• Startdatum:
 • 19 september 2024
 • Cursusduur:
 • 8 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Bank- en Effectenrecht en financiering, Insolventierecht, Ondernemingsrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 36

Specialisatieopleiding WHOA-Herstructureringsdeskundige 2024

Met de ‘Wet Homologatie Onderhands Akkoord’ (WHOA) beoogt de wetgever een impuls te geven aan de praktijk van herstructurering in Nederland. De WHOA maakt het gemakkelijker om ondernemingen in zwaar weer door middel van een onderhands akkoord te reorganiseren. Verschillende klassen van schuldeisers, maar ook aandeelhouders, kunnen hierdoor aan een akkoord worden gebonden, zelfs wanneer zij niet hebben ingestemd. Het doel van de wetgever met de WHOA is het aantal faillissementen terug te dringen. Dit is opgezet vanuit de gedachtegang dat bij een faillissement veel waarde verloren gaat. Een onderhands akkoord biedt voordelen voor schuldeisers, werknemers en andere betrokkenen.

De WHOA heeft tot een geheel nieuwe herstructureringsdynamiek geleid, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de zogenoemde ‘herstructureringsdeskundige’. Deze persoon kan door de rechtbank worden aangesteld, op verzoek van zowel schuldeisers, aandeelhouders als schuldenaren, en zal over diverse competenties en vaardigheden moeten beschikken (‘schaap met vijf poten’). Hij/zij hoeft in elk geval niet een jurist te zijn.

De volgende kennis en vaardigheden zijn voor een herstructureringsdeskundige van belang en wordt aandacht aan besteed tijdens de opleiding:

 • Oorzakenanalyse: waarom is de onderneming in de problemen gekomen en is de onderneming in beginsel levensvatbaar (na herstructurering)?
 • Turnaround management: het kunnen opstellen, analyseren, succesvol uitvoeren van een reorganisatieplan
 • Valuation van distressed companies: het kunnen beoordelen van de reorganisatiewaarde versus de liquidatiewaarde
 • Stakeholder management: wat zijn de juridische en bedrijfseconomische posities van schuldeisers, en hoe dient daar mee te worden omgegaan?
 • Kennis van conflictmanagement, onderhandeling, mediation: hoe overtuig je stakeholders in een zwaar weer situatie om mee te werken?
 • Kennis van de WHOA en overige relevante juridische vraagstukken.

Opzet van de opleiding
In de opleiding wordt allereerst een inleiding gegeven van het WHOA-juridische kader. Aan de orde komen ook: Valuation principes, WHOA-valuation casus, Business restructuring in de praktijk, Het perspectief van financiers in de WHOA, Onderhandelen in de WHOA-praktijk, Mediation, conflictmanagement en de rol van de rechter-commissaris.

De bijeenkomsten vinden op locatie plaats.

De specialisatieopleiding WHOA is multidisciplinair, heeft een interactieve opzet en is casusgericht. Tijdens de bijeenkomsten is ruimte voor interactie tussen deelnemers. Men kan veel van elkaar leren, doordat de doelgroep van de opleiding breed is. Een jurist bekijkt een casus vanuit een ander oogpunt dan een financieel specialist dat doet. Dit brengt tijdens het bespreken van de casus interessante gesprekken op gang en bevordert het leerproces van de deelnemers. De kennis die men opdoet, is direct toe te passen in de praktijk. We streven ernaar om tijdens de opleiding de laatste wetenschappelijke inzichten te combineren met doelgerichte praktische oplossingen, wat ons betreft is dit de beste combinatie om te leren over de toepassing van deze nieuwe wetgeving.

Hoofddocenten

 • Prof. dr. J.A.A. (Jan) Adriaanse, is als hoogleraar turnaround management verbonden aan de afdeling Bedrijfswetenschappen van de Leiden Law School, Universiteit Leiden. Hij is daarnaast verbonden aan Kroll.
 • Prof. mr. H. (Harold) Koster, is verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht van de Leiden Law School als hoogleraar Ondernemingsrecht en voorzitter van de afdeling Ondernemingsrecht.
 • Prof. mr. R.D. (Reinout) Vriesendorp, hoogleraar insolventierecht aan de afdelingen Ondernemingsrecht en Bedrijfswetenschappen van de Leiden Law School.

Leerdoelen
Na deelname beschikken deelnemers over diepgaande kennis van de WHOA-wetgeving en weten zij het WHOA-traject zelfstandig in praktijk te begeleiden. Anders gezegd, kunt u nog effectiever uw rol aannemen op basis van solide kennis en kunde over de WHOA.

