• Startdatum:
 • 13 oktober 2020
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Rechtsgebied:
 • Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht, Sociaal zekerheidsrecht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 3

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Ambtenaren hebben geen aanstelling meer, maar een arbeidsovereenkomst, en er is geen rechtspositieregeling meer van toepassing, maar een cao. In deze cursus bespreken de docenten actualiteiten die met de normalisering samenhangen. De eerste uitspraken van kantonrechters over genormaliseerde ambtenaren komen aan de orde, binding aan cao’s en de betekenis van de rechten en plichten uit de Ambtenarenwet 2017 in de arbeidsrechtelijke setting. Na afloop van de actualiteitencursus Normalisering bent u op de hoogte van de meest recente stand van zaken op het gebied van het arbeidsrecht in de publieke sector.

De webinar actualteiten normalisering vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome, Edge of Firefox). 

U ontvangt na uw inschrijving een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u. 

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. Wij kunnen u hier helaas niet mee helpen.

De webinar actualteiten normalisering wordt opgenomen en na-afloop ontvangt u de opname toegestuurd. U kunt het dus nogmaals terugkijken op een moment dat het u uitkomt. 

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punt wensen te ontvangen, dienen na afloop van de webinar actualteiten normalisering toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw punt/punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat. Indien u de toets niet heeft gehaald, ontvangt u bericht en kunt u de toetsvragen opnieuw beantwoorden.

Doelgroep
Advocaten, rechtshulpverleners, overheidsjuristen, juristen werkzaam in de collectieve sector, academisch geschoolde personeelsfunctionarissen/medewerkers rechtspositie werkzaam bij de overheid, vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties.

Niveau
Verdiepingsniveau: 1 tot 2 jaar ervaring in het betreffende vakgebied; basiskennis ambtenarenrecht is aanwezig

Aanbod webinars
Bekijk ons volledige aanbod webinars. In diverse rechtsgebieden bieden wij dit najaar webinars aan.

Programma:

   
09.30 uur: Onderwerpen:
 • Actualiteiten normalisering
 • Jurisprudentie ontslag genormaliseerde ambtenaar
 • Binding aan cao's
 • Integriteit
College wordt eenmaal onderbroken door 15 min. pauze
12.45 uur: Einde
Barend Barentsen - Arbeidsrecht - Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. B. Barentsen
...
mr. M.A. Schneider pao leiden
Docent
mr. M.A. Schneider
...


Het webinar Actualiteiten normalisering vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room. 

U ontvangt na inschrijving voor de Actualiteiten normalisering per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving. 

€ 275,= (vrij van btw) inclusief digitaal cursusmateriaal.