• Startdatum:
 • 17 september 2024
 • Cursusduur:
 • 10 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Arbeidsrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 52

Over de opleiding
Het arbeidsrecht is dynamisch, continu in beweging en mensgericht. Dat geldt ook voor de arbeidsrecht professional! In de specialisatieopleiding Arbeidsrecht krijgt u brede én gedegen kennis over belangrijke arbeidsrechtelijke onderwerpen met oog voor de praktijk. U krijgt niet alleen nader inzicht in de ontslagsystematiek, reorganisatie, kwalificatie van de arbeidsovereenkomst en flexibele arbeid, maar in deze opleiding wordt ook aandacht besteed aan veel voorkomende grensgebieden. Denk aan fiscaliteit, grondrechten en strategisch procederen. In alle modules plaatsen de docenten de onderwerpen in een bredere context waardoor u in staat bent inwerking vanuit deze grensgebieden op uw casussen te herkennen. De praktische toepassing van de opgedane kennis is steeds het uitgangspunt. De opleiding wordt afgesloten met een bijeenkomst over actuele arbeidsrechtelijke ontwikkelingen, waarbij speciale aandacht is voor debat en discussie. Kortom, zowel verdieping in kennis en inzichten als herkenning van valkuilen en "do's & don'ts" staan centraal in deze specialisatieopleiding.

Leerdoelen
Na het volgen van deze leergang:

 • Kan de deelnemer arbeidsrechtelijke onderwerpen in een bredere context plaatsen;
 • Heeft de deelnemer verdiepende inzichten en bewustwording van veel voorkomende grensgebieden van het arbeidsrecht;
 • Is de deelnemer alert op valkuilen en do's & don'ts;
 • Is de deelnemer in staat belangrijke onderwerpen van het arbeidsrecht te plaatsen binnen het juiste perspectief en praktisch toe te passen;
 • Heeft de deelnemer zichzelf ontwikkeld tot een gesprekspartner met verstand van zaken;
 • Is de deelnemer up to date over de laatste ontwikkelingen en actualiteiten binnen het arbeidsrecht.

Doelgroep en niveau
De opleiding richt zich op arbeidsrechtjuristen en advocaten die een verdiepingsslag willen maken in het arbeidsrecht. Vanwege het inhoudelijke niveau van de opleiding is basiskennis op arbeidsrechtelijke onderwerpen een vereiste. Minimaal 3 jaar ervaring met daarin 50% in arbeidsrechtzaken wordt aanbevolen.

Studielast
De opleiding bestaat uit 10 bijeenkomsten en een examen. Naast het bijwonen van bijeenkomsten dienen deelnemers literatuur te bestuderen en casussen voor te bereiden.

De Leiden Law Academy is zich bewust van de drukke praktijk in het arbeidsrecht en de uitdagende combinatie met een studie. De bijeenkomsten beslaan daarom een module in de middag (start 14:00 uur) en een module in de avond. Zo maakt u optimaal gebruik van de werkdag!   

Huiswerkopdrachten
Elke bijeenkomst worden 2 modules behandeld. Per bijeenkomst wordt er voor enkel één module een huiswerkopdracht voorgeschreven. Dit om een goede balans tussen verdieping en de combinatie met een drukke praktijk te waarborgen.

Cursusleiders

Prof. mr. Barend Barentsen, hoogleraar Sociaal Recht aan de Universiteit Leiden. Tevens is hij redacteur van Uitspraken Sociale Zekerheid en het Tijdschrift voor Recht en Arbeid. Verder is Barentsen raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep en bij het Hof Den Haag.

Mr. Marije Schneider, docent Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden met een specialisme in Ambtenarenrecht. Daarbij is zij voorzitter van de Klachtencommissie ongewenst gedrag van de Universiteit van Amsterdam, voorzitter van de Adviescommissie Rechtspositionele Bezwaren van het Leids Universitair Medisch Centrum en vice-voorzitter bij de Ontslagcommissie Gemeenten.

Docenten
Alle docenten van de opleiding zijn zowel gevestigd in de wetenschap als in de praktijk waardoor zij garant staan voor optimale aansluiting met uw praktijk.

