• Startdatum:
 • 22 maart 2022
 • Cursusduur:
 • 10 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Arbeidsrecht, Sociaal zekerheidsrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 60

Het programma

Het programma bestaat uit 10 bijeenkomsten, in totaal zijn er 20 modules. Iedere module wordt begeleid door een specialist uit de universitaire wereld en/of de praktijk advocaat en/of rechter. Er is veel ruimte voor interactie en er is een lerend effect doordat deelnemers afkomstig zijn uit verschillende beroepsgroepen (bv. bedrijfsjurist, advocaat, HR-senior). Zo bekijkt de advocaat de casus bijvoorbeeld meer vanuit een proceskant terwijl de bedrijfsjurist meer naar de praktische toepassing kijkt, aldus cursusleiders Prof. Barend Barentsen en mr.dr. Yvonne Erkens. De Specialisatieopleiding Arbeidsrecht onderscheidt zich tevens doordat er geen verplichte huiswerkopdrachten zijn. Hierdoor kan de drukke advocaat/jurist het volgen van deze opleiding uitstekend combineren met zijn/haar drukke praktijk. Na de contact colleges zal de kandidaat circa een maand de tijd krijgen voor het schrijven van een juridisch betoog, welke tijdens het mondelinge examen (60 minuten) zal moeten worden verdedigd. Dit wordt geschreven aan de hand van een vraagstelling/casus, waarin de kandidaat blijkt geeft van een breder begrip van de onderwerpen die tijdens deze opleiding aan de orde zijn gekomen. In tegenstelling tot het traditionele model waar de cursist een of meer mappen krijgt, en/of nieuwe informatie moet aanschaffen, zoekt het PAO naar directe aansluiting bij de informatiebronnen die in de praktijk worden gebruikt. 

De onderwerpen die behandeld zullen worden, zijn: 

 • Arbeidsovereenkomst en varianten 

 • Eenzijdige wijziging, grondrechten

 • Medezeggenschap

 • CAO-recht

 • Pensioenrecht

 • Ontslagrecht

 • Onderneming in moeilijkheden en werkloosheid

 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid

 • Arbeidsprocesrecht 

 

Doelgroep

De leergang richt zich op de gevorderde arbeidsrecht jurist/advocaat (minimaal 3 jaar ervaring, waarvan 50% in arbeidsrechtzaken) die zich in het arbeidsrecht verder wil specialiseren. In het programma worden belangrijke arbeidsrechtelijke onderwerpen in een bredere context geplaatst, krijgt u verdiepende inzichten en wordt u alert gemaakt op valkuilen en "do's and don'ts". De Leidse Specialisatieopleiding Arbeidsrecht is door de VAAN erkend en is één van de vereisten voor registratie bij de VAAN en geeft toegang tot het lidmaatschap van de VAAN. Eveneens is van belang dat men minimaal 50 onderwijsuren heeft gevolgd. 

Zie nader hieromtrent: http://www.vaan-arbeidsrecht.nl/contents/lidmaatschap

Topdocenten uit wetenschap én praktijk staan garant voor optimale aansluiting met uw praktijk.

 

Programma (algemeen)

13.30 – 14.00 uur: Ontvangst met koffie/thee
14.00 – 15.30 uur: College
15.30 – 15.45 uur: Pauze
15:45 – 17.15 uur: College
17.15 – 18.30 uur: Diner
18.30 – 20.00 uur: College
20.00 – 20.15 uur: Pauze
20.15 – 21.45 uur: College


Programma (per bijeenkomst)

Bijeenkomst 1. Introductie en de arbeidsovereenkomst
Dinsdag 22 maart 2022 

Module 1a. De arbeidsovereenkomst in al zijn varianten.
Docent: prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss;

 • Ontwikkeling arbeidsrecht;
 • Definitie arbeidsovereenkomst;
 • Gradaties van dwingend recht;
 • Inleningsconstructies (uitzending, detachering, pay-rolling);
 • Loondoorbetaling bij niet-werken.

Module 1b. Bijzondere bedingen
Docent: mr. J. Schulp

 • Proeftijd;
 • Concurrentiebeding, relatiebeding en bedingen inzake nevenarbeid;
 • Geheimhouding;
 • Boetebeding.     
   

Bijeenkomst 2. Goed werknemerschap en werkgeverschap
Dinsdag 5 april 2022

Module 2a. Contracten voor bepaalde tijd
Docent: Mr. D. van Deventer

 • Bepaalde tijd contracten
 • Artikel 7:611 BW, toegespitst op het leerstuk van eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

Module 2b. Grondrechten in de arbeidsverhouding
Docent: mr. I.J. de Laat

 • Grondrechten
 • Privacy 
 • Klokkenluiders
   

Bijeenkomst 3.  Medezeggenschap
Dinsdag 12 april 2022

Module 3a. Ondernemingsraad
Docent: mr. L.C.J. Sprengers

 • Instelling ondernemingsraad
 • Adviesrecht
 • Instemmingsrecht
 • Rol ondernemingsraad bij arbeidsvoorwaarden
 • Procederen bij de Ondernemingskamer

Module 3b. Medezeggenschap in ondernemingsrechtelijk perspectief
Docent: mr. E.S. de Bock

 • Ondernemingsraadstructuur in concerns: COR en GOR
 • Werknemersparticipatie
 • Optie- en bonusregelingen
 • Identiteit werkgever in concernverhoudingen & ' lifting the corporate veil'
 • Statutair directeur
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
   

