• Startdatum:
 • 25 november 2022
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Rechtsgebied:
 • Financieel recht, Ondernemingsrecht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 6

Over de cursus
De transitie van de samenleving naar meer duurzaamheid is volop aan de gang. Dit heeft vergaande gevolgen voor het maatschappelijk en het juridisch speelveld waarbinnen onderneming kunnen acteren. Ondernemingen zullen in toenemende mate hun organisatie moeten aanpassen op deze nieuwe realiteit. Het zich snel ontwikkelende juridisch kader vraagt van ondernemingen de nodige veranderingen voor de naleving van wet- en regelgeving. Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in recente juridische ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid die relevant zijn voor de organisatie van de onderneming. Denk hierbij aan ontwikkelingen op sustainable corporate governance, supply chain due diligence en sustainable finance. Na afloop van deze cursus bent u beter in staat om juridische aspecten van duurzaamheid te integreren in ondernemingsbeleid of ondernemingsbeleid te beoordelen op de mate waarin dit transitie ready is.

Hoofddocenten

 • Prof. mr. H. (Harold) Koster, is verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar Ondernemingsrecht en voorzitter van de afdeling Ondernemingsrecht.
 • Mr. dr. M.Y.H.G. (Yvonne) Erkens, Universitair Hoofddocent Sociaal Recht Universiteit Leiden en kantonrechter-plaatsvervanger rechtbank Noord-Holland.
 • Mr. dr. C.H.A. (Chris) van Oostrum, Universitair docent Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden

Dagvoorzitter

 • Prof. dr. Paul van der Heijden, emeritus hoogleraar internationaal arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden.

Docenten

 • Mr. dr. M.Y.H.G. Erkens, Universitair Hoofddocent Sociaal Recht Universiteit Leiden en kantonrechter-plaatsvervanger rechtbank Noord-Holland.
 • Mr. dr. C. de Groot, Universitair hoofddocent Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden
 • Prof. mr. H. (Harold) Koster, is verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar Ondernemingsrecht en voorzitter van de afdeling Ondernemingsrecht.
 • Mr. L.G.L. Hartman-Ohnesorge, PhD fellow afdeling Financieel recht aan de Universiteit Leiden.
 • Mr. dr. C.H.A. van Oostrum, Universitair docent Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden.

Tijdens de cursus worden de volgende thema’s, onderwerpen, wet- en regelgeving behandeld: 

Thema ‘Duurzaam besturen’
Kern: Nieuwe grenzen aan het besturen van de onderneming: beperking van beleidsvrijheid en verruiming van verantwoordelijkheid?
Te behandelen onderwerpen, wet- en regelgeving:

 • De inrichting van de organisatie: Aanzet voor een wettelijke regeling voor een besloten vennootschap met maatschappelijk doel (BVm), Voorstel tot actualisering corporate governance code.
 • De inrichting van de waardeketen: CSDD, Wet kinderarbeid, convenanten.

Thema ‘Duurzaam rapporteren’
Kern: de bestuurder moet over zijn handelen gaan rapporteren aan de belanghebbenden van de onderneming. Hoe moet de bestuurder te werk gaan?
Te behandelen onderwerp, wet- en regelgeving:

 • Rapportageverplichtingen; Jaarrekeningrichtlijn, NFI-richtlijn, (Besluit NFI) en CSRD.

Thema ‘Duurzaam financieren’
Kern: welke informatieverplichtingen op het vlak van duurzaamheid rusten op ondernemingen met een intermediaire functie in financiële markten, zoals beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders.
Te behandelen onderwerp, wet- en regelgeving:

 • Duurzaam beleggen; Actieplan Duurzame groei financieren: Taxonomieverordening, SFDR.

Thema ‘Procederen om duurzaamheid: kansen en bedreigingen’
Kern: ondernemingen worden steeds vaker in rechte aangesproken op duurzaamheidskwesties. Het kan daarbij gaan om vorderingen tot schadevergoeding (de ‘Shell Nigeria’-zaak), maar ook om andersoortige procedures (bijvoorbeeld de vordering van Milieudefensie c.s. tegen/Royal Dutch Shell plc). Dit roept vragen op over onder meer het toetsingskader en het toepasselijke recht.
Te behandelen onderwerp, wet- en regelgeving:

 • Foreign direct liability, Emissierechtspraak (scope 1, 2 en 3); Rechtspraak (o.m. Shell uitspraken) en IPR.

