• Startdatum:
 • 11 december 2020
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Rechtsgebied:
 • Privacy en ICT recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 4

Op 25 mei 2018 traden de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) in werking. Sindsdien heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meer bevoegdheden om naleving van de AVG bij overheden, bedrijven en instanties af te dwingen. Dat de AP daadwerkelijk van haar toezicht- en handhavingsbevoegdheden gebruik maakt, blijkt onder meer uit het eerste verwerkingsverbod en de eerste boete die de privacywaakhond op grond van de AVG heeft opgelegd.

De Europese privacywetgeving brengt tal van vragen voor de praktijk met zich:

 • Welke toezichtsbevoegdheden heeft de AP?
 • Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de AVG en de Algemene wet bestuursrecht?
 • Welke sancties kan de AP opleggen en wie kan met handhaving worden geconfronteerd?
 • Hoe hoog kan een boete zijn?
 • Hoe zit het met de rechtsbescherming: wat kan een bedrijf of instelling doen die met toezicht en handhaving wordt geconfronteerd?

De stof wordt behandeld aan de hand van wet- en regelgeving en (actuele) jurisprudentie en casus uit de praktijk.

De Webinar - Actualiteiten toezicht en handhaving van de AVG vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome, Edge of Firefox). 

U ontvangt na uw inschrijving een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u. 

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. Wij kunnen u hier helaas niet mee helpen.

De Webinar - Actualiteiten toezicht en handhaving van de AVG wordt opgenomen en na-afloop ontvangt u de opname toegestuurd. U kunt het dus nogmaals terugkijken op een moment dat het u uitkomt. 

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punt wensen te ontvangen, dienen na afloop van de Webinar - Actualiteiten toezicht en handhaving van de AVG toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw punt/punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat. Indien u de toets niet heeft gehaald, ontvangt u bericht en kunt u de toetsvragen opnieuw beantwoorden.

Programma:

12.30 uur: College
14.30 uur: Pauze
14.45 uur: College
16.45 uur: Einde
docent saris pao leiden
Docent
mr. C.M. Saris
...


Het webinar Actualiteiten toezicht en handhaving van de AVG vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room. 

U ontvangt na inschrijving voor de Actualiteiten toezicht en handhaving van de AVG per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving. 

€ 225,= Vrij van BTW.

Leden van de VPR en de VPR-A ontvangen een korting van € 50,=