• Startdatum:
 • 17 mei 2021
 • Cursusduur:
 • 2 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Burgerlijk(proces)recht, Consumentenrecht, Goederenrecht, Verbintenissen- en contractenrecht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 6

De online basiscursus "Contractenrecht" behandelt het wettelijk kader van het Contractenrecht en gaat tevens in op actuele ontwikkelingen. Tijdens de cursus wordt de theoretische basis gelegd: het wettelijk systeem (wetgeving en jurisprudentie). De opzet zal zijn dat ten aanzien van elk te behandelen onderwerp het wettelijk kader wordt geschetst en op belangrijke onderdelen verdieping wordt aangebracht aan de hand van recente (jurisprudentiële) ontwikkelingen.
Doelstelling is op het punt van wet en jurisprudentie weer "helemaal bij te zijn".

De basiscursus Contractenrecht bestaat uit 2 bijeenkomsten:

Webinar 1: Totstandkoming van Overeenkomsten 

 1. Totstandkoming van overeenkomsten: rechtshandeling, wil/verklaring, vraag/aanbod
 2. Verstoringen in de totstandkoming: wilsgebreken
 3. Inhoud van de overeenkomst: uitleg, aanvullende werking redelijkheid en billijkheid

Webinar 2: Rechtsgevolgen van Overeenkomsten 

 1. Gevolgen van niet-nakoming van overeenkomsten: overmacht, verzuim, schadevergoeding
 2. Opschorting, ontbinding, opzegging
 3. Onvoorziene omstandigheden, derogerende werking redelijkheid en billijkheid

Docenten
Mr. dr. C.W.J. Baaij, universitair docent Burgerlijk Recht aan de Universiteit Leiden
Mr. dr. I.S.J. Houben, universitair hoofddocent Burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden

Doelgroep
De cursus is bestemd voor de praktijkjurist die recentelijk werkzaam is in de contractpraktijk en over onvoldoende basiskennis van het contractenrecht beschikt.

Niveau
Basisniveau: minder dan 1 jaar praktijkervaring; kandidaat beschikt over onvoldoende voorkennis van het contractenrecht.

Toegang tot de webinar
De webinar - Basiscursus Contractenrecht vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via uw internetbrowser (Google Chrome).

U ontvangt enkele dagen voor het webinar plaatsvindt een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u.

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. 

De webinar wordt opgenomen en na-afloop ontvangt u de opname. 

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punten wensen te ontvangen, dienen na afloop van de webinar toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw punt/punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat. Indien u de toets niet heeft gehaald, ontvangt u bericht en kunt u de toetsvragen opnieuw beantwoorden.

 

Maandag 17 en 21 mei van 14:00 - 17:00 uur.

pao leiden spreker baaij
Docent
dr. mr. C.J.W. Baaij
...
docent houben pao leiden
Docent
mr. I.S.J. Houben
...


Het webinar - Basiscursus Contractenrecht vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room. 

Enkele dagen voor het webinar plaatsvindt, krijgt u per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving. 

€ 550,00 (vrij van BTW)