• Startdatum:
  • 17 september 2020
  • Cursusduur:
  • 10 dagen
  • Rechtsgebied:
  • Financieel recht, Insolventierecht, Ondernemingsrecht
  • Soort:
  • Leerlijn
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 42

Na het succes van de eerste editie van de Specialisatieopleiding Ondernemingsrecht in 2019, start in het najaar van 2020 de tweede editie. 

De Specialisatieopleiding Ondernemingsrecht van Juridisch PAO Leiden richt zich op de gevorderde bedrijfsjurist of advocaat, die als zodanig minimaal 3 jaar ervaring heeft en die zich in het ondernemingsrecht verder wil specialiseren.

Besproken onderwerpen

Belangrijke onderwerpen, zoals corporate governance, besluitvorming, (internationaal) contracteren, crisis, claims en aansprakelijkheid, compliance, privacy, bedrijfsovernames en samenwerkingsvormen, investigations en strafrecht, bestuursrecht, toezichthouders, herstructureringen en insolventie van de eigen onderneming en van critical suppliers komen aan bod en worden in een bredere context geplaatst. Actualiteiten worden besproken en u krijgt verdiepende inzichten. Bovendien wordt u alert gemaakt op valkuilen en “do’s and don’ts”. 

De Specialisatieopleiding Ondernemingsrecht van Juridisch PAO Leiden wordt door oud-cursisten beoordeeld met een 8,5!

Tien bijeenkomsten

De specialisatieopleiding Ondernemingsrecht omvat tien bijeenkomsten in de periode september 2020 tot en met maart 2021, beslaat 14 dagdelen en wordt gegeven in 4 dagen van elk 2 dagdelen en 6 middagen van elk 1 dagdeel.

De opleiding is zo opgezet, dat de cursist 24 PE punten behaalt in het najaar en de andere 18 PE punten in het voorjaar. 

Het examen vindt plaats in maart 2021.

Praktische insteek

De praktische manier van aanpak en interactiviteit binnen de opleiding houdt in dat de docent aan het eind van iedere bijeenkomst een praktijkgerichte casus met de deelnemers bespreekt. Uit onze ervaring blijkt dat op deze manier de cursusstof écht goed wordt begrepen. 

Afsluitend examen

Nadat deelnemers tijdens de opleiding kennis hebben gemaakt met verschillende onderwerpen uit het ondernemingsrecht en uiteenlopende andere relevante ondernemingsrechtelijke wet- en regelgeving, rechtspraak en doctrine hebben behandeld, is het tijd voor het mondelinge examen. Deelnemers leggen een mondeling examen af dat bestaat uit twee onderdelen. Allereerst krijgen deelnemers de gelegenheid om in 45 minuten een casus met vragen voor te bereiden. Vervolgens wordt door twee examinatoren een mondeling examen afgenomen dat circa 30 minuten duurt. Het examen betreft een ‘open boek-examen’. Zowel bij de voorbereiding van het examen als tijdens het afleggen daarvan is het toegestaan dat de deelnemer gebruik maakt van papieren, uitgeprinte versies van het in de opleiding voorgeschreven onderwijsmateriaal, zoals literatuur, rechtspraak en wet- en regelgeving.

Wanneer het examen met goed gevolg is afgelegd, ontvangt men een diploma.

Wat heeft een deelnemer na afronding van de opleiding geleerd?

De deelnemer die de opleiding en het bijbehorende examen succesvol afgerond, heeft zich de stof eigen gemaakt en is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen de zojuist benoemde onderwerpen. Daarnaast zullen onze deelnemers vertrouwd worden met de valkuilen van actualiteiten. Hetgeen wat men leert tijdens de bijeenkomsten is direct toepasbaar in zijn/haar praktijk.

Doelgroep van de opleiding

Om de kwaliteit van de bijeenkomsten zo hoog mogelijk te houden en de diepte in te gaan, eisen we van onze deelnemers dat zij reeds beschikken over basiskennis van het ondernemingsrecht. Idealiter zijn deelnemers werkzaam als bedrijfsjurist of advocaat, die als zodanig minimaal 3 jaar ervaring heeft en die zich in het ondernemingsrecht verder wil specialiseren.

Uit ervaring weten we dat de Specialisatieopleiding Ondernemingsrecht een gevarieerde groep juristen aantrekt. Bijvoorbeeld deelnemers die werkzaam zijn als advocaat, bedrijfsjurist, bij de rechterlijke macht of bijvoorbeeld als jurist bij de overheid. Dit brengt enige voordelen met zich mee, bijvoorbeeld tijdens het bespreken van een casus: Een advocaat kan heel anders tegen bepaalde materie/problemen aankijken, in vergelijking met een bedrijfsjurist. Het is voor de deelnemers interessant om te horen hoe vanuit verschillende functies/beroepen naar de ondernemingsrechtelijke materie wordt gekeken.

