• Startdatum:
  • 17 september 2020
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Rechtsgebied:
  • Bestuurs(proces)recht, Omgevingsrecht, Ruimtelijke ordeningsrecht en milieurecht
  • Soort:
  • Cursus
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 1

De nieuwe Omgevingswet gaat veel veranderen. Ook de positie van gemeenten, provincies en het Rijk. Bij het omgevingsplan wordt gestreefd naar meer bestuurlijke afwegingsruimte voor de gemeenteraad. Dat betekent echter niet dat het Rijk en de provincie geen invloed meer zullen hebben. Maar welke? En welke rol speelt het nieuwe subsidiariteitsvereiste daarbij? In het webinar Bestuurlijke afwegingsruimte en interbestuurlijk toezicht bij het omgevingsplan van JPAO Leiden worden deze vragen beantwoord.

Onderwerpen
- Interbestuurlijk instrumentarium in de Omgevingswet
- Bestuurlijke afwegingsruimte bij het omgevingsplan
- Subsidiariteitsvereiste en beginsel van de minst belastende interventie

Docent
Mr. dr. Rogier Kegge is als universitair docent verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden en is gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Hij is jarenlang werkzaam geweest bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en is een van de medeauteurs van de Tekst en Commentaar Omgevingswet.

Certificering
Advocaten die een certificaat wensen te ontvangen, dienen na afloop van ieder webinar 5 vragen te beantwoorden. Bij goed gevolg ontvangen zij na afloop van een webinar 1 PO NOvA.

Donderdag 17 september van 11:00 - 12:00

mr. dr. R. Kegge - Docent bij Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. R. Kegge
...


Het webinar vindt online plaats.

Nadere informatie over toegang tot het webinar volgt na inschrijving.

€42,50