• Startdatum:
 • 8 september 2022
 • Cursusduur:
 • 6 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Bank- en Effectenrecht en financiering, Insolventierecht, Ondernemingsrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 30
 • NiRV:
 • 30

Specialisatieopleiding WHOA-Herstructureringsdeskundige
Met de ‘Wet Homologatie Onderhands Akkoord’ (WHOA) beoogt de wetgever een impuls te geven aan de praktijk van herstructurering in Nederland. De WHOA gaat het gemakkelijker maken om ondernemingen in zwaar weer door middel van een onderhands akkoord te reorganiseren. Verschillende klassen van schuldeisers maar ook aandeelhouders kunnen hierdoor aan een akkoord worden gebonden, zelfs wanneer zij niet hebben ingestemd.

Naar verwachting zal de WHOA tot een geheel nieuwe herstructureringsdynamiek leiden, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de zogenoemde ‘herstructureringsdeskundige’. Deze persoon kan door de rechtbank worden aangesteld, op verzoek van zowel schuldeisers, aandeelhouders als schuldenaren, en zal over diverse competenties en vaardigheden moeten beschikken (‘schaap met vijf poten’). Hij/zij hoeft in elk geval niet een jurist te zijn.

> Jan Adriaanse vertelt in dit interview meer over de WHOA opleiding 

De volgende kennis en vaardigheden zijn voor een herstructureringsdeskundige van belang en wordt aandacht aan besteed tijdens de opleiding:

 • Oorzakenanalyse: waarom is de onderneming in de problemen gekomen en is de onderneming in beginsel levensvatbaar (na herstructurering)?
 • Turnaround management: het kunnen opstellen, analyseren, succesvol uitvoeren van een reorganisatieplan
 • Valuation van distressed companies: het kunnen beoordelen van de reorganisatiewaarde versus de liquidatiewaarde
 • Stakeholder management: wat zijn de juridische en bedrijfseconomische posities van schuldeisers, en hoe dient daar mee te worden omgegaan?
 • Kennis van conflictmanagement, onderhandeling, mediation: hoe overtuig je stakeholders in een zwaar weer situatie om mee te werken?  
 • Kennis van de WHOA en overige relevante juridische vraagstukken.

Opzet van de opleiding
In de opleiding wordt allereerst een inleiding gegeven van het WHOA-juridische kader. Aan de orde komen ook: Valuation principes, WHOA-valuation casus, Business restructuring in de praktijk, Het perspectief van financiers in de WHOA, Onderhandelen in de WHOA-praktijk, Mediation, conflictmanagement en de rol van de rechter-commissaris.

De eerste 5 bijeenkomsten vinden online plaats. De laatste bijeenkomst 6 zal op locatie plaatsvinden, omdat we in de avond een interactieve casus (WHOA-game) behandelen; indien u door bijzondere omstandigheden niet op locatie aanwezig kunt zijn is online deelname beperkt mogelijk wat betreft het interactieve avondprogramma (beperkt tot meekijken), de link voor online deelname zal in de leeromgeving klaar staan.

De specialisatieopleiding WHOA is multidisciplinair, heeft een interactieve opzet en is casusgericht. Tijdens de bijeenkomsten is ruimte voor interactie tussen deelnemers. Men kan veel van elkaar leren, doordat de doelgroep van de opleiding breed is. Een jurist bekijkt een casus vanuit een ander oogpunt dan een financieel specialist dat doet. Dit brengt tijdens het bespreken van de casus interessante gesprekken op gang en bevordert het leerproces van de deelnemers. De kennis die men opdoet, is direct toe te passen in de praktijk. We streven ernaar om tijdens de opleiding de laatste wetenschappelijke inzichten te combineren met doelgerichte praktische oplossingen, wat ons betreft is dit de beste combinatie om te leren over de toepassing van deze nieuwe wetgeving.

Hoofddocenten

 • Prof. dr. J.A.A. (Jan) Adriaanse, is als hoogleraar turnaround management verbonden aan de afdeling Bedrijfswetenschappen van de Leiden Law School, Universiteit Leiden. Hij is daarnaast medeoprichter van BFI, een onafhankelijk financieel onderzoeksbureau in Amsterdam.
 • Prof. mr. H. (Harold) Koster, is verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar Ondernemingsrecht en voorzitter van de afdeling Ondernemingsrecht.
 • Prof. mr. R.D. (Reinout) Vriesendorp, hoogleraar insolventierecht aan het Instituut voor Fiscale en Economische vakken Universiteit Leiden, advocaat/partner De Brauw Blackstone Westbroek.