<iframe src="https://analytics-eu.clickdimensions.com/paoleidennl-aswnd/pages/dsxo0flgeeqoeqanoid41a.html" allowtransparency="true" width="100%" height="500px" type="text/html" frameborder="0" style="border:0"></iframe>

  Programma hele dag
(6 uur college)
  Programma halve dag
(3 uur college)
09.00 u: Ontvangst met koffie en thee 14.00 u: Ontvangst met koffie en thee
09.30 u: College 14.15 u: College
11.00 u: Pauze 15.45 u: Pauze
11.15 u: College 16.00 u: College
12.45 u: Lunch 17.30 u: Diner
13.45 u: College 19.00 u: Einde
15.15 u: Pauze    
15.30 u: College    
17.00 u: Einde    

 

CONCEPT PROGRAMMA – 2020 (24 punten)

Bijeenkomst 1 - 17 september 2020
9.00 - 17.00 uur

Introductie en actualiteiten in het Ondernemingsrecht
docenten: 

Oprichting; groepsstructuur ('kerstboom')
docent: Niek Zaman

 

Bijeenkomst 2 - 1 oktober 2020
14.00 - 19.00 uur

Boek 2 BW
Samenwerkingsvormen (personenvennootschappen)
docent:

 

Bijeenkomst 3 - 5 november 2020
14.00 - 19.00 uur

Governance, verhoudingen RvB / RvC / AvA
docent: Sven Dumoulin

 

Bijeenkomst 4 - 19 november 2020
9.00 - 17.00 uur

Aansprakelijkheden
docent: Jaap Barneveld

Commerciële contracten:
precontractuele fase, uitleg, remedies en opzegging
docent: Daan Beenders

 

Bijeenkomst 5 - 3 december 2020
14.00 - 19.00 uur

Fusies & overnames: onderhandelingen, deal structuur etc.
docent: 

 

Bijeenkomst 6 - 17 december 2020
14.00 - 19.00 uur

Fusies & overnames: post M&A geschillen
docent: 

 

CONCEPT PROGRAMMA – 2021 (18 punten)

Bijeenkomst 7 - 7 januari 2021
14.00 - 19.00 uur

De General Counsel in crisistijd
docent: Onno van Klinken

 

Bijeenkomst 8 - 21 januari 2021
9.00 - 17.00 uur

Compliance en privacy
docent: Gerrit-Jan Zwenne

Investigation en strafrecht
docent: Hendrik-Jan Broekhuizen

 

Bijeenkomst 9 - 4 februari 2021
14.00 - 19.00 uur

Bestuursrecht, toezichthouders, regulatory
docent: Rogier Raas

 

Bijeenkomst 10 - 4 maart 2021
9.00 - 17.00 uur

Herstructurering
Insolventie
docent: Reinout Vriesendorp

 prof. mr. R.D. Vriesendorp Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. R.D. Vriesendorp
...
Docent
mr. J. Barneveld
...
Docent
mr. D.J. Beenders
...
mr. R.H. Broekhuijsen - Docent Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. R.H. Broekhuijsen
...
Docent
prof. mr. S.H.M.A. Dumoulin
...
docent o van klinken pao leiden
Docent
mr. O. van Klinken
...
prof. mr. R.P. Raas - Docent bij Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. R.P. Raas
...
 prof. mr. R.D. Vriesendorp Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. R.D. Vriesendorp
...
Prof. Gerrit-Jan Zwenne - Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. G-J. Zwenne
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 3750,= (vrij van btw), inclusief lunches, diners en cursusmateriaal

ACTIE: GRATIS deelname eendaagse cursus bij inschrijving specialisatieopleiding Ondernemingsrecht
Wanneer u zich nu inschrijft voor deze opleiding, kunt u GRATIS deelnemen aan een eendaagse cursus bij Juridisch PAO Leiden, t.w.v. maximaal € 500,=. U heeft keuze uit ons gehele cursusaanbod 2020/2021. De gratis cursus kunt u nu ook cadeau geven aan een collega!

Nadat u zich heeft ingeschreven voor deze opleiding, kunt u een eendaagse cursus uitkiezen en contact opnemen met Juridisch PAO Leiden om voor deze cursus uw persoonlijke kortingscode te ontvangen.