• Startdatum:
 • 1 maart 2024
 • Cursusduur:
 • 8 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Bestuurs(proces)recht, Criminologie, Financieel recht, Privacy en ICT recht, Straf(proces)recht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 40

Over de opleiding
De specialisatieopleiding Cybercrime & Cybersecurity biedt diepgaande kennis over bedreigingen op cybersecuritygebied, daderkenmerken, de verantwoordelijkheden van bedrijven en overheidsinstanties. Ook biedt de opleiding handelingsperspectief als een cybersecurity-incident plaatsvindt. In acht cursusdagen wordt u door topdocenten uit de wetenschap en de praktijk op de hoogte gebracht in de prachtige omgeving van de Universiteit Leiden. De cursusdagen bevatten vijf lesuren met voldoende pauzes en een uitgebreide lunch voor de deelnemers die de cursus fysiek volgen.

De onderwerpen die behandeld zullen worden zijn de volgende:

Bijeenkomst 1: Cybersecurity bedreigingen;

Bijeenkomst 2: Cybersecurity governance;

Bijeenkomst 3: Daders en slachtoffers van cybercriminaliteit;

Bijeenkomst 4: Cybersecurity incidenten en verstrekking van gegevens aan overheid

Bijeenkomst 5: Cybersecurity hygiëne;

Bijeenkomst 6: Verdieping criminaliteitsvormen en bestrijdingsstrategie;

Bijeenkomst 7: EU en cybercrime;

Bijeenkomst 8: Toekomstperspectief.

Leerdoelen
Na het volgen van deze leergang kan de deelnemer:

 • De benodigde kennis van de verschillende bedreigingen op het gebied van cybercrime en cybersecurity;
 • Kennis en inzicht over de aanliggende wettelijke kaders en governance-modellen;
 • Handelingsperspectief over wat te doen als er een incident plaatsvindt.

Hoofddocent(en)

 • prof. mr. dr. ir. B.H.M. Custers, hoogleraar Law and Data Science en afdelingshoofd van eLaw, centrum voor recht en digitale technologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden

“In deze cursus is enorm veel expertise samengebracht. Niet alleen de sprekers zijn van hoog niveau, ook de deelnemers brengen zeer waardevolle praktische kennis en ervaring in.” 

 • prof. mr. dr. B.W. Schermer, Chief Knowledge Officer Considerati en hoogleraar Privacy & Cybercrime bij eLaw, centrum voor recht en digitale technologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden

"Hoewel de criminaliteitscijfers al jaren dalen, wordt cybercriminaliteit een steeds groter probleem. Met de kennis uit deze opleiding leren cursisten alles over het voorkomen, bestrijden en opsporen van cybercriminaliteit. Professionals kunnen deze kennis toepassen om cyberdreigingen te identificeren en te adresseren". 

 • prof. mr. dr. J.J. Oerlemans, Universitair Docent Strafrecht bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden.

Naar verwachting krijgen alle juridisch professionals in de komende jaren wel een keer te maken met een cybercrime- of cybersecurityincident. Daar kan je maar beter op voorbereid zijn. Ook komt er veel cybersecurity wet- en regelgeving vanuit de EU aan. Daar ligt een hele klus voor de implementatie daarvan. Dat biedt de mogelijkheid én een commerciële kans voor juristen om in te specialiseren. Met deze opleiding is dat mogelijk”.

Doelgroep
De leergang is bedoeld voor overheidsjuristen, beleidsmedewerkers en medewerkers van bedrijven en verzekeraars, advocaten, politie, rechters, officieren van justitie, andere toezicht- en opsporingsinstanties die in de toekomst waarschijnlijk met cybersecurity-incidenten te maken krijgen.

Docenten

Praktijkexperts en topwetenschappers nemen het woord. Onder de tab programma vindt u een volledig overzicht van alle sprekers. Daarbij krijgt u alvast een gedetailleerd inkijkje in twee colleges van de eerste en tweede bijeenkomst via:

Een interview met Brigadegeneraal Prof. Paul Ducheine over zijn onderdeel "Defensie & Cybersecurity" 

Een interview met praktijkexpert Jacueline Kranenburg, General counsel Wholesale & Technology KPN.


Niveau
De deelnemers hebben minstens een jaar ervaring in het betreffende vakgebied.

Examen, NOvA-punten en huiswerkopdrachten
De specialisatieopleiding kent géén verplichte huiswerkopdrachten. Hierdoor is de opleiding uitstekend te combineren met een drukke praktijk.