Leerdoelen
Na deelname beschikken deelnemers over diepgaande kennis van de WHOA-wetgeving en weten zij het WHOA-traject zelfstandig in praktijk te begeleiden. Anders gezegd, kunt u nog effectiever uw rol aannemen op basis van solide kennis en kunde over de WHOA.

De opzet van de specialisatieopleiding WHOA:

 • Multidisciplinaire, interactieve opzet
 • Casus-gericht
 • Blended learning: klassikale bijeenkomsten op locatie en online bijeenkomsten
 • Een uitgebreide reader met digitaal cursusmateriaal wordt beschikbaar gesteld aan deelnemers
 • 6-daagse opleiding (middag-avond)
 • Afrondend schriftelijk examen in de vorm van een paper
 • Officieel Certificaat Universiteit Leiden

Doelgroep
Turnaround managers, adviseurs, juristen, curatoren, bankiers, insolventierechtjuristen, financieel specialisten, accountants en financial interim managers.

Niveau
Van deelnemers wordt verwacht dat zij enkele jaren praktijkervaring hebben in het vakgebied van ondernemingen in zwaar weer. Daarnaast is een academische werkhouding vereist.

Examen en diploma
De deelnemers hebben tijdens de opleiding kennis gemaakt met verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de in 2021 in werking getreden Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), toegespitst op een van de actoren, de herstructureringsdeskundige.

In de opleiding wordt aandacht besteed aan het WHOA-juridische kader, alsmede valuation principes en WHOA-valuation casus, business restructuring in de praktijk, het perspectief van financiers in de WHOA, onderhandelen en conflictmanagement in de WHOA-praktijk, de rol van de rechter en arbeids- en medezeggenschapsrechtkwesties. Over deze onderwerpen zal de deelnemer aan het eind van de opleiding een examen worden afgelegd. Het examen bestaat uit het schrijven van een paper of een artikel. Uw paper is gebaseerd op een casus vanuit uw eigen praktijk. Bij goed gevolg ontvangt u een diploma.

De beste artikelen zullen met instemming van de deelnemer worden voorgelegd om in aanmerking te komen voor publicatie in het online tijdschrift HERO (Herstructurering En Recovery Online).

Studiebelasting en voorbereidingstijd
De leergang bestaat uit 6 bijeenkomsten van 6 uur (inclusief pauzes). Zie voor meer informatie de tab “programma”. Qua voorbereiding zult u de voor te schrijven presentaties voorafgaand te bestuderen hebben of wordt u na afloop deze ter beschikking gesteld. De opnames van elke bijeenkomst kunt u terugkijken.

Mogelijkheden onderwijs op afstand
Kunt u, wegens omstandigheden, niet aanwezig zijn bij de laatste bijeenkomst op locatie? Geen probleem! Wij zorgen voor een live verbinding met de cursuslocatie. Zo kunt u vanuit huis live deelnemen aan de opleiding. Ook kunt u vragen stellen aan de docent(en). U kunt de link om op afstand deel te nemen, vinden in de digitale leeromgeving.

Hiernaast zullen de bijeenkomsten worden opgenomen. Wij streven om de opname na één werkweek beschikbaar te stellen in de digitale leeromgeving. U kunt de bijeenkomst terugkijken op een moment dat u uitkomt.

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071-5278666
Alle contactgegevens

Bijeenkomst 1: Donderdag 8 september 2022
Bijeenkomst 2: Donderdag 29 september 2022
Bijeenkomst 3: Donderdag 13 oktober 2022
Bijeenkomst 4: Donderdag 3 november 2022
Bijeenkomst 5: Donderdag 17 november 2022
Bijeenkomst 6: Donderdag 1 december 2022 (op locatie!)

