• Startdatum:
 • 25 maart 2021
 • Cursusduur:
 • 7 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Aansprakelijkheidsrecht, Consumentenrecht, Goederenrecht, Verbintenissen- en contractenrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 42
 • HQ:
 • 42

De Specialisatieopleiding Contracteren van Juridisch PAO Leiden verbreedt en verdiept uw kennis van het contractenrecht. Bovendien wordt in de opleiding uitgebreid aandacht besteed aan internationale aspecten van contractenrecht.

De specialisatieopleiding is breed van opzet. Zo komen onderwerpen aan de orde als algemene voorwaarden, remedies bij wanprestatie, internationale aspecten van toepasselijk recht en bevoegde rechter. Ook thema’s als meerpartijenproblemen, garanties en zekerheden worden op interactieve wijze aan de orde gesteld. Uiteraard worden ook actuele rechtsontwikkelingen behandeld. De docenten zijn erkende specialisten uit praktijk en wetenschap. De opleiding zal 1 keer per jaar worden aangeboden.

Deelnemers krijgen een veelomvattend palet aan inzichten: de wet en rechtspraak geven het inzicht in de fundamenten van ons contractenrecht, maar ze leren ook over juridische strategie. Welke juridische mogelijkheden
leiden tot zinvolle uitkomsten en welke kun je beter zien te vermijden in de praktijk? Ook dat komt aan de orde tijdens de specialisatieopleiding Contractenrecht.

De onderwerpen die behandeld zullen worden, zijn:

 • Van onderhandeling naar contract
 • Totstandkomingsgebreken
 • Vertegenwoordiging
 • Algemene voorwaarden
 • Remedies
 • Distributie, franchise
 • Uitleg van contracten 
 • IPR
 • Weens Koopverdrag
 • Zekerheden en garanties
 • Hoofdelijkheid en meerpartijenproblemen
 • Contracteren met consumenten (B2C)
 • Corporate Social Responsibility

Voordelen Specialisatieopleiding Contracteren
De Specialisatieopleiding Contracteren onderscheidt zich door de gunstige ‘spitsuur’ tijdstippen en er zijn geen verplichte huiswerkopdrachten. Hierdoor kan de drukke advocaat/jurist het volgen van deze opleiding uitstekend combineren met zijn/haar drukke praktijk. De opleiding wordt gegeven in een inspirerende leeromgeving aan de Universiteit Leiden, zoals de Leidse Sterrewacht of het Academiegebouw. Na het volgen van de veertien bijeenkomsten (7 contactdagen van 14.00-21.30 uur) zal u goed voorbereid zijn voor het mondeling examen. De opleiding wordt afgesloten met een diploma-uitreiking en een feestelijke borrel in het Academiegebouw.

Topdocenten uit wetenschap én praktijk staan garant voor optimale aansluiting met uw praktijk. 

Lees ook het interview met cursusleider Willem van Boom <

Opbouw programma
Het programma bestaat uit 14 modules. Op iedere module zit een specialist uit de universitaire wereld en/of de praktijk (advocaat en/of rechter). Iedere module bevat een deel theorie waarna de cursisten in kleine gemengde groepjes (bijv. bedrijfsjurist, advocaat, overheidsjurist) uiteengaan om aan een casus te werken. “Door deze werkwijze zien we naast het ontstaan van een competitief element ook een lerend effect door met gemengde groepen te werken. De advocaat bekijkt de casus bijvoorbeeld meer vanuit een proces kant terwijl de bedrijfsjurist meer naar de praktische toepassing kijkt” aldus cursusleider prof. dr. Willem van Boom o.a. verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de opleiding.

Het praktische ‘learning by doing’ is ook te zien in het tentamen of de eindtoets. Van Boom hierover: “De toetsvorm ligt in het verlengde van de modules. Men krijgt één uur om een casus voor te bereiden die vervolgens individueel besproken wordt. Wat leuk is, is dat je tijdens dit mondelinge tentamen een dialoog ziet ontstaan die op zichzelf ook weer een lerend effect met zich meebrengt”.

Aansluiting bij uw beroepspraktijk
Aansluiting bij de praktijk is ook terug te zien in het studiemateriaal. In tegenstelling tot het traditionele model waar de cursist een of meer mappen krijgt, en/of nieuwe informatie moet aanschaffen, zoekt het Juridisch PAO Leiden naar directe aansluiting bij de informatiebronnen die in de praktijk worden gebruikt. 

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met contractenrecht te maken hebben. Er dient minimaal 3 jaar praktijk ervaring aanwezig te zijn en de cursist dient een gedegen basiskennis te hebben van het contractenrecht.

GRATIS deelname eendaagse cursus bij inschrijving specialisatieopleiding
Wanneer u zich inschrijft voor de specialisatieopleiding Contracteren kunt u GRATIS deelnemen aan een eendaagse cursus bij Juridisch PAO Leiden ter waarde van maximaal € 500,-. U heeft daarbij keuze uit het gehele eendaagse cursusaanbod in 2021. U kunt de gratis cursus ook cadeau geven aan een collega!

Vragen?
Voor vragen over de invulling van het opleidingsprogramma, kunt u een e-mail sturen naar dhr. Moolenaar.