 • Prof. mr. Guus Heerma van Voss, hoogleraar arbeidsrecht en Staatsraad bij de afdeling Advies van de Raad van State
 • Mr. dr. Johan Zwemmer, advocaat bij DLA Piper
 • Mr. Judith Schulp, advocaat bij Lexence
 • Mr. Peter Mauser, advocaat bij Pels Rijcken
 • Mr. Inge de Laat, advocaat bij Rutgers Posch
 • Mr. Loes Wevers, advocaat bij Wevers Advocatuur
 • Mr. dr. Loe Sprengers, advocaat bij Sprengers advocaten en verbonden aan de Erasmus Universiteit
 • Mr. dr. Björn Schouten, advocaat bij Boontje advocaten
 • Mr. Koen Vermeulen, advocaat bij GMW advocaten
 • Mr. Albert van Marwijk Kooy, docent bij de Universiteit Leiden en voorzitter geschillencommissie bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen
 • Mr. Marianne Ruizeveld, raadsheer Hof Den Haag
 • Prof. mr. Stefan Sagel, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden en advocaat bij De Brauw
 • Mr. Jan Meijer, Landelijk management van de afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV
 • Prof. mr. Gerrard Boot, hoogleraar arbeidsrecht bij de Universiteit Leiden en raadsheer bij het Hof Amsterdam
 • Mr. Wim Wetzels, rechter bij de Rechtbank Rotterdam
 • ntb

Accreditatie
De leergang is geaccrediteerd met 52 opleidingspunten van de NOvA.

Aantal cursisten en wachtlijstbeleid
Om het interactieve karakter van de specialisatieopleiding te waarborgen kunnen maximaal 25 cursisten deelnemen. Wij adviseren u daarom tijdig aan te melden. Mocht de cursus volgeboekt zijn, schrijft u zich dan in voor de wachtlijst en wij houden u op de hoogte van de volgende edities van deze opleiding.

Mogelijkheden onderwijs op afstand
Voor deze specialisatieopleiding is deelnemen op afstand helaas niet mogelijk.

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

De docenten zoals vermeld in onderstaand programma zijn tot op heden onder voorbehoud. 

Bijeenkomst Data
1. Dinsdag 17 september 2024
2. Dinsdag 1 oktober 2024
3. Dinsdag 15 oktober 2024
4. Dinsdag 5 november 2024
5. Dinsdag 19 november 2024
6.  Dinsdag  3 december 2024
7. Dinsdag 17 december
8.  Dinsdag 7 januari 2025
9.  Dinsdag 21 januari 2025
10.  Dinsdag 4 februari 2025
Februari 2025 Juridisch betoog schrijven
Maart 2025 Mondeling examen en diploma uitreiking. Datum ntb

Bijeenkomst 1: Arbeidsovereenkomst en Flexibele arbeid in brede zin
Dinsdag 17 september 2024

14:00 Ontvangst met koffie en thee
14:30 Arbeidsovereenkomst
Prof.mr. Guus Heerma van Voss
16:00 Pauze
16:15 Arbeidsovereenkomst
Prof.mr. Guus Heerma van Voss
17:30 Diner
18:45 Flexibele arbeid in brede zin
Mr. dr. Johan Zwemmer
20:00 Pauze
20:15 Flexibele arbeid in brede zin
Mr. dr. Johan Zwemmer
21:30 Einde Bijeenkomst 1

Bijeenkomst 2: Bijzondere bedingen en Eenzijdige wijziging
Dinsdag 1 oktober 2024

14:00 Ontvangst met koffie en thee 
14:30 Bijzondere bedingen
Mr. Judith Schulp 
16:00 Pauze
16:15 Bijzondere bedingen
Mr. Judith Schulp 
17:30 Diner
18:45 Eenzijdige wijziging
Mr. Peter Mauser
20:00 Pauze
20:15 Eenzijdige wijziging
Mr. Peter Mauser
21:30 Einde Bijeenkomst 2

Bijeenkomst 3: Grondrechten in arbeidsverhouding en Grensoverschrijdend gedrag
Dinsdag 15 oktober 2024

14:00 Ontvangst met koffie en thee
14:30 Grondrechten in arbeidsverhouding
Mr. Inge de Laat
16:00 Pauze
16:15 Grondrechten in arbeidsverhouding
Mr. Inge de Laat
17:30 Diner
18:45 Grensoverschrijdend gedrag
Mr. Loes Wevers
20:00 Pauze
20:15 Grensoverschrijdend gedrag
Mr. Loes Wevers
21:30 Einde Bijeenkomst 3

Bijeenkomst 4: Ondernemingsraad en overgang van onderneming
Dinsdag 5 november 2024

14:00 Ontvangst met koffie en thee 
14:30 Ondernemingsraad
Mr. Loe Sprengers
16:00 Pauze
16:15 Ondernemingsraad
Mr. Loe Sprengers
17:30 Diner
18:45 Overgang van onderneming
Mr. dr. Björn Schouten
20:00 Pauze
20:15 Overgang van onderneming
Mr. dr. Björn Schouten
21:30 Einde Bijeenkomst 4

