• Startdatum:
 • 7 maart 2024
 • Cursusduur:
 • 7 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Aansprakelijkheidsrecht, Consumentenrecht, Goederenrecht, Verbintenissen- en contractenrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 42

Over de opleiding

De Leiden Law Academy organiseert opnieuw de Specialisatieopleiding Contracteren. Deze specialisatieopleiding verbreedt en verdiept uw kennis van het contractenrecht. Uniek aan deze opleiding is de uitgebreide aandacht die wordt besteed aan de praktische en internationale aspecten van contractenrecht. De docenten zijn erkende specialisten uit praktijk en wetenschap. Let op: deze specialisatieopleiding wordt één keer per jaar aangeboden met beperkt aantal plaatsen. We raden u aan om vroegtijdig aan te melden.

De specialisatieopleiding is breed van opzet. Zo komen onderwerpen aan de orde als de precontractuele fase, totstandkoming, vertegenwoordiging, algemene voorwaarden, wilsgebreken, uitleg, opzegging, schadevergoeding, ontbinding en internationale aspecten zoals het Weens Koopverdrag, toepasselijk recht en bevoegde rechter. Ook thema’s als contracten schrijven, zekerheden, consumentenrecht en CSR worden op interactieve wijze aan de orde gesteld. Uiteraard worden ook actuele rechtsontwikkelingen behandeld.

Deelnemers krijgen een veelomvattend palet aan inzichten: de wet en rechtspraak geven het inzicht in de fundamenten van ons contractenrecht, maar ze leren ook over de juridische strategie. Welke juridische mogelijkheden leiden tot zinvolle uitkomsten en welke kun je beter zien te vermijden in de praktijk?

Het programma bestaat uit 14 modules. Om de tijdsbesteding behapbaar te houden is er geen huiswerk en vinden de bijeenkomsten in de middag en avond plaats, inclusief diner.

De docenten werken mogelijk met een casus, op die manier leren de cursisten ook van elkaar. De één bekijkt de casus vanuit de optiek van de contractenschrijver, de ander met een procesrechtelijke bril. Casusuitwerkingen worden besproken tijdens de bijeenkomst en niet standaard gepubliceerd.

Hoofddocent

 • Prof. mr. T.J. de Graaf, Hoogleraar Technologie en Privaatrecht aan de Universiteit Leiden

Docenten

 • mr. dr. I.S.J. Houben, Universitair Hoofddocent Burgerlijk recht Universiteit Leiden, Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
 • Prof. mr. H.B. Krans, Hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht, Universiteit Leiden.
 • Prof.dr.mr. V. Mak, Hoogleraar Civiel recht en afdelingsvoorzitter Universiteit Leiden.
 • dr. E.S. Pannebakker, Universitair docent, Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Leiden.
 • Prof. Mr. C.M.D.S. Pavillon, Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Consumentenrecht, Rijksuniversiteit Groningen.
 • Prof. Mr. C.G. van der Plas, Advocaat JahaeRaymakers en hoogleraar Internationaal Privaatrecht aan de Universiteit Leiden.
 • Prof. mr. A.C. van Schaick, Hoogleraar privaatrechtelijke rechtshandhaving en rechtsvergelijking Tilburg University, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam, advocaat Linssen cs Advocaten
 • Prof. Mr. H.N. Schelhaas, Hoogleraar Privaatrecht, Erasmus University Rotterdam.
 • mr. drs. J.H.M. Spanjaard, Advocaat bij Facily LAW Advocatuur.
 • mr. dr. S. Voskamp, Universitair docent verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Leiden.
 • dr. mr. J.A. van der Weide, Universitair hoofddocent Instituut voor Privaatrecht Civiel recht Universiteit Leiden.
 • mr. dr. E.J. Zippro, Advocaat Hausfeld advocaten.
 • prof. mr. A.G. Castermans, hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met contractenrecht te maken hebben.

Niveau
Deelnemers dienen minimaal 3 jaar praktijkervaring te hebben en een gedegen basiskennis te hebben van het contractenrecht.