De opzet van de specialisatieopleiding WHOA:

 • Multidisciplinaire, interactieve opzet
 • Casus-gericht
 • Klassikale bijeenkomsten op locatie
 • Een uitgebreide reader met digitaal cursusmateriaal wordt beschikbaar gesteld aan deelnemers
 • 7-daagse opleiding (middag-avond) en 1 optionele extra bijeenkomst
 • Afrondend schriftelijk examen in de vorm van een paper
 • Officieel Certificaat Universiteit Leiden

Doelgroep
Turnaround managers, adviseurs, juristen, curatoren, bankiers, insolventierechtjuristen, financieel specialisten, accountants en financial interim managers.

Niveau
Van deelnemers wordt verwacht dat zij enkele jaren praktijkervaring hebben in het vakgebied van ondernemingen in zwaar weer. Daarnaast is een academische werkhouding vereist.

Examen en diploma
De deelnemers hebben tijdens de opleiding kennis gemaakt met verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de in 2021 in werking getreden Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), toegespitst op een van de actoren, de herstructureringsdeskundige.

In de opleiding wordt aandacht besteed aan het WHOA-juridische kader, alsmede valuation principes en WHOA-valuation casus, business restructuring in de praktijk, het perspectief van financiers in de WHOA, onderhandelen en conflictmanagement in de WHOA-praktijk, de rol van de rechter en fiscale-, arbeids- en medezeggenschapsrechtkwesties. Over deze onderwerpen zal de deelnemer aan het eind van de opleiding een examen worden afgelegd. Het examen bestaat uit het schrijven van een paper of een artikel. Uw paper is gebaseerd op een casus vanuit uw eigen praktijk. Bij goed gevolg ontvangt u een diploma.

Goed beoordeelde artikelen kunnen op verzoek van de deelnemer worden voorgelegd om in aanmerking te komen voor publicatie in het online tijdschrift HERO (Herstructurering En Recovery Online).

Studiebelasting en voorbereidingstijd
De leergang bestaat uit 6 bijeenkomsten van 6 uur (inclusief pauzes), 1 laatste bijeenkomst van 2 uur inclusief diploma uitreiking, evenals 1 optionele bijeenkomst. Zie voor meer informatie de tab “programma”. Qua voorbereiding zult u de voor te schrijven presentaties en eventuele literatuur voorafgaand dienen te bestuderen of deze worden u na afloop ter beschikking gesteld, afhankelijk van de bijeenkomst.

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071-5278666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

Bijeenkomst Data
1. Donderdag 19 september 2024
2. Dinsdag 1 oktober 2024
3. Donderdag 17 oktober 2024
4. Donderdag 7 november 2024
5. Donderdag 14 november 2024
6. Donderdag 28 november 2024
7. Donderdag 12 december 2024
8. Donderdag 16 januari 2025

PROGRAMMA
De hieronder vermelden sprekers hebben meegewerkt aan de opleiding in voorgaande jaren maar hebben nog niet allemaal definief toegezegd om mee te werken aan de opleiding van dit jaar. Het programma zou nog kunnen wijzigen hierdoor.

Bijeenkomst 1
Donderdag 19 september 2024

14:30 Ontvangst met koffie en thee
15:00 Welkom (Doel en opzet)
15:15

Inleiding WHOA - herstructureringsdeskundige
Prof. mr. Harold Koster
Prof. mr. Reinout Vriesendorp

16:00 Pauze
16:15 Vervolg Inleiding WHOA - herstructureringsdeskundige
Prof. mr. Harold Koster
Prof. mr. Reinout Vriesendorp
18:00 Diner
19:15

Casus - financiële herstructurering
Drs. Dolf Bruins Slot
Mr. drs. Lennart Verhoef

20:00 Pauze
20:15 Vervolg Casus - financiële herstructurering
Drs. Dolf Bruins Slot
Mr. drs. Lennart Verhoef
21:15 Einde bijeenkomst 1

Bijeenkomst 2
Dinsdag 1 oktober 2024

14:30 Ontvangst met koffie en thee
15:00

Valuation principes & WHOA-valuation casus
dr. mr. Marc Broekema
mr. drs. Marieke Franken

16:00 Pauze
16:15 Vervolg Valuation principes & WHOA-valuation casus
dr. mr. Marc Broekema
mr. drs. Marieke Franken
18:00 Diner
19:15

Verdieping WHOA - Juridisch kader
prof. mr. Harold Koster
prof. mr. Reinout Vriesendorp

20:00 Pauze
20:15 Vervolg Verdieping WHOA - Juridisch kader
prof. mr. Harold Koster
prof. mr. Reinout Vriesendorp
21:15 Einde bijeenkomst 2

