• Startdatum:
 • 10 december 2024
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Rechtsgebied:
 • Bestuurs(proces)recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 3

Over de cursus
Op 1 mei 2022 is de Wet open verheid (Woo) in werking getreden. Deze wet heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. Docenten Annemarie Drahmann en Louis Honée nemen u mee in de meeste relevante ontwikkelingen van 2024, zowel in de jurisprudentie als beleidsmatige ontwikkelingen. De cursus is erop gericht u een stand van zaken te geven over waar we nu staan met de Wet open overheid. Daarbij wordt steeds het perspectief van zowel de overheid, de verzoeker als eventuele derde belanghebbenden belicht. De docenten gaan met u in gesprek over de nog niet opgeloste knelpunten en problematieken waar in het werkveld tegenaan gelopen wordt. Denk bijvoorbeeld aan hoe u de overheid Woo-verzoeken sneller kunt afhandelen door de mogelijkheden die de regelgeving biedt optimaal te benutten. Dit maakt dat deze cursus zowel voor juristen als niet-juristen toegankelijk is. De stand van zaken wordt compleet door ook recente, richtinggevende uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te bespreken. Er wordt ingegaan op zowel de inhoudelijke gronden om informatie niet openbaar te maken als procedurele aspecten van de Wet open overheid.

Docenten

 • Mr. dr. Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent aan de afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.
 • Mr. Louis Honée, promovendus aan de afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Doelgroep
Overheidsjuristen, Woo-coördinatoren en andere medewerkers van de overheid, advocaten, medewerkers van de rechtbank, journalisten, (bedrijfs)juristen en andere professionals.

“De beste discussie ontstaat júíst wanneer (de gemachtigden van) Woo-verzoekers en ambtenaren samenkomen tijdens deze cursus. De standpunten en ervaringen uit de praktijk gecombineerd met Louis Honée’s en mijn inhoudelijke kennis zorgt voor verdieping waar alle partijen het maximale uit kunnen halen. Daar kijk ik naar uit.” – Aldus Annemarie Drahmann

Niveau
Verdiepingsniveau: enige basiskennis van de Wet open overheid wordt verondersteld; ook is basiskennis van het bestuurs(proces)recht handig, maar niet noodzakelijk.

NOvA-punten
De cursus is geaccrediteerd met 3 opleidingspunten van de NOvA (‘PO-punten’).

Onderwijs op locatie    
Deze cursus is enkel op locatie te volgen.

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens
Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

Bijeenkomst 1
10 december 2024

12:30 Ontvangst met koffie, thee en lunch snack
13:00 Welkom en College: de Woo-procedure
Annemarie Drahmann en Louis Honée
14:15 Pauze
14:30 College: de uitzonderingsgronden
Annemarie Drahmann en Louis Honée
15:30 Pauze
15:45 College: een blik op de toekomst
Annemarie Drahmann en Louis Honée
17:00 Einde programma
mr. A. Drahmann Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. A. Drahmann
...
L.F.D. Honée, promovendus aan de afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden
Docent
mr. L.F.D. Honée
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€420,- (vrij van btw)
inclusief lunch snack, consumpties en digitaal cursusmateriaal.