Doelgroep
Bedrijfs- en overheidsjuristen, advocatuur en rechtspraak, management en eenieder die met duurzaamheidskwesties te maken krijgt.

Niveau
Deelnemers beschikken over basiskennis ondernemingsrecht, en hebben minimaal 1 jaar werkervaring.

NOvA-punten
De cursus is geaccrediteerd met 6 opleidingspunten van de NOvA (‘PO-punten’).

Mogelijkheden onderwijs op afstand
Kunt u, wegens omstandigheden, niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst op locatie? Geen probleem! Wij zorgen voor een live verbinding met de cursuslocatie. Zo kunt u vanuit huis live deelnemen aan de cursus. Ook kunt u vragen stellen aan de docent(en). U kunt de link om op afstand deel te nemen, vinden in de digitale leeromgeving. De bijeenkomst zal worden opgenomen. Wij streven om de opname na één werkweek beschikbaar te stellen in de digitale leeromgeving. U kunt de bijeenkomst terugkijken op een moment dat u uitkomt.

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

09.30-10.00: Ontvangst
10.00-10.15: Opening
10.15-11.15: Duurzaam besturen: de BVm
11.15-12.15: Duurzaam besturen: de waardeketen

Kern: Nieuwe grenzen aan het besturen van de onderneming: beperking van beleidsvrijheid en verruiming van verantwoordelijkheid?

Te behandelen onderwerpen, wet- en regelgeving:

 • De inrichting van de organisatie: Aanzet voor een wettelijke regeling voor een besloten vennootschap met maatschappelijk doel (BVm); Voorstel tot actualisering corporate governance code
 • De inrichting van de waardeketen;
  CSDD, Wet kinderarbeid, convenanten
  Docenten: Mr. dr. M.Y.H.G. Erkens en Mr. dr. C.H.A. van Oostrum

12.15-13.00: Lunch
13.00-14.00: Duurzaam financieren
Te behandelen onderwerp, wet- en regelgeving:

 • Duurzaam beleggen;
  Actieplan Duurzame groei financieren: Taxonomieverordening, SFDR
  Docent: Docent: Mr. L.G.L. Hartman-Ohnesorge

14.00-15.00: Duurzaam rapporteren

Kern: de bestuurder moet over zijn handelen gaan rapporteren aan de belanghebbenden van de onderneming. Hoe moet de bestuurder te werk gaan?

Te behandelen onderwerp, wet- en regelgeving:

 • Rapportageverplichtingen;
  Jaarrekeningrichtlijn, NFI-richtlijn, (Besluit NFI) en CSRD
  Docent: Prof. mr. H. (Harold) Koster

15.00-15.30: Koffie/theepauze
15.30-16.30: Procederen om duurzaamheid

Kern: ondernemingen worden steeds vaker in rechte aangesproken op duurzaamheidskwesties. Het kan daarbij gaan om vorderingen tot schadevergoeding (de ‘Shell Nigeria’-zaak), maar ook om andersoortige procedures (bijvoorbeeld de vordering van Milieudefensie c.s. tegen/Royal Dutch Shell plc). Dit roept vragen op over onder meer het toetsingskader en het toepasselijke recht.

Te behandelen onderwerp, wet- en regelgeving:

 • Foreign direct liability, Emissierechtspraak (scope 1, 2 en 3); Rechtspraak (o.m. Shell uitspraken) en IPR
  Docent: Mr. dr. C. de Groot

16.30-17.00: Afsluiting
17.00: Borrel

Erkens, docent JPAO Leiden
Cursusleider
mr. dr. M.Y.H.G. Erkens
...
Koster docent Ondernemingsrecht JPAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. H. Koster
...
prof. mr. P.F. van der Heijden Juridisch PAO Leiden
Dagvoorzitter
prof. mr. P.F. van der Heijden
...
mr. C. de Groot - Docent Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. C. de Groot
...
mr. L.G.L. Hartman - Ohnesorge Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. L.G.L. Hartman - Ohnesorge
...
Docent
mr. dr. C.H.A. van Oostrum
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


595,- euro (vrij van btw), inclusief digitaal cursusmateriaal, lunch en consumpties