juridische professionals. Bij elk programma is aangegeven welke juridische cursussen door genoemde instanties zijn goedgekeurd.

 

Permanente opleiding Advocatuur

Iedere advocaat die de stage heeft afgerond of in totaal langer dan 39 maanden als advocaat ingeschreven is geweest, moet jaarlijks ten minste 20 uur besteden aan het onderhouden of ontwikkelen van zijn professionele kennis en kunde. Minimaal de helft van het aantal uren moet worden besteed aan een juridische opleiding. Het gaat dan om kennis over het rechtsgebied waarin de advocaat werkt of wil werken. Mocht een advocaat van rechtsgebied willen veranderen of een rechtsgebied willen toevoegen aan zijn praktijk, kan een advocaat ook werken aan het ontwikkelen van kennis en kunde op het rechtsgebied of de rechtsgebieden waarop hij werkzaam wil zijn. Voor deze laatste situatie heeft het Leids Juridisch PAO een uitgebreid palet aan basis- en verdiepingscursussen.

Zie verder de Verordening op de Advocatuur

Permanente opleiding Notariaat

Iedere (kandidaat-)notaris dient in een tijdvak van twee jaren 40 opleidingspunten te behalen. Zie verder het Reglement Bevordering Vakbekwaamheid van de KNB.

Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

De Leidse Specialisatieopleiding Arbeidsrecht is door de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) erkend en geeft toegang tot het lidmaatschap van de VAAN.
Aan het vorenstaande kunnen geen rechten worden ontleend. Informeert u bij twijfel altijd bij uw eigen beroepsorganisatie.

Bekijk het overzicht van VAAN erkende opleidingen.

Vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen (PWO)

Cursussen die relevant zijn voor wetgevings- en overheidsjuristen, zijn te herkennen aan onderstaand PWO-punten logo. Dit zijn cursussen of trainingen die nadrukkelijk gericht zijn op overheids- of wetgevingsjuristen.

Logo Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

Raad van Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) is als zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de organisatie van gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand in Nederland. Dit doet de Raad o.b.v. de Wet op de Rechtsbijstand (Wrb)

Bekijk ons actuele aanbod erkende opleidingen en cursussen door de Raad van Rechtsbijstand. Indien een cursus of opleiding door de RvR erkend is, zal dit bij de omschrijving van de desbetreffende cursus/opleiding vermeld staan.

Indien u vragen heeft over de RvR erkenning, neemt u alstublieft contact met ons op.

logo LRGD

Certificering LRGD-register

Certificering LRGD-register
De Leidse Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige is door de Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen erkend (LRGD). Het met goed gevolg afronden van de opleiding is één van de eisen voor registratie bij het LRGD voor registratie in de rechtsgebieden Civiel recht en Bestuursrecht.

Raadpleegt u voor de overige toelatingseisen (de website van) het LRGD. NB: Vanaf 1 januari 2018 mag het diploma niet ouder zijn dan 3 jaar voor aanmelding bij de LRGD. Tot die datum mag het diploma 5 jaar oud zijn.

Bekijk alle postacademische onderwijsbijeenkomsten van Juridisch PAO Leiden die LRGD-erkend zijn.

Lees meer informatie over het LRGD.

NRGD-register

De Leidse Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige in Strafzaken is een door het NRGD (Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen) erkende opleiding. Dit houdt in dat deskundigen die de opleiding met succes afronden voldoende kennis van het strafrecht hebben opgedaan, bekend zijn met hun positie en rol daarin, en in staat zijn zowel schriftelijk als mondeling helder over de opdracht en elk ander relevant aspect te rapporteren. Daarmee voldoen de geslaagden aan de eisen die gesteld worden aan een gerechtelijke deskundige zoals geformuleerd in artikel 12, tweede lid van het Brdis, onder b en g.
Indien u NRGD-registratie beoogt, dient u een strafrechtelijk examen af te leggen (in plaats van een civielrechtelijk examen), geeft u dat duidelijk aan bij uw aanmelding. U krijgt dan tevens een verdiepend zelfstudiemateriaal opgave. U kunt uiteraard tegen bijbetaling (van 1500 euro) zowel civiel als straf examen afleggen.

Bekijk meer informatie over het NRGD-register.

Ons aanbod NRGD-erkende opleidingen.