Dagprogramma
14.30-15.00 uur: inloggen
15.00-18.00 uur: College (na elk uur korte pauze)
18.00-19.00 uur: Pauze
19.00-21.00 uur: College (na elk uur korte pauze)

Bijeenkomst 1
Donderdag 8 september 2022


15.00-15.15 uur:

Doel en opzet

 • Prof.mr. Reinout Vriesendorp

15.15-18.00 uur:

Inleiding WHOA - herstructureringsdeskundige

 • Prof.mr. Harold Koster
 • Prof.mr. Reinout Vriesendorp

18.00-19.00: Pauze

19.00-21.00 uur:

Casus - financiële herstructurering

 • Drs. Dolf Bruins Slot
 • Mr.drs. Lennart Verhoef


Bijeenkomst 2
Donderdag 29 september 2022


15.00-18.00 uur:

Valuation principes & WHOA-valuation casus

 • Dr. Marc Broekema RV
 • Mr. drs. Tjebbe de Jong
 • Mr. drs. Marieke Franken

18.00-19.00 uur: Pauze

19.00-21.00 uur:

Verdieping WHOA – juridisch kader

 • Prof.mr. Harold Koster
 • Prof. mr. Reinout Vriesendorp


Bijeenkomst 3
Donderdag 13 oktober 2022


15.00-18.00 uur:

De rol van de rechter

 • Mr. Piet Neijt
 • Prof. mr. Reinout Vriesendorp

18.00-19.00 uur: Pauze

19.00-21.00 uur:

Essentialia mediation: conflictmanagement bij ondernemingen in zwaar weer

 • Willem Meijer


Bijeenkomst 4
Donderdag 3 november 2022


15.00-18.00 uur:

Turnaround planning in WHOA en de HEMA-herstructureringscasus (what if WHOA?)

 • Prof.dr. Jan Adriaanse
 • Mr. Ferdinand Hengst

18.00-19.00 uur: Pauze

19.00-21.00 uur:

WHOA en MKB (incl. casus)

 • Mr. Derk van Geel


Bijeenkomst 5
Donderdag 17 november 2022


15.00-17.00 uur:

Capita selecta WHOA:
o Internationaal (bevoegdheid en erkenning)
o  Opzegging van overeenkomsten
o Absolute priority rule

 • Mr. Job van Hooff

17.00-18.00 uur:

Draaiboek aanpak WHOA

 • Prof. mr. drs.  Karen Harmsen

18.00-19.00 uur: Pauze

19.00-21.00 uur:

Rol van banken en adviseurs (inclusief praktijkcasus)

 • Mr. Johan Jol
 • Drs. Eddie van Dinther


Bijeenkomst 6
Donderdag 1 december 2022 – op locatie!


14.30-15.00 uur: Ontvangst met koffie/thee

15.00-17.00 uur:

WHOA fiscaliteiten

 • Mr. Ton Tekstra

17.00-18.00 uur:
WHOA en medezeggenschap - de rol van de ondernemingsraad

 • Mr. Renate Vink-Dijkstra

18.00 – 19.15 uur: Diner

19.15 – 21.15 uur:
WHOA-game - interactieve groepssessie

 • Drs. Peter Wolterman

 

prof. mr. dr. J.A.A. Adriaanse - Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. dr. J.A.A. Adriaanse
...
Koster docent Ondernemingsrecht JPAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. H. Koster
...
 prof. mr. R.D. Vriesendorp Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. R.D. Vriesendorp
...
prof. mr. dr. J.A.A. Adriaanse - Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. J.A.A. Adriaanse
...
Docent
dr. mr. M.J.R. Broekema
...
Docent
drs. D. Bruins Slot RA
...
E van Dinther
Docent
drs. E. van Dinther
...
Docent
mr. drs. M. Franken
...
D van Geel
Docent
mr. D. van Geel
...
Docent
prof. mr. K. Harmsen
...
F Hengst
Docent
mr. F. Hengst
...
Job van Hooff
Docent
mr. J. van Hooff
...
J.T. Jol
Docent
mr. J.T. Jol
...
Tjebbe de Jong
Docent
mr. drs. T.P. de Jong
...
Koster docent Ondernemingsrecht JPAO Leiden
Docent
prof. mr. H. Koster
...
Willem Meijer
Docent
W. Meijer
...
Docent
mr. P.J. Neijt
...
Docent
mr. A.J. Tekstra
...
mr. drs. L Verhoef
Docent
mr. drs. L Verhoef
...
Renata Vink
Docent
mr. R.E.M. Vink-Dijkstra
...
 prof. mr. R.D. Vriesendorp Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. R.D. Vriesendorp
...
Docent Wolterman PAO Leiden
Docent
drs. P. Wolterman
...


Deze specialisatieopleiding WHOA-Herstructureringsdeskundige vindt online plaats, behalve de laatste bijeenkomst 6. Deze vindt op locatie plaats.

Juridisch PAO
Sterrenwachtlaan 11 (e.v.),
2311 GW te Leiden

€4250,00 vrij van BTW.
Tot 1 juli 250,00 vroegboekkorting