De leergang is geaccrediteerd met 40 opleidingspunten van de NOvA (‘PO-punten’).

Studiebelasting en voorbereidingstijd
De leergang bestaat uit 8 bijeenkomsten van 5 uur (exclusief pauzes en lunch). Zie voor meer informatie het tab “programma”.

Aantal cursisten en wachtlijstbeleid
Om het interactieve karakter van de specialisatieopleiding te waarborgen kunnen maximaal 30 cursisten deelnemen. Wij adviseren u daarom tijdig aan te melden.

Mogelijkheden onderwijs op afstand

Deze cursus vindt plaats op locatie. Wij vragen u dan ook alle bijeenkomsten op locatie aanwezig te zijn voor deze specialisatieopleiding. Mocht u toch (onverhoopt) online aan moeten sluiten vragen wij u dit tijdig door te geven via pao@law.leidenuniv.nl. 


Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

 

Bijeenkomst Data
1. Vrijdag 1 maart 2024
2. Vrijdag 15 maart 2024
3. Vrijdag 12 april 2024
4. Donderdag 25 april 2024
5. Donderdag 16 mei 2024
6. Vrijdag 31 mei 2024
7. Vrijdag 14 juni 2024
8. Vrijdag 28 juni 2024

Bijeenkomst 1: Cybersecurity-bedreigingen 
Vrijdag 1 maart 2024
Cursusleider: Jan-Jaap Oerlemans

09:30 Ontvangst met koffie en thee
10:00 Opzet opleiding, kennismaking en inleiding
Jan-Jaap Oerlemans
11:15 Pauze
11:30 Verschijningsvormen cybercrime en strafbaarstelling
Jan-Jaap Oerlemans
12:30 Lunch
13:30 Verschijningsvormen cybercrime en strafbaarstelling deel II
Jan-Jaap Oerlemans
14:30 Pauze
14:45 Cybersecurity-dreigingen: actoren  
Jacqueline Kranenburg
15:45 Pauze
16:00 Cybersecurity-dreigingen: praktijkvoorbeelden
Paul Slootmaker
17:00 Kennismakingsborrel
18:00 Einde bijeenkomst 1

Bijeenkomst 2: Governance
Vrijdag 15 maart 2024
Cursusleider: Jan-Jaap Oerlemans

09:30 Ontvangst met koffie en thee
10:00 Rollen overheid en cybersecurity
Jan-Jaap Oerlemans
11:15 Pauze
11:30 Politie & Cybersecurity
Jan-Jaap Oerlemans
12:30 Lunch
13:30 Economische cyberspionage
Sophie Harleman
14:30 Pauze
14:45 Defensie & cybersecurity deel I
Paul Ducheine
15:45 Pauze
16:00

Defensie & cybersecurity deel II
Paul Ducheine

17:00 Einde bijeenkomst 2

 

Bijeenkomst 3: Daders en slachtoffers van cybercriminaliteit
Vrijdag 12 april 2024 
Cursusleider: Jan-Jaap Oerlemans

09:30 Ontvangst met koffie en thee
10:00 Slachtoffers van Cybercrime
Susanne van "t Hoff-de Goede
11:00 Pauze
11:15 Ethisch hacken
Jan-Jaap Oerlemans
12:30 Lunch
13:30 Daders van cybercrime
Rutger Leukfeldt
15:00 Pauze
15:30 Daderinterventies bij cybercrime
Elina van 't Zand-Kurtovic 
17:00 Einde bijeenkomst 3


Bijeenkomst 4: Cybersecurity incidenten en verstrekking van gegevens aan overheid
Donderdag 25 april 2024
Cursusleider: Bart Schermer

09:30 Ontvangst met koffie en thee
10:00 Juridisch kader gegevensdeling cybersecurity
Remon Wiekeraad
11:15 Pauze
11:30 Meldplichten cybersecurity (AVG, NIS)
Bart Schermer en Bram Hoovers
12:30 Lunch
13:30 Serious Game deel I
Brenno de Winter en Gerrit-Jan Zwenne
14:30 Pauze
14:45 Serious game deel II
Brenno de Winter en Gerrit-Jan Zwenne
15:45 Pauze
16:00 Serious game deel III
Brenno de Winter en Gerrit-Jan Zwenne
17:00 Einde bijeenkomst 4

 

Bijeenkomst 5 – Cybersecurity hygiëne 
Donderdag 16 mei 2024
Cursusleider: Bart Schermer

