• Startdatum:
 • 28 mei 2021
 • Cursusduur:
 • 4 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Huurrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 20

Het huurrecht is een veelzijdig rechtsgebied. Het huurrecht heeft betrekking op de verhuur van een fiets, volkstuin, winkel(centrum), benzinepomp en kantoor. Het huurrecht is veelal dwingend van aard waardoor de ruimte om af te wijken beperkt is maar de ruimte voor fouten des te groter. 

Voor een beter begrip van het huurrecht kan gekozen worden voor een basiscursus of een verdiepingscursus. Daarnaast wordt er jaarlijks een actualiteitenmiddag Huurrecht georganiseerd.

De tweedaagse basiscursus Huurrecht is bedoeld voor juristen en juridisch medewerkers met geen tot beperkte kennis van het huurrecht. De cursus heeft een duidelijke focus op de praktische problemen waar u in de praktijk tegenaan kunt aanlopen.

De tweedaagse verdiepingscursus sluit aan op de in de basiscursus verworven inzichten en behandelt diverse, veel in de praktijk voorkomende, geschillen. In de verdiepingscursus worden voorts die onderwerpen nader uitgediept die niet in de basiscursus uitgebreid aan bod kunnen komen. Beide cursussen kunnen ook als één geheel gevolgd worden en vormen dan de specialisatiecursus Huurrecht.

Deze specialisatiecursus Huurrecht is een uitstekende voorbereiding op de specialisatieopleiding van de vereniging voor huurrechtadvocaten. De cursus heeft een unieke insteek. Anders dan bij andere aanbieders wordt niet ingegaan op één deelgebied van het huurrecht, zoals woonruimte of bedrijfsruimte, maar er wordt juist een vergelijking tussen de diverse huurregimes gemaakt. Door stelselmatig het huurrecht voor woonruimte, bedrijfsruimte, overige ruimte en onbebouwde grond te bespreken, ontstaat inzicht in de overeenkomsten én verschillen tussen deze huurregimes.

In de cursus Huurrecht worden de vele artikelen die betrekking hebben op het huurrecht aangevuld met jurisprudentie. Meer dan in andere rechtsgebieden is de inkleuring (en verfijning) van de wet die door de rechtspraak is aangebracht belangrijk voor een goede inschatting van uw juridische positie. Mede aan de hand van diverse casusposities worden valkuilen en aandachtspunten met u doorgesproken. De cursus Huurrecht beoogt kandidaten tevens die inzichten bij te brengen die van belang zijn vóór aanvang van een eventuele procedure en hoe daarop strategisch geanticipeerd kan worden, maar ook hoe in de dagelijkse praktijk onnodige fouten voorkomen kunnen worden die veelal leiden tot de stap naar de rechter.

Na afloop van de specialisatiecursus Huurrecht beschikt u ook over een gedegen basiskennis, respectievelijk gedegen kennis van het huurrecht, met een duidelijke focus op de praktische problemen waartegen u in de praktijk tegenaan kunt aanlopen.

Docent
De cursus wordt verzorgd door mr. Elout Korevaar, een advocaat die zeer regelmatig over huurkwesties adviseren en procedeert en ook als universitair docent verbonden is aan de Rechtenfaculteit van Universiteit Leiden. 

Erkend Raad voor de Rechtsbijstand
De specialisatiecursus Huurrecht van Juridisch PAO Leiden is erkend door de Raad voor de Rechtsbijstand. Wanneer u deze cursus hebt afgerond, kunt u zich laten registreren met de specialisatie Huurrecht. 

U kunt de basiscursus huurrecht, de verdiepingscursus huurrecht alsook de actualiteitencursus huurrecht dus als PÉ RvR opvoeren om aan uw jaarlijks verplichting van minimaal 10 PÉ RvR huurrecht te voldoen.  

Programma

09.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur: Hoorcollege 
11.15 uur: Pauze
11.30 uur: Hoorcollege
12.45 uur: Lunch 
13.45 uur: Werkcollege
15.00 uur: Pauze
15.15 uur: Werkcollege
16.30 uur: Einde

 

De Specialisatiecursus bestaat uit een basiscursus:

28 mei: Basiscursus dag 1
11 juni: Basiscursus dag 2

 

Basiscursus (modules 1-8; dag 1 en 2)   

1. Wat is huur
Wanneer is sprake van een huurovereenkomst?

2. Kwalificatie
Onderscheid woonruimte, bedrijfsruimte,
overige ruimte, dienstwoning,
ongebouwde onroerende zaken,
roerende zaken

