• Startdatum:
 • 30 mei 2024
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Rechtsgebied:
 • Ondernemingsrecht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 3

Over de cursus

De WAMCA bezien vanuit het perspectief van eisers en gedaagden!

De Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) zorgt de laatste 4 jaar voor veel nieuwe vragen. Daarbij is er een sterke toename in uitspraken en zo een uitdaging voor advocaten om overzicht te houden over de huidige stand van zaken. 

Veel procedures bevinden zich nog in de ontvankelijkheidsfase. In die fase kunnen tal van vragen opkomen. Branda Katan en Cas Michiels (gedaagdenkant) gaan in gesprek met Koen Rutten en Carlijn van Rest (eiserskant) over drie ontvankelijkheidsonderwerpen. Zij stellen zichzelf voor een nieuwe uitdaging: het gezamenlijke doel het probleem rondom deze onderwerpen kleiner en behapbaar te maken en u een overzicht te bieden over de huidige stand van zaken. 

De volgende drie onderwerpen worden vanuit beide perspectieven behandeld: 

1. Representativiteit

Met de WAMCA heeft de wetgever wettelijk vastgelegd dat een belangenorganisatie voldoende representatief moet zijn, gelet op de achterban en de omvang van de vertegenwoordigde vorderingen. Wat is voldoende? En welke informatie moeten belangenorganisaties verschaffen ter beoordeling of die lat wordt gehaald? Hoe verhoudt dit zich met het opt-out-karakter van een WAMCA-procedure? In de rechtspraak en de literatuur is bovendien veel te doen over de vraag of in zogenaamde algemeenbelangacties niet een lagere lat geldt. Tegelijkertijd vinden meerdere Kamerleden dat die lat juist niet hoog genoeg ligt.

2. Bundelbaarheid

Het vereiste van voldoende gelijksoortigheid van belangen is in potentie een belangrijk instrument voor de rechter om de omvang van collectieve acties behapbaar te houden. Maar het is voor de rechter in de ontvankelijkheidsfase vaak niet eenvoudig om vast te stellen hoe bundelbaar de belangen zijn. In diverse zaken lijken rechters dit vereiste in de ontvankelijkheidsfase terughoudend toe te passen. Wel heeft de Rechtbank Amsterdam in de TikTok-zaak geoordeeld dat de betrokken belangen onvoldoende bundelbaar zijn voor zover de belangenorganisaties wegens schending van privacy-verplichtingen immateriële schade vorderen. In hoeverre kan de rechter abstraheren van de omstandigheden van de individuele belanghebbende? Waarom is in de Allergan-zaak wél geoordeeld dat de betrokken belangen voldoende bundelbaar zijn om immateriële schade te vorderen? En wat voor soorten zaken en vorderingen zullen naar verwachting de toets van het bundelbaarheidsvereiste (niet) doorstaan?

3. Procesfinanciering

In de afgelopen 1-1,5 jaar bevelen rechters belangenorganisaties in toenemende mate om inzage te geven in de afspraken met hun procesfinancier. In meerdere zaken hebben rechters inmiddels ook beoordeeld of de financieringsafspraken aan ontvankelijkheid in de weg staan. Wanneer heeft een belangenorganisatie voldoende zeggenschap over de processtrategie, en welke factoren kunnen daarbij een rol spelen? Hoe zou de rechter bovendien kunnen (en moeten) beoordelen of de belangenorganisatie beschikt over voldoende middelen? Ook heeft de Rechtbank Amsterdam zich inmiddels meermaals uitgesproken over welke vergoeding voor de procesfinancier aanvaardbaar is. Zouden er aanvullende (of andere) handvatten moeten worden geboden?

Sprekers 

 • Prof. mr. Branda Katan, partner bij Stibbe & Bijzonder hoogleraar Corporate Litigation bij Universiteit Leiden
 • Mr. drs. Cas Michiels, associate bij Stibbe
 • Mr. Koen Rutten, partner bij Finch Dispute Resolution en voorzitter Vereniging voor Massaschade Advocaten
 • Mr. Carlijn van Rest, advocaat bij Scott+Scott Attorneys at law LLP en bestuurslid Vereniging voor Massaschade Advocaten

De sprekers kijken uit naar een interactieve middag en nodigen u uit het gesprek aan te gaan!

Doelgroep
Massaschade-advocaten, personen werkzaam binnen de rechterlijke macht, procesfinanciers en andere belangstellenden.

Niveau
Verdiepingsniveau: doorgaans meer dan 1 jaar praktijkervaring in het betreffende vakgebied; voor deelname is basiskennis in het betreffende vakgebied noodzakelijk.

NOvA-punten
De actualiteitencursus is geaccrediteerd met 3 opleidingspunten van de NOvA (‘PO-punten’).

Mogelijkheden onderwijs op afstand    
Bij deze cursus is deelnemen op afstand helaas niet mogelijk.

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

Bijeenkomst | Donderdag 30 mei 2024

14:00 Ontvangst met koffie en thee
14:30 Welkomstwoord en toelichting programma
14:45 Inleiding: verloop van een procedure 
15:15 Interactief college: Representativiteit
16:00 Pauze
16:15 Interactief college: Bundelbaarheid
17:00 Interactief college: Procesfinanciering
17:45 Afsluiting
18:00 Einde programma
Prof. mr. Branda Katan Partner bij Stibbe & Bijzonder hoogleraar Corporate Litigation bij Universiteit Leiden
Docent
prof. mr. B.M. Katan
...
mr. drs. Cas Michiels Associate bij Stibbe
Docent
mr. drs. C.F. Michiels
...
Mr. Carlijn van Rest, advocaat bij Scott+Scott Attorneys at law LLP
Docent
mr. C.C.A. van Rest
...
Mr. Koen Rutten partner bij Finch Dispute Resolution en voorzitter Vereniging voor Massaschade Advocaten
Docent
mr. K. Rutten
...
Stibbe B.V.
020-5460493

Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam


€ 495,- (vrij van btw)
inclusief consumpties 

10% korting voor leden van de Vereniging voor Massaschade Advocaten