Bijeenkomst 5: Pensioenregelingen, CAO en stakingen.
Dinsdag 19 november 2024

14:00 Ontvangst met koffie en thee
14:30 CAO
Mr. Koen Vermeulen
16:00 Pauze
16:15 Pensioenregelingen
Mr. Albert van Marwijk Kooy
17:30 Diner
18:45 Stakingen
Mr. Koen Vermeulen
20:00 Pauze
20:15 NTB
ntb
21:30 Einde Bijeenkomst 5

Bijeenkomst 6: Ziekte, Wia en Loonsanctie
Dinsdag  3 december 2024

14:00 Ontvangst met koffie en thee
14:30 Ziekte
prof. mr. Barend Barentsen
16:00 Pauze
16:15 Ziekte
prof. mr. Barend Barentsen
17:30 Diner
18:45 Wia
prof. mr. Barend Barentsen
20:00 Pauze
20:15 Loonsancties
prof. mr. Barend Barentsen
21:30 Einde Bijeenkomst 6

Bijeenkomst 7: Ontslagsystematiek en ontbinding
Dinsdag  17 december 2024

14:00 Ontvangst met koffie en thee
14:30 Ontslagsystematiek en ontbinding
Mr. Marianne Ruizeveld
16:00 Pauze
16:15 Ontslagsystematiek en ontbinding
Mr. Marianne Ruizeveld
17:30 Diner
18:45 Ontslag op staande voet en vergoedingen
Prof. mr. Stefan Sagel
20:00 Pauze
20:15 Ontslag op staande voet en vergoedingen
Prof. mr. Stefan Sagel
21:30 Einde Bijeenkomst 7

Bijeenkomst 8: Reorganisatie en Werkeloosheidswet
Dinsdag 7 januari 2025

14:00 Ontvangst met koffie en thee
14:30 Werkeloosheidswet
prof. mr. Gerrard Boot
16:00 Pauze
16:15 Werkeloosheidswet
prof. mr. Gerrard Boot
17:30 Diner
18:45 Reorganisatie
mr. Jan Meijer
20:00 Pauze
20:15 Reorganisatie
mr. Jan Meijer
21:30 Einde Bijeenkomst 8

Bijeenkomst 9: Strategisch procederen en Fiscaliteit voor arbeidsjuristen
Dinsdag 21 januari 2025

14:00 Ontvangst met koffie en thee
14:30 Strategisch procederen
mr. Wim Wetzels
16:00 Pauze
16:15 Strategisch procederen
mr. Wim Wetzels
17:30 Diner
18:45 Fiscaliteit voor arbeidsjuristen
ntb
20:00 Pauze
20:15 Fiscaliteit voor arbeidsjuristen
ntb
21:30 Einde Bijeenkomst 9

Bijeenkomst 10: Werkgeversaansprakelijkheid en Actualiteiten
Dinsdag 4 februari 2025

14:00 Ontvangst met koffie en thee
14:30 Werkgeversaansprakelijkheid
prof. mr. Barend Barentsen
16:00 Pauze
16:15 Werkgeversaansprakelijkheid
prof. mr. Barend Barentsen
17:30 Diner
18:45 Actualiteiten
Mr. Marije Schneider
20:00 Pauze
20:15 Actualiteiten
Mr. Marije Schneider
21:30 Einde Bijeenkomst 10
mr. M.A. Schneider Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
mr. M.A. Schneider
...
barend barentse
Docent
prof. mr. B. Barentsen
...
boot docent pao leiden
Docent
prof. mr. dr. G.C. Boot
...
Docent Heerma van Voss PAO Leiden Arbeidsrecht
Docent
prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss
...
Docent
mr. I.J. de Laat
...
marwijk kooy docent pao
Docent
mr. A.G. van Marwijk Kooy
...
Docent
mr. P. Mauser
...
Docent
mr. J. Meijer
...
Docent
mr. M.D. Ruizeveld
...
Docent
prof. mr. S.F. Sagel
...
mr. M.A. Schneider Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. M.A. Schneider
...
Docent
mr. dr. B. Schouten
...
Judith Schulp docent JPAO Leiden Arbeidsrecht
Docent
mr. J. Schulp
...
sprengers docent bij pao leiden
Docent
mr. L.C.J. Sprengers
...
vermeulen docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. K.P.D. Vermeulen
...
Docent
mr. W.J.J. Wetzels
...
Docent
mr. L. Wevers
...
Docent
mr. dr. J.P.H. Zwemmer
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 5.550,- (vrij van btw)
inclusief diner, consumpties en digitaal cursusmateriaal