3. Verplichtingen verhuurder
Terbeschikkingstellen
Gebreken (beperkt; zie verdiepingsmodule 9)
Ongestoord genot verschaffen

4. Verplichtingen huurder
Voldoen tegenprestatie
Gedragen als goed huurder
Gebruik overeenkomstig bestemming
Aanbrengen voorzieningen/onderhoud

5. Beëindiging van huur
Opzegging algemeen
Opzegging bedrijfsruimte
Opzegging woonruimte

6. Overdracht van huurrechten
Indeplaatsstelling
Woningruil
Medehuur
Onderhuur        

7. Huurprijzen
Huurprijstoetsing woonruimte
Huurprijsherziening bedrijfsruimte

8. Huurcontracten algemeen
Plaats binnen algemene contractenrecht
Beschrijving diverse modellen
Afwijkings- en aanvullingsmogelijkheden
(semi-)dwingend recht

 

 

     
                                              
     
     
   
   
   
   
                 

 

en een verdiepingscursus:
 

18 juni: Verdiepingscursus dag 3
25 juni: Verdiepingscursus dag 4

 

Verdiepingscursus (modules 9-16; dag 3 en 4)

9. Gebrekenregeling verdieping 
Onderscheid gebrek/feitelijke stoornis derden
Gebreken aan het gehuurde
Gebreken in de omgeving van het gehuurde
Cascoverhuur/aanwezige installaties

10. Beëindiging verdieping 
Onrendabele verhuur
Belangenafweging

11. Huurrecht en insolventie 
Voortzetting huur door failliet/saniet
Opzegging
Ontruiming
Verrekening
Wederkerig overeenkomsten (37 Fw)
Waarborgsom, (concern)garanties

12. Huurcontracten verdieping 
Zelfstandig aangebrachte voorziening (ZAV)
Goedkeuring afwijkend beding
Renovatieclausule
Huur- en koopoptie

13. Warmtewet
Wat is een warmtenet
Warmteleveringsovereenkomst

14. Renovatie 
Achterstallig onderhoud
Voortzetting (220) of opzegging (296)
Complexsgewijze renovatie
Opzeggingsformaliteiten
Vergoedingen
Processuele aspecten

15. Huurprijstoetsing winkelruimte 
Wanneer is toetsing mogelijk?
Welke vergelijkingspanden worden betrokken?
Verbeteringen door de huurder aangebracht

16. Actualiteiten

mr. Korevaar - Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. E.P.W. Korevaar
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


De specialisatiecursus Huurrecht vindt plaats op de Oude Sterrewacht.

Onze cursuslocatie voldoet aan de gestelde coronamaatregelen van de Rijksoverheid en de Universiteit Leiden. We houden als cursist, spreker en medewerker 1,5 meter afstand voor, tijdens en na de bijeenkomst, tijdens de lunch en breaks.

Op onze (externe) cursuslocaties nemen wij extra hygiënemaatregelen en maken op frequente tijdstippen schoon. U bent van harte welkom bij een van onze cursussen en opleidingen op locatie.

Live deelnemen aan de opleiding vanuit huis
Kunt u, wegens omstandigheden, niet aanwezig zijn bij de bijeenkomsten op locatie? Geen probleem! Wij zorgen voor een live verbinding met de cursuslocatie. Zo kunt u vanuit huis live deelnemen aan de opleiding. Ook kunt u live vragen stellen aan de docent(en). Wenst u via een live verbinding deel te nemen aan de bijeenkomst(en), neemt u dan tijdig contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Mochten wij, vanwege coronamaatregelen, genoodzaakt zijn de bijeenkomsten niet op locatie aan te bieden, dan bieden we deze online aan en informeren u als deelnemer hierover.

De onderwijsbijeenkomsten vinden dit voorjaar op kleine schaal plaats. Er geldt een maximum aantal deelnemers waaraan wij ons strikt houden.

Bekijk de updates van de Universiteit Leiden en onze veelgestelde vragen over postacademisch onderwijs op locatie.

Specialisatiecursus (tweedaagse basiscursus plus tweedaagse verdiepingscursus): € 1895,00 (vrij van btw) inclusief consumpties, lunches en cursusmateriaal.

Basiscursus los: € 995,00 (vrij van btw) inclusief consumpties, lunches en cursusmateriaal

Verdiepingscursus los: € 995,00 (vrij van btw) inclusief consumpties, lunches en cursusmateriaal

Maak hier uw keuze

 • 28 mei 2021
 • 18 juni 2021
Voltekend
Neem contact op
Vooraankondiging

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven