• Startdatum:
 • 19 mei 2021
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Rechtsgebied:
 • Bank- en Effectenrecht en financiering, Financieel recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 10

Een jurist heeft in de (ondernemingsrecht)praktijk regelmatig te maken met financieel-economische aangelegenheden. Elementair financieel-economische kennis blijkt in de rechtspraktijk vaak onontbeerlijk om als jurist te kunnen inspelen op geschillen waarbij financiële belangen een rol spelen en om deze goed te kunnen overzien. Het kunnen lezen en interpreteren van jaarrekeningen, het kunnen overzien van de financiële draagkracht van een onderneming en het hebben van inzicht in de financiële samenhang van bedrijfsprocessen, blijken telkens weer belangrijke aspecten te zijn in de beroepsuitoefening.

Wie enige bedrijfseconomische kennis heeft, zal ongetwijfeld behoefte hebben aan een verdiepend inzicht. Binnen de vigerende wet- en regelgeving is er de nodige manoeuvreerruimte ter bepaling van het vermogen en resultaat van een onderneming. Inzicht in de wijze waarop dat doorwerkt in de cijfers die een onderneming in haar jaarrekening presenteert, is van veel belang om als jurist optimaal te kunnen functioneren.

Tijdens deze verdiepingscursus komen met name de bijzondere bedrijfseconomische constructies en valkuilen aan bod en worden recente wijzigingen in wet- en regelgeving besproken. Het programma bestaat uit een combinatie van hoorcolleges en werkcolleges.

Opbouw verdiepingscursus

Tijdens de eerste bijeenkomst (19 mei) wordt de noodzakelijke basiskennis bijgebracht over het analyseren en interpreteren van de balans en de winst- en verliesrekening, methoden van waardering en winstbepaling en wordt inzicht gegeven in de bedrijfseconomische en juridische aspecten van de externe financiële verslaglegging. Deze basiskennis dient als inleiding op de tweede bijeenkomst waarin jaarrekeninglezen centraal staat. Tijdens de colleges worden aan de hand van de jaarrekening van een beursgenoteerde onderneming praktische vaardigheden bijgebracht.

Tijdens de tweede bijeenkomst (26 mei) wordt geleerd om te gaan met de ‘normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd’ en de International Financial Reporting Standards (IFRS). Verschillende typen kengetallen worden behandeld en berekend, waarbij in het bijzonder wordt ingegaan op hun effectieve betekenis en de onderlinge samenhang. Centraal bij dit onderdeel zijn de sturingsmogelijkheden- binnen de grenzen van de wet- en regelgeving- van vermogen en resultaten van ondernemingen. Aan technieken als off-balance sheet finance en werkkapitaalbeheer wordt aandacht besteed.

Deze verdiepingscursus is een waardevolle opfrissing en actualisering voor zowel de beginnende als de meer ervaren jurist.

Cursusleiding
Dr. D.H. van Offeren, was tot 2019 universitair hoofddocent Bedrijfswetenschappen, specialisatie Externe verslaggeving, Faculteit der Rechtsgeleerdheid afdeling Bedrijfswetenschappen, Universiteit Leiden en is thans zelfstandig gevestigd trainer en opleider.

Docenten

 • Dr. D.H. van Offeren, voornoemd
 • Mevrouw Dr. M.P. Lycklama à Nijeholt, universitair docent Ondernemingsrecht, specialisaties Externe verslaggeving en Ondernemingsfinanciering, Faculteit der Rechtsgeleerdheid afdeling Ondernemingsrecht, Universiteit Leiden

Niveau
Verdiepingsniveau, kandidaten beschikken over minimaal 1 jaar relevante werkervaring.

Doelgroep
Advocaten en advocaat-stagiaires

14.00 - 14.30 uur:    Ontvangst met koffie/thee
14.30 - 16.00 uur:    Hoorcollege
16.00 - 16.15 uur:    Pauze
16.15 - 17.45 uur:    Hoorcollege
17.45 - 18.45 uur:    Diner
18.45 - 19.45 uur:    Werkcollege
19.45 - 20.00 uur:    Pauze
20.00 - 21.00 uur:    Werkcollege

Cursusdata:

Eerste bijeenkomst: Woensdag 19 mei 2021

Tweede bijeenkomst: Woensdag 26 mei 2021

lycklama docent bij pao leiden
Docent
mr. dr. M.P. Lycklama à Nijeholt
...
offeren docent bij juridisch pao leiden
Docent
dr. D. van Offeren
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


Onze cursuslocatie voldoet aan de gestelde coronamaatregelen van de overheid, het RIVM en de Universiteit Leiden. We houden als cursist, spreker en medewerker 1,5 meter afstand voor, tijdens en na de bijeenkomst, tijdens de lunch en breaks.

Op onze (externe) cursuslocaties nemen wij extra hygiënemaatregelen en maken we op frequente tijdstippen schoon. U bent van harte welkom bij een van onze fysieke cursussen en opleidingen.

Mochten wij genoodzaakt zijn de bijeenkomsten niet op locatie aan te bieden, dan zullen we deze alsnog online aanbieden en u daarover informeren.

Onze onderwijsbijeenkomsten zullen dit najaar op kleine schaal plaatsvinden. Daarom geldt een maximum aantal deelnemers waaraan wij ons strict moeten houden.

 

€ 995,= (vrij van btw) inclusief consumpties, diner en digitaal cursusmateriaal.