Examen, NOvA-punten en huiswerkopdrachten
De opleiding wordt met een mondeling examen afgesloten. 
De specialisatieopleiding kent géén verplichte huiswerkopdrachten. Hierdoor is de opleiding uitstekend te combineren met een drukke praktijk.
De leergang is geaccrediteerd met 42 opleidingspunten van de NOvA (‘PO-punten’).

Studiebelasting en voorbereidingstijd
De leergang bestaat uit 7 bijeenkomsten van 8 uur (inclusief pauzes en diner). Zie voor meer informatie de tab “programma”.

Aantal cursisten en wachtlijstbeleid
Om het interactieve karakter van de specialisatieopleiding te waarborgen kunnen maximaal 22 cursisten deelnemen. Wij adviseren u daarom tijdig aan te melden.

Mogelijkheden onderwijs op afstand
Voor deze specialisatieopleiding is deelnemen op afstand helaas niet mogelijk.

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

Bijeenkomsten  
1. Donderdag 7 maart 2024
2. Donderdag 21 maart 2024
3. Donderdag 4 april 2024
4. Donderdag 18 april 2024
5. Dinsdag 14 mei 2024
6. Donderdag 23 mei 2024
7. Donderdag 30 mei 2024

 

Mondelinge examens Donderdag 20 juni 2024
Mondelinge herexamens Donderdag 27 juni 2024
Diploma-uitreiking Donderdag 27 juni 2024

Bijeenkomst 1: Module 1 & 2
Donderdag 7 maart 2024

13:30 Ontvangst met koffie en thee
14:00 Module 1: Van onderhandeling naar contract
 • Precontractuele fase
 • Onderhandelen met voorbehouden
 • Afbreken van onderhandelingen
 • Aanbod & aanvaarding
 • Battle of forms
  Mr. dr. E.J. Zippro
15:30 Pauze
15:45 Vervolg module 1
17:15 Diner
18:30 Module 2: Totstandkomingsgebreken
 • Nietigheden
 • Vernietigbaarheden
 • Wilsgebreken waaronder dwaling
 • Contractswijziging
  Mr. dr. S. Voskamp
20.00 Pauze
20:15 Vervolg module 2
21:45 Einde

Bijeenkomst 2: Module 3 & 4
Donderdag 21 maart 2024

13:30 Ontvangst met koffie en thee
14:00 Module 3:  Algemene voorwaarden
 • Toepasselijkheid
 • Vernietiging: informatieplicht & inhoudstoetsing
 • Beperkende werking redelijkheid & billijkheid
 • Flowchart
  Prof. mr. C.M.D.S. Pavillon
15:30 Pauze
15:45 Vervolg module 3
17:15 Diner
18:30 Module 4: Contracten schrijven
 • Kwalificeren
 • Boetes
 • Garanties
 • Exoneraties
  Prof. mr. T.J. de Graaf
20.00 Pauze
20:15 Vervolg module 4
21:45 Einde

Bijeenkomst 3: Module 5 & 6
Donderdag 4 april 2024

13:30 Ontvangst met koffie en thee
14:00 Module 5: Remedies bij tekortkoming - schadevergoeding
 • Tekortkoming in de nakoming
 • Verzuim & ingebrekestelling
 • Schadevergoeding
 • Stelplicht & bewijslast
  Mr. drs. J.H.M. Spanjaard
15:30 Pauze
15:45 Vervolg module 5
17:15 Diner
18:30 Module 6: Remedies bij tekortkoming - ontbinding
 • Voorwaarden
 • Wijze
 • Gevolgen
 • Gedeeltelijke ontbinding
  Prof. mr. H.B. Krans
20.00 Pauze
20:15 Vervolg module 6
21:45 Einde

 

Bijeenkomst 4: Module 7 & 8
Donderdag 18 april 2024

13:30 Ontvangst met koffie en thee
14:00 Module 7: Vertegenwoordiging
 • Volmacht
 • Lastgeving
 • Middellijke vertegenwoordiging
 • Derdenbescherming & aansprakelijkheid bij onbevoegde vertegenwoordiging
  Prof. mr. A.C. van Schaick
15:30 Pauze
15:45 Vervolg Module 7
17:15 Diner
18:30 Module 8: Uitleg van contracten
 • Uitleg van rechtshandelingen en overeenkomsten
 • Uitleg van veel voorkomende clausules 
 • Invloed van Anglo-Amerikaans recht
  Prof. mr. H.N. Schelhaas
20:00 Pauze
20:15 Vervolg Module 8
21:45 Einde