Bijeenkomst 4. Collectieve arbeidsvoorwaarden
Dinsdag 19 april 2022

Module 4a. Cao-recht + stakingsrecht
Docent: mr. K.P.D. Vermeulen

 • Collectief onderhandelingsrecht
 • Samenloop en werkingssfeer cao's
 • Doorwerking cao in individuele arbeidsovereenkomst
 • Afdwingbaarheid cao's collectief en individueel
 • Stakingsrecht

Module 4b. Pensioenregelingen
Docent: mr. A.G. van Marwijk Kooy

 • Pensioenovereenkomst, -regeling en -reglement
 • Uitvoering pensioenregelingen, uitvoeringsovereenkomst
 • Pensioenrisico’s en de verdeling daarvan
 • Cao en Wet BPF 2000 / werkingssfeer problemen
 • Algemeen vermogensrecht
 • Wijziging pensioenregeling
 • Voorstellen nieuw stelsel / "invaren" van opgebouwde aanspraken
   

Bijeenkomst 5. Einde van de arbeidsovereenkomst I
Dinsdag 10 mei 2022

Module 5a Ontslaggronden + jurisprudentie/Ontslaggronden in de arbeidsprocedure
Docent: mr. dr. M.Y.H.G. Erkens

Module 5b. Procedure in hoger beroep/Ontslagprocedure 
Docent: prof. mr. G.C. Boot


Bijeenkomst 6. Einde van de arbeidsovereenkomst II/ Bijzonder ontslagrecht
Dinsdag 17 mei 2022

Module 6a. Ontslag op staande voet
Docent: prof. mr. dr. S.F. Sagel

Module 6b. Herstructurering en inkrimping onderneming
Docent: mr. C. Nekeman

 • Reorganisatie;
 • Overgang van onderneming;
 • Faillissement;
 • Collectief ontslag;
 • Sociaal Plan.
   

Bijeenkomst 7. Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Dinsdag 24 mei 2022

Module 7. Ziekte en arbeidsongeschiktheid (gehele dag)
Docenten: prof. mr. B. Barentsen en mr. M.A. Goldschmidt

 • Begrip ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • Situationele arbeidsongeschiktheid;
 • Loondoorbetalingsplicht bij ziekte;
 • Reïntegratieverplichtingen werkgever en werknemer;
 • Ziekte in geschil;
 • Ziekte en ontslag.
   

Bijeenkomst 8. Werkgeversaansprakelijkheid & ambtenarenrecht
Dinsdag 7 juni 2022

Module 8a. Werkgeversaansprakelijkheid
Docent: mr. C. Aarts

Statutair bestuurder
Docent: N.N.B.

 • Benoeming en ontslag van de bestuurder;
 • Samenloop tussen arbeidsrecht en vennootschapsrecht.
   

Bijeenkomst 9. WW & Fiscale aspecten arbeidsrecht
Dinsdag 14 juni 2022

Module 9a. Belastingrecht voor arbeidsrechtjuristen
Docent: mr. A.L. Mertens en mr. A.C. Smale

 • Dienstbetrekking;
 • Wet DBA;
 • Fiscale aspecten beëindiging dienstbetrekking;
 • Werkkostenregeling;
 • Aandelen gerelateerde beloningen.

Module 9b. WW in vogelvlucht
Docent: prof. mr. G.C. Boot

 • Verzekeringsplicht;
 • Uitkeringsvoorwaarden;
 • Verwijtbare werkloosheid;
 • Passende arbeid;
 • Maatregelen en boetes.
   

Bijeenkomst 10. Arbeidsprocesrecht
Dinsdag 28 juni 2022

Module 10a. Strategisch procederen
Docent: mr. M.J.M.T. Keulaerds

Module 10b. Internationaal privaatrecht
Docent: mr.dr. L.M. van Bochove

 

Cursusleider
mr. B. Barentsen (1)
...
Erkens, docent JPAO Leiden
Cursusleider
mr. dr. M.Y.H.G. Erkens
...
Sterrewacht in de zomer
Docent
mr. C.M. Aarts
...
Docent
mr. B. Barentsen (1)
...
mr. dr. L.M. van Bochove pao leiden
Docent
mr. dr. L.M. van Bochove
...
De Bock docent Arbeidsrecht PAO Leiden
Docent
mr. E.S. de Bock
...
boot docent pao leiden
Docent
prof. mr. dr. G.C. Boot
...
Docent
mr. F.M. Dekker
...
Deventer docent Arbeidsrecht JPAO Leiden
Docent
mr. H.J. van Deventer
...
Erkens, docent JPAO Leiden
Docent
mr. dr. M.Y.H.G. Erkens
...
goldschmidt docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. M.A. Goldschmidt
...
Docent Heerma van Voss PAO Leiden Arbeidsrecht
Docent
prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss
...
keulaards docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. M.J.M.T. Keulaerds
...
Docent de Laat Arbeidsrecht JPAO Leiden
Docent
mr. I.J. de Laat
...
marwijk kooy docent pao
Docent
mr. A.G. van Marwijk Kooy
...
mertens docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. A.L. Mertens
...
nekeman docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. C. Nekeman
...
sagel docent bij juridisch pao leiden
Docent
prof. mr. S.F. Sagel
...
smale docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. A.C. Smale
...
sprengers docent bij pao leiden
Docent
mr. L.C.J. Sprengers
...
vermeulen docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. K.P.D. Vermeulen
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


 • € 4.950,- (vrijgesteld van btw) inclusief diners en digitaal cursusmateriaal 

 • Er bestaat de mogelijk om het cursusgeld in 3 termijnen te betalen. Indien u daarvan gebruik wenst te maken, neemt u dan contact met ons op via pao@law.leidenuniv.nl