• Startdatum:
 • 25 maart 2024
 • Cursusduur:
 • 5 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Bestuurs(proces)recht, Bouwrecht, Europees recht, Huurrecht, Mededingingsrecht, Omgevingsrecht, Onroerendgoed recht, Onteigeningsrecht, Ruimtelijke ordeningsrecht en milieurecht, Verbintenissen- en contractenrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 20

Over de specialisatieopleiding
Jaarlijks besteedt de overheid tientallen miljarden euro’s aan uitvoering van beleid. Dat beleid kan betrekking hebben op invulling van de thuiszorg, de verkoop van overheidsgebouwen, de aanleg van infrastructurele voorzieningen of de inhuur van IT specialisten, maar ook op het toestaan van gereguleerde activiteiten of het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen, zoals windmolenparken. In veel van deze gevallen heeft dit overheidshandelen een relevant economisch belang. Mag de vergunningverlening voor rondvaartboten beperkt blijven tot een vaste groep ondernemers? Moeten overheidseigendommen volgens een voorgeschreven procedure worden verkocht? Welke beperkingen gelden voor de verdeling van subsidies?

Heeft de overheid een verplichting marktpartijen een gelijke kans te geven voor deze (veelal schaarse) economische belangen in aanmerking te komen? En zo ja, op welke wijze kan – of moet - de begunstigde dan worden geselecteerd?

Deze en soortgelijke vragen komen aan de orde in deze specialisatieopleiding, waarin het aanbestedingsrecht het startpunt is. De leerstukken worden doorgetrokken naar het voor praktijkjuristen soms nog wat onontgonnen gebied van de schaarse (publieke en ‘private’) rechten. Met als startpunt het Europese recht zal daarbij een verkenning plaatsvinden van de overeenkomsten tussen het aanbestedingsrecht en het leerstuk van de schaarse rechten in het nationale bestuursrecht en een doorkijk gegeven worden naar ontwikkelingen die in de toekomst voor deze rechtsgebieden (gezamenlijk?) te verwachten zijn.

In de opzet van de cursus wordt begonnen met behandeling van de theorie die ten grondslag ligt aan een verplichting voor (semi)overheden om gelijke kansen te bieden aan marktpartijen die in aanmerking willen komen voor toewijzing van economisch relevante rechten, zowel in de private als in de publieke sfeer. De bijeenkomsten worden ruimschoots gelardeerd met praktijkvoorbeelden. De cursus wordt afgesloten met een seminar waarin de docenten hun visie geven op specifieke praktijksituaties en/of doorkijkjes geven naar nieuwe ontwikkelingen.

Na het volgen van de specialisatieopleiding Aanbesteding & Schaarse rechten weet u alles over de verdeling van schaarse rechten in zowel het privaatrecht als bestuursrecht.

Leerdoelen
Na het volgen van de specialisatieopleiding:

 • weet u alles over de verdeling van schaarse rechten in zowel het privaatrecht als bestuursrecht. 
 • heeft u grondige kennis van en inzicht in de verdeling van schaarse rechten 
 • kunt u deze kennis toepassen in een praktijkcasus
   

Hoofddocent

 • Mr. dr. Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent aan de afdeling staats- en bestuursrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Docenten

 • Prof. mr. dr. A. Cuyvers, Hoogleraar Europees recht Universiteit Leiden
 • Mr. dr. A. Drahmann, universitair hoofddocent aan de afdeling staats- en bestuursrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.
 • Mr. dr. P. Heijnsbroek, Advocaat Straatman Koster Advocaten te Rotterdam
 • Mr. W.A. Janssen, Universitair Hoofddocent Europees en Nederlands Aanbestedingsrecht Universiteit Utrecht
 • Mr. D.K. Jongkind, Promovenda aan de afdeling Staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden
 • Mr. L.W. Verboeket, Docent en onderzoeker sectie Staats- en bestuursrecht Universiteit van Amsterdam
 • Prof. mr. dr. C.J. Wolswinkel, Hoogleraar Bestuursrecht, markt en data bij Tilburg Law School, Universiteit Tilburg
   

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor overheidsjuristen die met de uitgifte van vergunningen of toekenning van subsidies te maken hebben, aanbestedingsjuristen die hun werkgebied willen uitbreiden, vastgoedjuristen, bedrijfsjuristen in de telecomsector en de nutssectoren, en advocaten en leden van de rechterlijke macht die werkzaam zijn op deze gebieden of daarmee als geschilbeslechter te maken hebben.