Bijeenkomst 5: Module 9 & 10
Dinsdag 14 mei 2024

13:00 Ontvangst met koffie en thee
14:00 Module 9: Weens Koopverdrag
 • Toepasselijkheid & uitsluiting
 • Non-conformiteit
 • Ontbinding, schadevergoeding & overmacht
  Dr. E.S. Pannebakker
15:30 Pauze
15:45 Vervolg Module 9
17:15 Diner
18:30 Module 10: IPR
 • Bevoegde rechter (Brussel I bisVerordening)
 • Toepasselijk recht (Rome I-Verordening)
  Prof. mr. C.G. van der Plas
20:00 Pauze
20:15 Vervolg Module 10
21:45 Einde

Bijeenkomst 6: Module 11 & 12
Donderdag 23 mei 2024

13:30 Ontvangst met koffie en thee
14:00 Module 11: Contracteren met consumenten (B2C)
 • Bijzonderheden bij contracteren met consumenten
 • Elektronisch contracteren B2B & B2C
 • Overeenkomst m.b.t digitale inhoud & digitale diensten
 • Oneerlijke bedingen
 • Oneerlijke handelspraktijken
  prof. dr. V. Mak
15:30 Pauze
15:45 Vervolg Module 11
17:15 Diner
18:30 Module 12: Opzegging van (commerciële) duurovereenkomsten
 • Opzegging van benoemde (bijv. opdracht) & onbenoemde duurovereenkomsten (bijv. distributie)
 • Opzeggingsgrond, opzegtermijn, schadevergoeding
 • Stappenplan
  Mr. dr. I.S.J. Houben
20:00 Pauze
20:15 Vervolg Module 12
21:45 Einde

Bijeenkomst 7: Module 13 & 14
Donderdag 30 mei 2024

13:30 Ontvangst met koffie en thee
14:00 Module 13: Zekerheden
 • Eigendomsvoorbehoud & recht van reclame
 • Verpanding
 • Borgtocht & bankgaranties
 • Verhouding tussen zekerheden
 • Zekerheden in internationaal verband
  Mr. dr. J.A. van der Weide
15:30 Pauze
15:45 Vervolg Module 13
17:15 Diner
18:30 Module 14: Corporate Social Responsibility / Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen en contractenrecht
 • Implementatie van CSR in contracten en contractketens
 • Dilemma's van CSR in het contractenrecht
  Prof. mr. A.G. Castermans
20:00 Pauze
20:15 Vervolg Module 14
21:45 Einde
de graaf docent bij pao leiden
Cursusleider
prof. mr. T.J. de Graaf
...
prof. mr. A.G. Castermans Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. A.G. Castermans
...
de graaf docent bij pao leiden
Docent
prof. mr. T.J. de Graaf
...
mr. Iris Houben Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. I.S.J. Houben
...
pao bart krans
Docent
prof. mr. H.B. Krans
...
Docent
prof. dr. V. Mak
...
Docent Pannebakker
Docent
dr. E.S. Pannebakker
...
prof. mr. dr. C.M.D.S. Pavillon Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. C.M.D.S. Pavillon
...
Cathelijne vd Plas Juridisch PAO
Docent
prof. mr. C.G. van der Plas
...
Docent
prof. mr. A.C. van Schaick
...
prof. mr. H.N. Schelhaas Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. H.N. Schelhaas
...
mr. drs. J.H.M. Spanjaard Juridisch PAO
Docent
mr. drs. J.H.M. Spanjaard
...
Docent Voskamp Contracteren JPAO Leiden
Docent
mr. dr. S. Voskamp
...
Jeroen van der Weide docent Juridisch PAO Leiden
Docent
dr. mr. J.A. van der Weide
...
Docent
mr. E.J. Zippro
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 4.250,- (vrij van btw) inclusief diners en digitaal cursusmateriaal (pdf)