Voor een juridische cursus Bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) bent u bij Juridisch PAO Leiden aan het juiste adres. De Universiteit Leiden heeft de grootste en kwalitatief beste staats- en Bestuursrechtafdelingen van alle rechtenfaculteiten van Nederland. Het cursusaanbod Bestuursrecht is daarom het grootste aanbod van juridisch PAO Nederland.

Ons aanbod richt zich niet alleen op de advocatuur, maar ook op overheidsjuristen, zoals juristen bij gemeenten, provincies of ministeries, de rechterlijke macht en andere academici die in de praktijk veel te maken hebben met het staats- en Bestuursrecht.

Actueel cursusaanbod bestuursrecht


11jun
2020
Inschrijving open
Webinar AI en recht: Toezicht op algoritmes
Periode: 11 juni 2020
Rechtsgebied: Bestuurs(proces)recht, Privacy en ICT recht
Aantal punten: NOVA 1
16jun
2020
Inschrijving open
Webinar AI en Recht - Verantwoord gebruik van algoritmes
Periode: 16 juni 2020
Rechtsgebied: Bestuurs(proces)recht, Privacy en ICT recht
Aantal punten: NOVA 1
24jun
2020
Inschrijving open
Webinar - De toepassing van AI in het strafrecht
Periode: 24 juni 2020
Rechtsgebied: Bestuurs(proces)recht, Privacy en ICT recht, Straf(proces)recht
Aantal punten: NOVA 1
24jun
2020
Inschrijving open
Webinar Bestuursrecht in coronatijd
Periode: 24 juni 2020
Rechtsgebied: Bestuurs(proces)recht, Omgevingsrecht, Ruimtelijke ordeningsrecht en milieurecht
Aantal punten: NOVA 2
17sep
2020
Inschrijving open
Webinar Bestuurlijke afwegingsruimte en interbestuurlijk toezicht bij het omgevingsplan
Periode: 17 september 2020
Rechtsgebied: Bestuurs(proces)recht, Omgevingsrecht, Ruimtelijke ordeningsrecht en milieurecht
Aantal punten: NOVA 1

Actualiteiten Bestuursrecht

Het Bestuursrecht is een breed rechtsgebied waarbinnen PAO Leiden een grote diversiteit aan cursussen biedt. Daarnaast hechten we veel waarde aan de actualiteiten binnen het Bestuursrecht. Onze cursussen zijn altijd actueel, en er is tijdens de cursus ruimte voor interactie over actuele onderwerpen. Hierdoor blijft u op de hoogte van alle actualiteiten van het Bestuursrecht, en kunt u deze direct toepassen in de praktijk.

PAO Leiden organiseert, naast de populaire actualiteitencursus algemeen Bestuursrecht en de verdiepingscursus Bestuursrechtelijk bewijsrecht, tevens cursussen gerelateerd aan het Bestuursrecht. Gedacht moet worden aan het milieurecht, Omgevingsrecht, staatssteunrecht, overheidsaansprakelijkheidsrecht, onteigeningsrecht en de Wet openbaarheid van bestuur. De cursussen Bestuursrecht worden altijd gegeven door een docent van de afdeling staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Leiden met veel praktijkervaring. Zo blijft de hoge kwaliteit gewaarborgd. Tevens leveren diverse topspecialisten uit de praktijk een bijdrage aan onze cursussen.

Wat is Bestuursrecht? 

Het Bestuursrecht valt onder het publiekrecht. Publiekrecht focust voornamelijk op de regels van de verhouding tussen de burger en de overheid. Ook omvat dit rechtsgebied de verhouding tussen overheidsinstanties onderling. De rechter is hier meer gebonden aan democratisch vastgestelde wetten.

De tegenhanger van het publiekrecht is het Burgerlijk recht (of het civiel recht). Bestuursrecht valt onder publiekrecht, maar dit wil niet zeggen dat men in het Bestuursrecht nooit te maken krijgt met het Burgerlijk recht. In het Burgerlijk recht staan onderlinge verhoudingen tussen burgers centraal. De rechter speelt hierbij een belangrijke rol omdat het over onderlinge afspraken van burgers gaat. In de praktijk lopen het publiekrecht en het Burgerlijk recht door elkaar heen.

Onderwerpen Bestuursrecht cursus

De Bestuursrechtcursussen van PAO Leiden zijn hier goed op afgestemd. In alle cursussen komen zowel het publiekrecht als het Burgerlijk recht aan bod. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid een losstaande cursus Burgerlijk recht te volgen. Onder de beschrijving van elke Bestuursrechtcursus staat vermeld voor welke doelgroep deze is bestemd, en welk kennisniveau de cursist dient te hebben.

Wellicht ook interessant voor u:


2jun
2020
Inschrijving open
Webinar huur en corona
Periode: 2 juni 2020
Rechtsgebied: Huurrecht
Aantal punten: NOVA 1
4jun
2020
Inschrijving open
Webinar - Noodtoestand in vergelijkend en rechtshistorisch perspectief
Periode: 4 juni 2020
Rechtsgebied: Algemeen
Aantal punten: NOVA 1
4jun
2020
Inschrijving voltekend
Webinar actualiteiten Auteursrecht en Erfgoedinstellingen
Periode: 4 juni 2020
Rechtsgebied: Intellectuele eigendomsrecht
Aantal punten: NOVA 2