• Startdatum:
 • 31 mei 2024
 • Cursusduur:
 • 4 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Huurrecht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 20

Over de opleiding
Het huurrecht is een veelzijdig rechtsgebied. Het huurrecht heeft betrekking op de verhuur van een fiets, volkstuin, winkel(centrum), benzinepomp of kantoor. Het huurrecht is veelal dwingend van aard waardoor de ruimte om af te wijken beperkt is maar de ruimte voor fouten des te groter. Voor een beter begrip van het huurrecht, biedt het Leids Juridisch PAO de specialisatiecursus Huurrecht aan. U kunt kiezen voor een basiscursus of een verdiepingscursus. Daarnaast wordt een actualiteitenmiddag georganiseerd. De cursus heeft een unieke insteek. Anders dan bij andere aanbieders wordt niet ingegaan op één deelgebied van het huurrecht, zoals woonruimte of bedrijfsruimte, maar wordt juist een vergelijking tussen de diverse huurregimes gemaakt. Door stelselmatig het huurrecht voor woonruimte, bedrijfsruimte, overige ruimte en onbebouwde grond te bespreken ontstaat inzicht in de overeenkomsten én verschillen tussen deze huurregimes.

In de cursus worden de 109(!) artikelen die betrekking hebben op het huurrecht aangevuld met jurisprudentie. Meer dan in andere rechtsgebieden is de inkleuring (en verfijning) van de wet die door de rechtspraak is aangebracht belangrijk voor een goede inschatting van uw juridische positie. Mede aan de hand van diverse casusposities worden valkuilen en aandachtspunten met u doorgesproken. De cursus beoogt kandidaten tevens die inzichten bij te brengen die van belang zijn vóór aanvang van een eventuele procedure en hoe daarop strategisch geanticipeerd kan worden, maar ook hoe in de dagelijkse praktijk onnodige fouten voorkomen kunnen worden die veelal leiden tot de stap naar de rechter. Na afloop van de cursus beschikt u over een gedegen basiskennis, respectievelijk gedegen kennis van het huurrecht, met een duidelijke focus op de praktische problemen waartegen u in de praktijk tegenaan kunt aanlopen.

Hoofddocent
mr. E.P.W. Korevaar, advocaat bij Weebers Vastgoed Advocaten, docent privaatrecht aan de Universiteit Leiden.

Doelgroep
De basiscursus is bedoeld voor juristen en juridisch medewerkers met geen tot beperkte kennis van het huurrecht.

De verdiepingscursus sluit aan op de in de basiscursus verworven inzichten en vereist basiskennis van het huurrecht. Beide cursussen kunnen ook als één geheel gevormd worden als de specialisatiecursus huurrecht. De cursus heeft een duidelijke focus op de praktische problemen waar u in de praktijk tegenaan kunt lopen. De verdiepingscursus sluit aan op de in de basiscursus verworven inzichten en behandelt diverse, veel in de praktijk voorkomende geschillen. In de verdiepingscursus worden verder de onderwerpen nader uitgediept die niet in de basiscursus uitgebreid aan bod kunnen komen. Beide cursussen kunnen ook als één geheel gevolgd worden en vormen dan de leergang huurrecht. Deze leergang is een uitstekende voorbereiding op de specialisatieopleiding van de vereniging voor huurrechtadvocaten.

Programmabeschrijving

Basiscursus Huurrecht
Vrijdag 31 mei en 7 juni, 10.00 - 16.30 uur

Bijeenkomst 1 en 2 - Modules 1 tot en met 8

1. Wat is huur

 • Wanneer is sprake van een huurovereenkomst?

2. Kwalificatie

 • Onderscheid woonruimte, bedrijfsruimte, overige ruimte,
 • dienstwoning, ongebouwde onroerende zaken,
 • roerende zaken

3. Verplichtingen verhuurder

 • Terbeschikkingstellen
 • Gebreken (beperkt; zie verdiepingsmodule 9)
 • Ongestoord genot verschaffen

4. Verplichtingen huurder

 • Voldoen tegenprestatie
 • Gedragen als goed huurder
 • Gebruik overeenkomstig bestemming
 • Aanbrengen voorzieningen/onderhoud

5. Beëindiging van huur

 • Opzegging algemeen
 • Opzegging bedrijfsruimte
 • Opzegging woonruimte

6. Overdracht van huurrechten

 • Indeplaatsstelling
 • Woningruil
 • Medehuur
 • Onderhuur        

7. Huurprijzen

 • Huurprijstoetsing woonruimte
 • Huurprijsherziening bedrijfsruimte

8. Huurcontracten algemeen

 • Plaats binnen algemene contractenrecht
 • Beschrijving diverse modellen
 • Afwijkings- en aanvullingsmogelijkheden (semi-)dwingend recht


VERDIEPINGSCURSUS HUURRECHT
Vrijdag 14 en 21 juni 2024

Bijeenkomst 3 en 4 - modules 9 tot en met 16

9. Gebrekenregeling verdieping 

 • Onderscheid gebrek/feitelijke stoornis derden
 • Gebreken aan het gehuurde
 • Gebreken in de omgeving van het gehuurde
 • Cascoverhuur/aanwezige installaties

10. Beëindiging verdieping 

 • Onrendabele verhuur
 • Belangenafweging

11. Huurrecht en insolventie 

 • Voortzetting huur door failliet/saniet
 • Opzegging
 • Ontruiming
 • Verrekening
 • Wederkerig overeenkomsten (37 Fw)
 • Waarborgsom, (concern)garanties

