• Startdatum:
  • 17 september 2020
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Rechtsgebied:
  • Bestuurs(proces)recht, Omgevingsrecht, Ruimtelijke ordeningsrecht en milieurecht
  • Soort:
  • Cursus
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 1

De nieuwe Omgevingswet gaat veel veranderen. Ook de positie van gemeenten, provincies en het Rijk. Bij het omgevingsplan wordt gestreefd naar meer bestuurlijke afwegingsruimte voor de gemeenteraad. Dat betekent echter niet dat het Rijk en de provincie geen invloed meer zullen hebben. Maar welke? En welke rol speelt het nieuwe subsidiariteitsvereiste daarbij? In het webinar Bestuurlijke afwegingsruimte en interbestuurlijk toezicht bij het omgevingsplan van JPAO Leiden worden deze vragen beantwoord.

Onderwerpen
- Interbestuurlijk instrumentarium in de Omgevingswet
- Bestuurlijke afwegingsruimte bij het omgevingsplan
- Subsidiariteitsvereiste en beginsel van de minst belastende interventie

De webinar Bestuurlijke afwegingsruimte en interbestuurlijk toezicht bij het omgevingsplan vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome, Edge of Firefox). 

U ontvangt na uw inschrijving een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u. 

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. Wij kunnen u hier helaas niet mee helpen.

De webinar Bestuurlijke afwegingsruimte en interbestuurlijk toezicht bij het omgevingsplan wordt opgenomen en na-afloop ontvangt u de opname toegestuurd. U kunt het dus nogmaals terugkijken op een moment dat het u uitkomt. 

Docent
Mr. dr. Rogier Kegge is als universitair docent verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden en is gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Hij is jarenlang werkzaam geweest bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en is een van de medeauteurs van de Tekst en Commentaar Omgevingswet.

Certificering
Advocaten die een certificaat met PO-punt wensen te ontvangen, dienen na afloop van de webinar Bestuurlijke afwegingsruimte en interbestuurlijk toezicht bij het omgevingsplan toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw punt/punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat. Indien u de toets niet heeft gehaald, ontvangt u bericht en kunt u de toetsvragen opnieuw beantwoorden.

Donderdag 17 september van 11:00 tot 12:00 uur.

mr. dr. R. Kegge - Docent bij Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. R. Kegge
...


Het webinar Bestuurlijke afwegingsruimte en interbestuurlijk toezicht bij het omgevingsplan vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room. 

U ontvangt na inschrijving voor de Bestuurlijke afwegingsruimte en interbestuurlijk toezicht bij het omgevingsplan per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving. 

€42,50 (vrij van BTW)