• Startdatum:
 • 10 juni 2024
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Rechtsgebied:
 • Bestuurs(proces)recht, Bouwrecht, Mededingingsrecht, Onteigeningsrecht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 3

Over het seminar
Jaarlijks besteedt de overheid tientallen miljarden euro’s aan uitvoering van beleid. Dat beleid kan betrekking hebben op invulling van de thuiszorg, de verkoop van overheidsgebouwen, de aanleg van infrastructurele voorzieningen of de inhuur van IT specialisten, maar ook op het toestaan van gereguleerde activiteiten of het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen, zoals windmolenparken. In veel van deze gevallen heeft dit overheidshandelen een relevant economisch belang. Mag de vergunningverlening voor rondvaartboten beperkt blijven tot een vaste groep ondernemers? Moeten overheidseigendommen volgens een voorgeschreven procedure worden verkocht? Welke beperkingen gelden voor de verdeling van subsidies?

Heeft de overheid een verplichting marktpartijen een gelijke kans te geven voor deze (veelal schaarse) economische belangen in aanmerking te komen? En zo ja, op welke wijze kan – of moet - de begunstigde dan worden geselecteerd? Deze en andere vragen staan centraal bij het leerstuk dat ziet op de verdeling van schaarse rechten in zowel het privaatrecht als publiekrecht.

De ontwikkelingen binnen dit relatief nieuwe rechtsgebied gaan razendsnel. Tijdens dit seminar zal door diverse sprekers worden stilgestaan bij actuele vraagstukken die spelen in het Europees recht, aanbestedingsrecht, privaatrecht en bestuursrecht.

Het seminar is tevens onderdeel van de specialisatieopleiding Aanbesteding en Schaarse rechten, maar is ook los te volgen.

Leerdoelen

Na het volgen van dit seminar:

 • Heeft u kennis van en inzicht in actuele vraagstukken rondom de verdeling van schaarse rechten

Hoofddocent/Dagvoorzitter

 • Mr. dr. Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent aan de afdeling staats- en bestuursrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Sprekers

 • Prof. mr. dr. A. Cuyvers, Hoogleraar Europees recht Universiteit Leiden
 • Mr. dr. P. Heijnsbroek, Advocaat Straatman Koster Advocaten te Rotterdam
 • Mr. L.W. Verboeket, Docent en onderzoeker sectie Staats- en bestuursrecht Universiteit van Amsterdam
 • Prof. mr. dr. C.J. Wolswinkel, Hoogleraar Bestuursrecht, markt en data bij Tilburg Law School, Universiteit Tilburg

Doelgroep
De opleiding en het seminar zijn bedoeld voor overheidsjuristen die met de uitgifte van vergunningen of toekenning van subsidies te maken hebben, aanbestedingsjuristen die hun werkgebied willen uitbreiden, vastgoedjuristen, bedrijfsjuristen in de telecomsector en de nutssectoren, en advocaten en leden van de rechterlijke macht die werkzaam zijn op deze gebieden of daarmee als geschilbeslechter te maken hebben.

Niveau
Verdiepingsniveau (doorgaans meer dan 1 jaar ervaring in ofwel het aanbestedingsrecht ofwel het bestuursrecht).

NOvA-punten
Het seminar is geaccrediteerd met 4 opleidingspunten van de NOvA (‘PO-punten’).

Mogelijkheden onderwijs op afstand   
Bij deze opleiding is deelnemen op afstand helaas niet mogelijk.

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

12:30 Ontvangst met koffie & thee
13:00 Opening
Mr. dr. A. Drahmann (dagvoorzitter)
13:15 College 1
Docent: prof. mr. dr. A. Cuyvers
14:00                             

 Samenloop van Didam-regime en aanbestedingsrecht
 Docent: mr. dr. P. Heijnsbroek

 Voor overheidsopdrachten geldt het aanbestedingsrecht en voor grondverkoop door de overheid geldt het   Didam-arrest. De praktijk laat zien dat beide regimes regelmatig samenkomen in één overeenkomst. Hoe moet   daarmee worden omgegaan? En wat betekent dat voor de mogelijkheden om 1-op-1 te contracteren? Tijdens   deze bijdrage zal daarop worden ingegaan.

14:45 Pauze
15:15  Publieke financiering via prijsvragen
 Docent: mr. L. W. Verboeket

 Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Innovatieve oplossingen voor die uitdagingen kan de   overheid als ‘launching customer’ onder meer via publieke prijsvragen tot stand laten komen. Maar hoe kan de   overheid handen en voeten geven aan zulke prijsvraagprocedures? En met welke aandachtspunten moet zij   daarbij rekening houden? Tijdens deze bijdrage zal op deze vragen worden ingegaan.
 
16:00 College 4
Docent: Prof. mr.dr. C.J. Wolswinkel
16:45 Afsluiting
Mr. dr. A. Drahmann
17:00 Borrel
mr. A. Drahmann Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
mr. dr. A. Drahmann
...
mr. dr. A. Cuyvers Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. A. Cuyvers
...
mr. dr. Paul Heijnsbroek Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. P. Heijnsbroek
...
Docent
mr. L.W. Verboeket
...
docent Wolswinkel
Docent
prof. mr. dr. C.J. Wolswinkel
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 350,- (vrij van BTW)
inclusief consumpties en digitaal cursusmateriaal