• Startdatum:
 • 13 oktober 2020
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Rechtsgebied:
 • Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht, Sociaal zekerheidsrecht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 3

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Ambtenaren hebben geen aanstelling meer, maar een arbeidsovereenkomst. Ook is er is geen rechtspositieregeling meer van toepassing, maar een cao. De Wnra geldt voor bijna alle werknemers bij een overheidswerkgever (de Staat, provincies, gemeenten en waterschappen). De Wnra geldt niet voor medewerkers van politie en defensie, rechters en officieren van justitie en politieke ambtsdragers zoals Kamerleden, burgemeesters en wethouders. 

Bekijk ons artikel voor meer uitleg over de Wnra en de wetswijzigingen als gevolg van de werking van de Wnra.

Inhoud webinar Actualiteiten normalisering (Wnra)
In de webinar over de Wnra bespreken de docenten de actualiteiten die met de normalisering samenhangen. De eerste uitspraken van kantonrechters over genormaliseerde ambtenaren komen aan de orde. Daarnaast wordt besproken: binding aan cao’s en de betekenis van de rechten en plichten uit de Ambtenarenwet 2017 in de arbeidsrechtelijke setting.

Na afloop van de online actualiteitencursus Normalisering (Wnra) bent u op de hoogte van de meest recente stand van zaken op het gebied van het arbeidsrecht in de publieke sector.

Doelgroep
Advocaten, rechtshulpverleners, overheidsjuristen, juristen werkzaam in de collectieve sector, academisch geschoolde personeelsfunctionarissen/medewerkers rechtspositie werkzaam bij de overheid, vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties.

Niveau
Verdiepingsniveau: 1 tot 2 jaar ervaring in het betreffende vakgebied; basiskennis ambtenarenrecht is aanwezig

Aanbod webinars
Bekijk ons volledige aanbod webinars. In diverse rechtsgebieden bieden wij dit najaar webinars aan.

Toegang tot het webinar Actualiteiten Normalisering (Wnra)
De webinar Actualiteiten normalisering vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via uw internetbrowser (Google Chrome of Firefox). 

U ontvangt enkele dagen voor het webinar plaatsvindt een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u. 

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. Wij kunnen u hier helaas niet mee helpen.

De webinar Actualiteiten normalisering wordt opgenomen en na-afloop ontvangt u de opname toegestuurd. U kunt het webinar binnen 4 weken terugkijken op een moment dat het u uitkomt. Schrijf u dus nu in voor het webinar en kijk het webinar later terug.

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punt wensen te ontvangen, dienen na afloop van de webinar Actualiteiten normalisering toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw punt/punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat. Indien u de toets niet heeft gehaald, ontvangt u bericht en kunt u de toetsvragen opnieuw beantwoorden.

Programma:

   
09.30 uur: Onderwerpen:
 • Actualiteiten normalisering
 • Jurisprudentie ontslag genormaliseerde ambtenaar
 • Binding aan cao's
 • Integriteit
College wordt eenmaal onderbroken door 15 min. pauze
12.45 uur: Einde
mr. M.A. Schneider Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. M.A. Schneider
...


Het webinar Actualiteiten normalisering vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room. 

Enkele dagen voor het webinar plaatsvindt, krijgt u per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving. 

€ 275,00 (vrij van btw) inclusief digitaal cursusmateriaal.