• Startdatum:
 • 8 oktober 2020
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Rechtsgebied:
 • Algemeen, Bank- en Effectenrecht en financiering, Financieel recht, Insolventierecht, Ondernemingsrecht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 2
 • HQ:
 • 2

Online basiscursus Wwft
Voor advocaten, notarissen en belastingadviseurs

Wat heeft u na de online basiscursus Wwft geleerd?
Na afloop van de ‘Online Basiscursus WWFT’ zijn deelnemers op de hoogte van de werking van de Wwft en de relevantie voor hun praktijk. Ze zijn dan ook op de hoogte van de hoofdlijnen van een Wwft-beleid en weten welke verantwoordelijkheden zij en hun kantoor daarbij hebben. De opgedane theoretische kennis zal na afloop worden getoetst door middel van een Wwft-quiz door middel van maximaal 5 vragen. Bij goed gevolg worden uw punten (NOvA of HQ) toegekend middels een certificaat.

Alle opgedane kennis is direct toepasbaar in uw beroepspraktijk! Uiteraard zullen alle laatste actualiteiten worden behandeld.

Doelgroep online basiscursus Wwft
De basiscursus Wwft is gericht op advocaten, notarissen en belastingadviseurs, die Wwft-diensten verlenen, of voor leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wwft of personen die een compliancefunctie uitoefenen.

Over de Wwft
De NOvA schrijft voor dat advocaten elk jaar weer op de hoogte worden gehouden van de anti-witwaswetgeving Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) en daarvoor een cursus moeten volgen. Als poortwachter is een advocaat in veel gevallen verplicht om cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden. Advocaten denken vaak dat ze in het geheel niet te maken hebben met deze wetgeving, maar dat is veelal niet juist! Dit geldt overigens ook voor notarissen en belastingadviseurs. Elke medewerker van deze kantoren moet volgens de Wwft geschoold worden. Elk kantoor moet een Wwft-beleid opstellen. Bovendien moet elke organisatie iemand hebben aangewezen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Wwft-beleid. Er zullen twee webinars WWFT gegeven worden, een basiscursus en een verdiepingscursus.

Kennistip: Online verdiepingscursus Wwft

Op 14 oktober van 13.30 - 16.30 uur gaat dhr. Booij in de online verdiepingscursus Wwft verder in op de Wwft. U leert hoe u de Wwft in de praktijk moeten toepassen en waaraan het kantoorbeleid moet voldoen. Voor deelname aan deze verdiepingscursus is vereist dat kandidaten beschikken over actuele basiskennis betreft de Wwft of voorafgaand aan dit webinar onze online basiscursus Wwft op 8 oktober hebben gevolgd.

Toegang tot de webinar

De webinar - Basiscursus Wwft 2020 vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome, Edge of Firefox). 

U ontvangt na uw inschrijving een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u. 

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. Wij kunnen u hier helaas niet mee helpen.

De webinar - Basiscursus Wwft 2020 wordt opgenomen en na-afloop ontvangt u de opname toegestuurd. U kunt het dus nogmaals terugkijken op een moment dat het u uitkomt. 

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punt wensen te ontvangen, dienen na afloop van de webinar - Basiscursus Wwft 2020 toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw punt/punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat. Indien u de toets niet heeft gehaald, ontvangt u bericht en kunt u de toetsvragen opnieuw beantwoorden.

Donderdag 8 oktober 2020 van 13:30 tot 15:30 uur.

mr. dr. J.A. Booij docent Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. J.A. Booij
...


Het webinar - Basiscursus Wwft 2020 vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room. 

U ontvangt na inschrijving voor de webinar - Basiscursus Wwft 2020 per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving. 

€120,00 (vrij van BTW)