• Startdatum:
 • 24 juni 2021
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Rechtsgebied:
 • Bestuurs(proces)recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 3

Tijdens de online cursus Actualiteiten Bestuursrecht worden de ontwikkelingen die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden voor u op een rij gezet en in een breder thematisch kader geplaatst. De docenten geven een terugblik op hoofdlijnen en wat dit betekent voor uw bestuursrechtpraktijk. Het bestuursprocesrecht is ingrijpend vernieuwd waarbij definitieve geschilbeslechting voorop staat. Een andere belangrijke ontwikkeling is de toegenomen aandacht voor misbruik van bestuursrecht. Bijvoorbeeld op het terrein van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de dwangsomregeling bij overschrijding van beslistermijnen. Daarnaast zijn er de nodige andere actualiteiten waarvan u kennis moet nemen om in de bestuursrechtpraktijk goed beslagen ten ijs te komen. Kortom, alle reden dus om aan deze cursus deel te nemen.

Doelgroep

De online cursus Actualiteiten Bestuursrecht richt zich op de gevorderde jurist/-advocaat die zich verzekerd wil weten na afloop ervan weer helemaal “bij te zijn” wat betreft de belangrijkste ontwikkelingen die in 2020 in het Bestuursrecht hebben plaatsgevonden, dan wel in 2021 naar verwachting op u af zullen komen. In uw drukke praktijk valt het immers niet mee om continu van alle ontwikkelingen in detail op de hoogte te zijn. 

Onderwerpen zijn onder meer:

 • Centrale begrippen Awb
 • Effectieve geschilbeslechting
 • Misbruik van recht
 • Toezicht en handhaving
 • Bestuurlijke boete
 • Schadevergoeding
 • Redelijke termijn
 • Bestuurlijke geldschulden
 • Nieuwe wetgeving

Cursusleiding
Prof.mr. T. Barkhuysen, partner bij Stibbe N.V. en deeltijdhoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

Docenten
Prof.mr. T. Barkhuysen, voornoemd
Mr. D. de Groot, Professional Support Lawyer bij Stibbe

Niveau
Verdiepingsniveau: doorgaans meer dan 1 jaar ervaring in het betreffende vakgebied; voor deelname wordt basiskennis bestuursrecht aanwezig verondersteld.

Doelgroep
Advocatuur, zittende en staande magistratuur, juristen bij overheid en anderen die juridisch in het bestuursrecht werkzaam zijn.

Toegang tot webinar Actualiteiten Bestuursrecht
De actualiteitencursus Bestuursrecht vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via uw internetbrowser Google Chrome.

U ontvangt enkele dagen voor het webinar plaatsvindt een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u. U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. Wij kunnen u hier helaas niet mee helpen.

Er wordt een opname gemaakt die later wordt gedeeld met de deelnemers. U kunt het webinar dus ook terugkijken op een moment dat het u uitkomt. Schrijf u nu in en kijk het webinar terug om zo ook uw PO punten te behalen.

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punten wensen te ontvangen, dienen na afloop van de cursus enkele toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw PO-punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat. Indien u de toets niet heeft gehaald, ontvangt u bericht en kunt u de toetsvragen opnieuw beantwoorden.

Programma:

13.15 uur: Inloggen in de Liveroom                                                          
13.30 uur: College
15.00 uur: Pauze
15.15 uur: College
16.45 uur: Einde
prof. mr. T. Barkhuysen pao leiden
Docent
prof. mr. T. Barkhuysen
...
De Groot Docent Bestuursrecht PAO Leiden
Docent
mr. D. de Groot
...


Het webinar Actualiteiten Bestuursrecht vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room.

Enkele dagen voor het webinar plaatsvindt, krijgt u per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving.

Bekijk de updates van de Universiteit Leiden en onze veelgestelde vragen over postacademisch onderwijs op locatie.

€ 350,00 (vrij van btw) inclusief digitaal cursusmateriaal