09:30 Ontvangst met koffie en thee
10:00 Introductie & Inrichting informatiebeveiliging
Bart Schermer 
11:15 Pauze
11:30 Omgaan met cyberbedreigingen (meer specifiek ransomware)
Bart Roos
12:30 Lunch
13:30 Encryptie en identity management
Bart Schermer
14:30 Pauze
14:45 Cybersecurity verzekeringen
Bernold Nieuwesteeg
15:45 Pauze
16:00 Cybersecurity verzekeringen
Bernold Nieuwesteeg
17:00 Einde bijeenkomst 5

Bijeenkomst 6 – Verdieping criminaliteitsvormen en bestrijdingsstrategie
Vrijdag 31 mei 2024
Cursusleider: Bart Custers

09:30 Ontvangst met koffie en thee
10:00 Bestrijdingsstrategieën voor cybercriminaliteit deel I
Marc van der Ham
11:15 Pauze
11:30 Bestrijdingsstrategieën voor cybercriminaliteit deel II
Marc van der Ham
12:30 Lunch
13:30 Witwassen met cryptocurrencies deel I
Bart Custers
14:30 Pauze
14:45 Witwassen met cryptocurrenciesdeel II
Rolf Wegberg 
15:45 Pauze
16:00 Operaties op darknet market
Rolf Wegberg
17:00 Einde bijeenkomst 6

Bijeenkomst 7 – EU en Cybercrime
Vrijdag 14 juni 2024

Cursusleider: Bart Custers

09:30 Ontvangst met koffie en thee
10:00 EU-Richtlijn 2016/680
Bart Custers
11:15 Pauze
11:30 EU-Richtlijn 2016/680
Bart Custers
12:30 Lunch
13:30 E-evidence-Richtlijn en -Verordening
Bart Schermer
14:30 Pauze
14:45 Internationale politie-operaties
Frank Demmers
15:45 Pauze
16:00 Internationale politie-operaties
Frank Demmers
17:00 Einde bijeenkomst 7

Bijeenkomst 8 – Toekomstperspectief 
Vrijdag 28 juni 2024

Cursusleider: Bart Custers

09:30 Ontvangst met koffie en thee
10:00 Inleiding AI en recht
Bart Custers
11:15 Pauze
11:30 AI en Digitale opsporing
Bart Schermer
12:30 Lunch
13:30 AR en VR
Bart Schermer
14:30 Pauze
14:45 ICT en toekomst strafrecht
Jan-Jaap Oerlemans
15:45 Pauze
16:00 Digitaal bewijs
Jan-Jaap Oerlemans & Hans Henseler 
17:00 Afsluitende borrel
18:00 Einde bijeenkomst 8

 

Custers docent PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. dr. ir. B.H.M. Custers
...
Cursusleider
prof. mr. dr. J.J. Oerlemans
...
prof. mr. dr. Bart Schermer Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. dr. B.W. Schermer
...
Custers docent PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. ir. B.H.M. Custers
...
Docent
mr. F.A. Demmers
...
Docent
prof. dr. P.A.L. Ducheine
...
Docent
mr. M.J.M. van der Ham
...
Docent
mr. S.A.M. Harleman
...
Henseler docent PAO Leiden
Docent
dr. ir. J. Henseler
...
Docent
dr. M.S. van 't Hoff-de Goede
...
Docent
mr. B.C. Hoovers
...
Docent
mr. J.J.M. Kranenburg
...
Docent
dr. E.R. Leukfeldt
...
Docent
dr. ir. B.F.H. Nieuwesteeg
...
Docent
prof. mr. dr. J.J. Oerlemans
...
Docent
B. Roos
...
prof. mr. dr. Bart Schermer Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. B.W. Schermer
...
Drs. Re. P.H.T. Slootmaker
Docent
drs. P.H.T. Slootmaker RE
...
Wegberg docent PAO Leiden
Docent
dr. R.S. van Wegberg Msc
...
Docent
mr. R Wiekeraad
...
de winter docent bij pao leiden
Docent
B. de Winter
...
Docent
dr. mr. E.G. van 't Zand-Kurtovic
...
Prof. Gerrit-Jan Zwenne Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. G-J. Zwenne
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€4.462,50,- vrij van BTW.
Inclusief digitaal cursusmateriaal, een exemplaar van het Basisboek Cybercriminaliteit en geheel verzorgde lunches.
*leden van de VPR-A ontvangen een korting van € 250,-