Bijeenkomst 3
Donderdag 17 oktober 2024

14:30 Ontvangst met koffie en thee
15:00

Bedrijfswaarderingen bij financiele herstructureringen binnen de WHOA: cashflowprojecties, risicobeoordeling, opbouw vermogenskostenvoet, discounting methoden, impact van klassenindeling
dr. mr. Marc Broekema
mr. drs. Marieke Franken

16:00 Pauze
16:15 Vervolg Bedrijfswaarderingen bij financiele herstructureringen binnen de WHOA: cashflowprojecties, risicobeoordeling, opbouw vermogenskostenvoet, discounting methoden, impact van klassenindeling
dr. mr. Marc Broekema
mr. drs. Marieke Franken
18:00 Diner
19:15

Diepgaande valuation casus
Docenten nader te bepalen

20:00 Pauze
20:15 Vervolg Diepgaande valuation casus
Docenten nader te bepalen
21:30 Einde bijeenkomst 3

Bijeenkomst 4
Donderdag 7 november 2024

14:30 Ontvangst met koffie en thee
15:00

De rol van de rechter
mr. Piet Neijt
prof. mr. Reinout Vriesendorp

16:00 Pauze
16:15 Vervolg De rol van de rechter
mr. Piet Neijt
prof. mr. Reinout Vriesendorp
18:00 Diner
19:15 Essentialia mediation: conflictmanagement bij ondernemingen in zwaar weer
Willem Meijer
20:00 Pauze
20:15 Vervolg Essentialia mediation: conflictmanagement bij ondernemingen in zwaar weer
Willem Meijer
21:30 Einde Bijeenkomst 4

Bijeenkomst 5
Donderdag 14 november 2024

14:30 Ontvangst met koffie en thee
15:00

Turnaround planning in WHOA en de HEMA-herstructureringscasus (what if WHOA?)
prof. dr. Jan Adriaanse
mr. Ferdinand Hengst

16:00 Pauze
16:15 Vervolg Turnaround planning in WHOA en de HEMA-herstructureringscasus (what if WHOA?)
prof. dr. Jan Adriaanse
mr. Ferdinand Hengst
18:00 Diner
19:15 WHOA en MKB (incl. casus)
mr. Derk van Geel
20:00 Pauze
20:15 WHOA en MKB (incl. casus)
mr. Derk van Geel
21:30 Einde Bijeenkomst 5

Bijeenkomst 6
Donderdag 28 november 2024

14:30 Ontvangst met koffie en thee
15:00

Capita selecta WHOA:

 • Internationaal (bevoegdheid en erkenning)
 • Opzegging van overeenkomsten
 • Absolute priority rule

mr. Job van Hoff

17:00 Draaiboek WHOA
Docenten nader te bepalen
18:00 Diner
19:15

Rol van banken en adviseurs (inclusief praktijkcasus)
mr. Johan Jol
mr. drs. Eddie van Dinther

20:00 Pauze
20:15 Vervolg Rol van banken en adviseurs (inclusief praktijkcasus)
mr. Johan Jol
mr. drs. Eddie van Dinther
21:30 Einde Bijeenkomst 6

Bijeenkomst 7
Donderdag 12 december 2024

14:30 Ontvangst met koffie en thee
15:00

WHOA Fiscaliteiten
prof. mr. Ton Tekstra

17:00 WHOA en medezeggenschap - de rol van de ondernemingsraad
mr. Renate Vink-Dijkstra
18:00 Diner
19:15

WHOA-game - interactieve groepsessie
mr. Bart Davidson
K. Beke

20:00 Pauze
20:15 Vervolg WHOA-game - interactieve groepsessie
mr. Bart Davidson
K. Beke
21:30 Einde Bijeenkomst 7

Bijeenkomst 8 en diploma-uitreiking
Donderdag 16 januari 2025

15:30 Ontvangst met koffie en thee
16:00 Actualiteitencollege WHOA
18:00 Afronding opleding
18:30 Diploma-uitreiking met aansluitend diner
21:15 Einde opleiding
prof. mr. dr. J.A.A. Adriaanse Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. dr. J.A.A. Adriaanse
...
Koster docent Ondernemingsrecht JPAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. H. Koster
...
 prof. mr. R.D. Vriesendorp Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. R.D. Vriesendorp
...
Docent
drs. D. Bruins Slot RA
...
Koster docent Ondernemingsrecht JPAO Leiden
Docent
prof. mr. H. Koster
...
mr. drs. L Verhoef
Docent
mr. drs. L Verhoef
...
 prof. mr. R.D. Vriesendorp Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. R.D. Vriesendorp
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€4.995,- (vrij van btw)
€200,- LUF korting (alumni Universiteit Leiden)
inclusief diners, consumpties en digitaal cursusmateriaal