12. Huurcontracten verdieping 

 • Zelfstandig aangebrachte voorziening (ZAV)
 • Goedkeuring afwijkend beding
 • Renovatieclausule
 • Huur- en koopoptie

13. Warmtewet

 • Wat is een warmtenet
 • Warmteleveringsovereenkomst

14. Renovatie 

 • Achterstallig onderhoud
 • Voortzetting (220) of opzegging (296)
 • Complexsgewijze renovatie
 • Opzeggingsformaliteiten
 • Vergoedingen
 • Processuele aspecten

15. Huurprijstoetsing winkelruimte 

 • Wanneer is toetsing mogelijk?
 • Welke vergelijkingspanden worden betrokken?
 • Verbeteringen door de huurder aangebracht

16. Actualiteiten

Examen, NOvA-punten en huiswerkopdrachten
De specialisatieopleiding kent géén verplichte huiswerkopdrachten. Hierdoor is de opleiding uitstekend te combineren met een drukke praktijk.

De specialisatiecursus is geaccrediteerd met 20 opleidingspunten van de NOvA (‘PO-punten’).

Studiebelasting en voorbereidingstijd
De specialisatiecursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 7 uur (inclusief pauzes). Hiervan zijn 2 dagen ingericht voor de basiscursus en 2 dagen voor de verdiepingscursus. Zie voor meer informatie de tab “programma”.

Aantal cursisten en wachtlijstbeleid
Om het interactieve karakter van de specialisatieopleiding te waarborgen kunnen maximaal 30 cursisten deelnemen. Wij adviseren u daarom tijdig aan te melden.

Mogelijkheden onderwijs op afstand
Kunt u, wegens omstandigheden, niet aanwezig zijn bij de bijeenkomsten op locatie? Geen probleem! Wij zorgen voor een live verbinding met de cursuslocatie. Zo kunt u vanuit huis live deelnemen aan de opleiding. Ook kunt u vragen stellen aan de docent. U kunt de link om op afstand deel te nemen, vinden in de digitale leeromgeving. Er worden van deze opleiding géén opnames beschikbaar gesteld, docent gaat uit van live aanwezigheid op locatie of online!

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

 

De Specialisatiecursus bestaat uit een basiscursus en een verdiepingscursus

Vrijdag 31 mei 2024 Bijeenkomst 1 - Basiscursus
Vrijdag 7 juni 2024 Bijeenkomst 2 - Basiscursus
Vrijdag 14 juni 2024 Bijeenkomst 3 - Verdiepingscursus
Vrijdag 21 juni 2024 Bijeenkomst 4 - Verdiepingscursus

Bijeenkomst 1 - Basiscursus
Vrijdag 31 mei 2024

09:30 Ontvangst met koffie en thee
10:00 Welkom
mr. M. Visser
10:05 1. Wat is huur
mr. M. Visser
11:15 Pauze
11:30 2. Kwalificatie
mr. M. Visser
12:45 Lunch
13:45 3. Verplichtingen huurder
mr. M. Visser
15:00 Pauze
15:15 4. Verplichtingen huurder
mr. M. Visser
16:30 Einde bijeenkomst 1 - Basiscursus

Bijeenkomst 2 - Basiscursus
Vrijdag 7 juni 2024

09:30 Ontvangst met koffie en thee
10:00 5. Beëindiging van huur
mr. E.P.W. Korevaar
11:15 Pauze
11:30 6. Overdracht van huurrechten
mr. E.P.W. Korevaar
12:45 Lunch
13:45 7. Huurprijzen
mr. E.P.W. Korevaar
15:00 Pauze
15:15 8. Huurcontracten algemeen
mr. E.P.W. Korevaar
16:30 Einde bijeenkomst 2 - basiscursus

Bijeenkomst 3 - Verdiepingscursus
Vrijdag 14 juni 2024

09:30 Ontvangst met koffie en thee
10:00 9. Gebrekenregeling verdieping
mr. E.P.W. Korevaar
11:15 Pauze
11:30 10. Beëindiging verdieping 
mr. E.P.W. Korevaar
12:45  Lunch
13:45 11. Huurrecht en insolventie 
mr. E.P.W. Korevaar
15:00 Pauze
15:15 12. Huurcontracten verdieping 
mr. E.P.W. Korevaar
16:30 Einde bijeenkomst 3 - Verdiepingscursus

Bijeenkomst 4 - Verdiepingscursus
Vrijdag 21 juni 2024

09:30 Ontvangst met koffie en thee
10:00 13. Warmtewet
mr. E.P.W. Korevaar
11:15 Pauze
11:30 14. Renovatie 
mr. E.P.W. Korevaar
12:45 Lunch
13:45 15. Huurprijstoetsing winkelruimte 
mr. E.P.W. Korevaar
15:00 Pauze
15:15 16. Actualiteiten
mr. E.P.W. Korevaar
mr. Korevaar Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
mr. E.P.W. Korevaar
...
mr. Korevaar Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. E.P.W. Korevaar
...
Michiel Visser Huurrecht
Docent
mr. M. Visser
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€1.895,- (vrij van btw) gehele specialisatiecursus Huurrecht 
€995,- (vrij van btw) Basiscursus of Verdiepingscursus Huurrecht
Inclusief lunches, consumpties en digitaal cursusmateriaal

Maak hier uw keuze

* Er dient minimaal 1 onderdeel gekozen te worden
 • 31 mei 2024
 • 14 juni 2024
Voltekend
Neem contact op
Vooraankondiging

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven