Hacking Juridisch PAO Leiden

Op 2 maart jl. maakte het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) de Veiligheidsmonitor bekend. Belangrijkste resultaat is onder andere dat het aantal Nederlandse slachtoffers van cybercrime in 2019 is gestegen.

135.000 personen hebben voor het onderzoek een vragenlijst van het CBS ingevuld. Van de Nederlanders die vijftien jaar of ouder zijn, gaf 13 procent aan in 2019 slachtoffer te zijn geweest van een of meer cybercrimedelicten. Onder deze delicten vallen onder andere digitale identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacken en cyberpesten. Twee jaar geleden, in 2017 was dit nog 11 procent. In de geregistreerde criminaliteit valt cybercrime onder vermogensmisdrijven. Sinds 2017 is er in de politieregistraties sprake van een flinke toename van hacken (verdubbeling), identiteitsfraude (17 procent), en internetoplichting (39 procent).

Bron afbeelding: CBS

Slachtoffers Cybercrime in 2019 
Afname traditionele criminaliteit

In tegenstelling tot de toename van cybercrimedelicten, is traditionele criminaliteit zoals inbraak, diefstal en vernielingen, in 2019 minder vaak voorgekomen. Het aantal slachtoffers van traditionele criminaliteit daalde van bijna 20 procent in 2012, naar minder dan 14 procent in 2019.

De sterkste daling is zichtbaar bij vermogensdelicten, denk aan diefstal. Alhoewel deze delicten nog steeds het meest voorkomen.

Slachtoffers Traditionele Criminaliteit

Bron afbeelding: CBS

Zoals in de bovenstaande afbeelding is te zien, bleef het aantal geweldsdelicten ongeveer gelijk met een aandeel van 2 procent. Reden voor het stabiele aandeel, is de situatie in Amsterdam waar het aandeel misdrijven met 71 per duizend inwoners in Nederland het hoogst is.

Gevoel van veiligheid

Uit de Veiligheidsmonitor van het CBS bleek dat Nederlanders zich steeds veiliger voelen. In 2012 gaf 37 procent aan zich weleens onveilig te voelen; vorig jaar was dat 32 procent. In het gevoel van veiligheid zijn wel een aantal verschillen te ontdekken. Vrouwen voelen zich bijvoorbeeld een stuk vaker onveilig dan mannen. Thuis voelt men zich het veiligst, in tegenstelling tot plekken waar jongeren rondhangen. Het gevoel van veiligheid is tevens per provincie verschillend, zo voelen een derde van de Limburgers zich weleens onveilig tegenover slechts een kwart van alle inwoners in Drenthe.

Cybercrime & Cybersecurity voor juristen

De statistieken van de Veiligheidsmonitor en toename in cybercrimedelicten zoals gepresenteerd door het CBS, bevestigt het nut en de noodzaak van kennis over Cybercrime & Cybersecurity. "Cyber security is not an IT issue, it is a boardroom issue,” aldus de Britste privacytoezichthouders ICO. Informatiebeveiliging en cybercrime zijn steeds meer van belang voor bedrijven en overheden. Ook juristen die zich niet specifiek met dit vakgebied bezig houden, kunnen niet meer zonder een gedegen kennis van de implicaties die een inbraak of een beveiligingsincident met zich mee brengen. 

De introductiecursus ‘Cybercrime & Cybersecurity’ van Juridisch PAO Leiden onder leiding van prof. mr. dr. Gerrit-Jan Zwenne verenigt een juridisch overzicht van de betrokken wet- en regelgeving met een inzicht in de praktijk van de hacker. Met behulp van een live demonstratie zullen diverse hack-technieken worden gedemonstreerd en zal, op eenvoudige wijze, inzicht worden gegeven in  de wereld van de cybercrimineel nu (en straks).

Op de hoogte blijven van het cursusaanbod en laatste nieuws van Juridisch PAO Leiden? Meld u vrijblijvend aan voor onze gratis nieuwsbrief.

Jaarlijks biedt JPAO Leiden meerdere Privacy- en ICT-recht cursussen en opleidingen aan voor bedrijfsjuristen, juridisch beleidsmedewerkers en advocaten. Bekijk ons actuele aanbod Privacyrecht- en ICT-recht cursussen.

 

Bron resultaten Veiligheidsmonitor: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/10/minder-traditionele-criminaliteit-meer-cybercrime