Programma

13.30 – 14.00 uur: Ontvangst met koffie/thee

14.00 – 15.30 uur: College
15.30 – 15.45 uur: Pauze
15:45 – 17.15 uur: College

17.15 – 18.30 uur: Diner

18.30 – 20.00 uur: College
20.00 – 20.15 uur: Pauze
20.15 – 21.45 uur: College


Bijeenkomst 1, donderdag 25 maart 2021

Module 1 : Van onderhandeling naar contract
- Precontractuele fase
- Afbreken van onderhandelingen
- Aandbod/aanvaarding
- Battle of forms

Docent: Mr. dr. E.J. Zippro: 14.00 tot 17.15 uur


Module 2: Totstandkomingsgebreken
- Nietigheden
- Vernietigbaarheden
- Wilsgebreken

Docent: Mr. S. Voskamp; 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 2, donderdag 8 april 2021

Module 3:  Algemene voorwaarden

Docent: Mr. dr. C.M.D.S. Pavillon; 14.00 tot 17.15 uur


Module 4: Opzegging van (commerciële) duurovereenkomsten
- Distributie, franchise

Docent: Mr. I.S.J. Houben; 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 3, donderdag 22 april 2021

Module 5: Remedies – Algemeen
- Wanprestatie
- Overmacht
- Boetebeding en exoneratie

Docent: Mr. drs. J.H.M. Spanjaard; 14.00 tot 17.15 uur


Module 6: Remedies
- Ontbinding

Docent: Prof. mr. H.B. Krans; 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 4, donderdag 20 mei 2021

Module 7: Vertegenwoordiging
- Lastgeving
- Bemiddeling
- Volmacht

 Prof. mr. A.C. van Schaick; 14.00 tot 17.15 uur

Module 8: Corporate Social Responsibility
- Maatschappelijk verantwoord ondernemen en contractenrecht
- Implementatie van CSR in contracten en contractketens
- Dilemma's van CSR in het contractenrecht

Docent: Prof. mr. A.G. Castermans en Dr.mr. C.J.W. Baaij; 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 5, donderdag 3 juni 2021

Module 9: Conflictenrecht en Weens Koopverdrag

Docent: Mr.dr. L.M. van Bochove; 14.00 tot 17.15 uur


Module 10: Uitleg van contracten
- Uitleg van rechtshandelingen en overeenkomsten
- Uitleg van veel voorkomende clausules (bijv. indemnification, force majeur, material adverse change clause etc.)

Docent: Prof. mr. H.N. Schelhaas; 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 6, donderdag 17 juni 2021

Module 11: Contracteren met consumenten (B2C)
- Contracten op afstand, koop van onstoffelijke producten, herstel, oneerlijke handelspraktijken
- Bijzonderheden bij contracteren met consumenten
- Contracten op afstand (inclusief elektronisch contracteren)
- Koop van onstoffelijke producten
- Remedies bij non-conformiteit
- Oneerlijke handelspraktijken


Docent: Mr. dr. M.Y. Schaub; 14.00 tot 17.15 uur


Module 12: Hoofdelijkheid en meerpartijenproblemen
- Hoofdelijke verbondenheid
- Regresverhoudingen
- Doorwerking verweermiddelen
- Positie van contractueel betrokken derden

Docent: Prof. mr. dr. W.H. van Boom; 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 7, donderdag 24 juni 2021

Module 13: Zekerheden en garanties
- Eigendomsvoorbehoud
- Verpanding
- Verhouding tussen zekerheden

Docent: Mr. J.A. van der Weide; 14.00 tot 17.15 uur 

Module 14: Bevoegdheid, Erkenning, Tenuitvoerlegging

Docent: Mr.dr. L.M. van Bochove; 18.30 tot 21.45 uur

 
*De opleiding zal aansluitend met een mondeling examen worden afgesloten. 

prof. mr. W.H. van Boom - Contracteren - PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. W.H. van Boom
...
pao leiden spreker baaij
Docent
dr. mr. C.J.W. Baaij
...
mr. dr. L.M. van Bochove pao leiden
Docent
mr. dr. L.M. van Bochove
...
prof. mr. W.H. van Boom - Contracteren - PAO Leiden
Docent
prof. mr. W.H. van Boom
...
castermans docent pao leiden
Docent
prof. mr. A.G. Castermans
...
docent houben pao leiden
Docent
mr. I.S.J. Houben
...
prof. mr. dr. H.B. Krans - Docent Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. H.B. Krans
...
pavillon docent bij juridisch pao leiden
Docent
prof. mr. dr. C.M.D.S. Pavillon
...
schaick pao leiden
Docent
prof. mr. A.C. van Schaick
...
my schaub pao leiden
Docent
mr. dr. M.Y. Schaub
...
schelhaas docent pao leiden
Docent
prof. mr. H.N. Schelhaas
...
Spanjaard docent Contracteren JPAO Leiden
Docent
mr. drs. J.H.M. Spanjaard
...
Docent Voskamp Contracteren JPAO Leiden
Docent
mr. S. Voskamp
...
Jeroen van der Weide docent Juridisch PAO Leiden
Docent
dr. mr. J.A. van der Weide
...
zippro docent pao leiden
Docent
mr. E.J. Zippro
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 4250,=, (vrijgesteld van btw) inclusief diners en digitaal cursusmateriaal (pdf).

Desgewenst heeft u de mogelijkheid in drie termijnen het cursusgeld te betalen. Indien u daarvan gebruik wenst te maken, neemt u dan contact met ons op via pao@law.leidenuniv.nl 

ACTIE: GRATIS deelname eendaagse cursus bij inschrijving specialisatieopleiding Contracteren.
Wanneer u zich nu inschrijft voor deze opleiding, kunt u GRATIS deelnemen aan een eendaagse cursus bij Juridisch PAO Leiden, t.w.v. maximaal € 500,=. U heeft keuze uit ons gehele cursusaanbod 2021. De gratis cursus kunt u nu ook cadeau geven aan een collega!

Nadat u zich heeft ingeschreven voor de specialisatieopleiding, kunt u Juridisch PAO Leiden mailen (pao@law.leidenuniv.nl) om uw persoonlijke kortingscode te ontvangen.