Niveau
Verdiepingsniveau (doorgaans meer dan 1 jaar ervaring in ofwel het aanbestedingsrecht ofwel het bestuursrecht).

NOvA-punten
Deze specialisatieopleiding is geaccrediteerd met 20 opleidingspunten van de NOvA (‘PO-punten’).

Mogelijkheden onderwijs op afstand   
Bij deze opleiding is deelnemen op afstand helaas niet mogelijk.

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

Bijeenkomst 1: Mededingingsverplichtingen vanuit het EU recht
Maandag 25 maart 2024

12:00  Ontvangst met koffie, thee en broodjeslunch
12:30  VWEU beginselen + uitwerking in richtlijnen, incl. Dienstenrichtlijn
 Mr. dr. A. Cuyvers
14:30  Pauze
15:00  Aanbesteding & schaarse rechten: uitwerking in het aanbestedingsrecht
 VWEU beginselen en de ontwikkeling van het aanbestedingsrecht

Mr. W.A. Janssen
17:00  Einde


Bijeenkomst 2: Schaarse vergunningen en subsidies
Maandag 15 april 2024

12:00  Ontvangst met koffie, thee en broodjeslunch
12:  Schaarse vergunningen
 Mr. dr. A. Drahmann
14:30  Pauze
15:00  Schaarse subsidies
 Mr. D.K. Jongkind
17:00  Einde


Bijeenkomst 3: Schaarste bij gebiedsontwikkeling en in het omgevingsrecht
Maandag 13 mei 2024

12:00  Ontvangst met koffie, thee en broodjeslunch
12:30  Schaarste bij gebiedsontwikkeling, grondverkoop en verhuur
 
Mr. dr. P. Heijnsbroek
14:30  Pauze
15:00  Schaarste in het omgevingsrecht
 
Mr. dr. A. Drahmann
17:00  Einde

Bijeenkomst 4: Grensverkenning: opdracht, concessie, subsidie of vergunning?
Maandag 27 mei 2024

12:00  Ontvangst met koffie, thee en broodjeslunch
12:30  Opdracht of subsidie?
 
Mr. L.W. Verboeket 
 14:30  Pauze
15:00  Concessie of vergunning? 
 
Prof. mr. dr. C.J. Wolswinkel 
17:00  Einde


Bijeenkomst 5: SEMINAR
Maandag 10 juni 2024

12:30  Ontvangst met koffie & thee
13:00  Opening
 
Mr. dr. A. Drahmann (dagvoorzitter)
13:15  College 
 Mr. dr. A. Cuyvers
14:00                                                          Samenloop van Didam-regime en aanbestedingsrecht
 Docent: mr. dr. P. Heijnsbroek

 Voor overheidsopdrachten geldt het aanbestedingsrecht en voor grondverkoop door de overheid geldt het   Didam-arrest. De praktijk laat zien dat beide regimes regelmatig samenkomen in één overeenkomst. Hoe moet   daarmee worden omgegaan? En wat betekent dat voor de mogelijkheden om 1-op-1 te contracteren? Tijdens   deze bijdrage zal daarop worden ingegaan.

14:45  Pauze
15:15   Publieke financiering via prijsvragen 
 Mr. L.W. Verboeket

 Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Innovatieve oplossingen voor die uitdagingen kan de   overheid als ‘launching customer’ onder meer via publieke prijsvragen tot stand laten komen. Maar hoe kan de   overheid handen en voeten geven aan zulke prijsvraagprocedures? En met welke aandachtspunten moet zij   daarbij rekening houden? Tijdens deze bijdrage zal op deze vragen worden ingegaan.
 
16:00   College 
 Prof. mr.dr. C.J. Wolswinkel
16:45  Afsluiting
 Mr. dr. A. Drahmann (dagvoorzitter)
17:00 Borrel
mr. dr. A. Cuyvers Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. A. Cuyvers
...
mr. A. Drahmann Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. A. Drahmann
...
mr. dr. Paul Heijnsbroek Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. P. Heijnsbroek
...
mr. dr. W.A. Janssen Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. W.A. Janssen
...
Docent
mr. D.K. Jongkind
...
verboeket docent bij pao leiden
Docent
mr. L.W. Verboeket
...
docent Wolswinkel
Docent
prof. mr. dr. C.J. Wolswinkel
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 2100,- (vrij van BTW)
inclusief lunches, consumpties en digitaal cursusmateriaal