• Startdatum:
 • 27 oktober 2020
 • Cursusduur:
 • 7 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Aansprakelijkheidsrecht, Consumentenrecht, Goederenrecht, Verbintenissen- en contractenrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 42
 • HQ:
 • 42

De Specialisatieopleiding Contracteren van Juridisch PAO Leiden verbreedt en verdiept uw kennis van het contractenrecht. Bovendien wordt uitgebreid aandacht besteed aan internationale aspecten van contractenrecht.

De opleiding is breed van opzet. Zo komen onderwerpen aan de orde als algemene voorwaarden, remedies bij wanprestatie, internationale aspecten van toepasselijk recht en bevoegde rechter. Ook thema’s als meerpartijenproblemen, garanties en zekerheden worden op interactieve wijze aan de orde gesteld. Uiteraard worden ook actuele rechtsontwikkelingen behandeld. De docenten zijn erkende specialisten uit praktijk en wetenschap. De opleiding wordt één keer jaar aangeboden.

De onderwerpen die behandeld zullen worden, zijn:

 • Van onderhandeling naar contract
 • Totstandkomingsgebreken
 • Vertegenwoordiging
 • Algemene voorwaarden
 • Remedies
 • Distributie, franchise
 • Uitleg van contracten 
 • IPR
 • Weens Koopverdrag
 • Zekerheden en garanties
 • Hoofdelijkheid en meerpartijenproblemen
 • Contracteren met consumenten (B2C)
 • Corporate Social Responsibility

Het programma van de opleiding Contracteren bestaat uit 14 modules. Elke module wordt behandeld en uitgediept door een specialist uit de universitaire wereld en/of de praktijk (advocaat en/of rechter). Iedere module bevat een deel theorie waarna de cursisten in kleine gemengde groepjes (bijv. bedrijfsjurist, advocaat, overheidsjurist) uiteengaan om aan een casus te werken.

Lees hier het interview met prof. Willem van Boom over de specialisatieopleiding Contracteren.

“Door deze werkwijze zien we naast het ontstaan van een competitief element ook een lerend effect door met gemengde groepen te werken. De advocaat bekijkt de casus bijvoorbeeld meer vanuit een proces kant terwijl de bedrijfsjurist meer naar de praktische toepassing kijkt” aldus Prof. dr. Willem van Boom, cursusleider en o.a. verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de opleiding Contractenrecht. Het praktische ‘learning by doing’ is ook te zien in het tentamen of de eindtoets. Van Boom hierover: “De toetsvorm ligt in het verlengde van de modules. Men krijgt één uur om een casus voor te bereiden die vervolgens individueel besproken wordt. Wat leuk is, is dat je tijdens dit mondelinge tentamen een dialoog ziet ontstaan die op zichzelf ook weer een lerend effect met zich meebrengt”. Aansluiting bij de praktijk is ook terug te zien in het studiemateriaal. In tegenstelling tot het traditionele model waar de cursist een of meer mappen krijgt, en/of nieuwe informatie moet aanschaffen, zoekt het PAO naar directe aansluiting bij de informatiebronnen die in de praktijk worden gebruikt. 

Topdocenten uit wetenschap én praktijk staan garant voor optimale aansluiting met uw praktijk. 

Bijeenkomsten op gunstige spitsuur tijdstippen
De Specialisatieopleiding Contracteren van Juridisch PAO Leiden onderscheidt zich door de gunstige ‘spitsuur’ tijdstippen en er zijn geen verplichte huiswerkopdrachten. Hierdoor kan de drukke advocaat/jurist het volgen van deze opleiding uitstekend combineren met zijn/haar drukke praktijk. De opleiding wordt gegeven in een inspirerende leeromgeving aan de Universiteit Leiden, zoals de Leidse Sterrewacht of het Academiegebouw. Na het volgen van de veertien bijeenkomsten (7 contactdagen van 14.00-21.30 uur) zult u goed voorbereid zijn voor het mondeling examen. 

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met contractenrecht te maken hebben. Er dient minimaal 3 jaar praktijk ervaring aanwezig te zijn en de cursist dient een gedegen basiskennis te hebben van het contractenrecht.

Bijeenkomsten:

Dinsdag 27 oktober 2020                                                       
Maandag 2 november 2020
Dinsdag 3 november 2020
Dinsdag 17 november 2020
Maandag 23 november 2020
Maandag 30 november 2020
Maandag 7 december 2020
Examen:  
Maandag 11 januari 2021


Programma:

13.30 uur: Ontvangst met koffie en thee                                                          
14.00 uur: College
15.30 uur: Pauze
15.45 uur: College
17.15 uur: Diner
18.30 uur: College
20.00 uur: Pauze
20.15 uur: College
21.45 uur: Einde


Bijeenkomst 1, dinsdag  27 oktober 2020
Module 1 : Van onderhandeling naar contract

 • Precontractuele fase
 • Afbreken van onderhandelingen
 • Aandbod/aanvaarding
 • Battle of forms

Docent: Mr. dr. E.J. Zippro: 14.00 tot 17.15 uur


Module 2: Totstandkomingsgebreken

 • Nietigheden
 • Vernietigbaarheden
 • Wilsgebreken

Docent: Mr. S. Voskamp; 18.30 tot 21.45 uur
 

Bijeenkomst 2, maandag 2 november 2020
Module 3:  Algemene voorwaarden

Docent: Prof. mr. dr. C.M.D.S. Pavillon; 14.00 tot 17.15 uur
 

Module 4: Opzegging van (commerciële) duurovereenkomsten

 • Distributie, franchise

Docent: Mr. I.S.J. Houben; 18.30 - 21.45 uur


Bijeenkomst 3, dinsdag 3 november 2020
Module 5: Remedies – Algemeen

 • Wanprestatie
 • Overmacht
 • Boetebeding en exoneratie

Docent: Mr. drs. J.H.M. Spanjaard; 14.00 tot 17.15 uur


Module 6: Remedies

 • Ontbinding

Docent: Prof. mr. H.B. Krans; 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 4, dinsdag 17 november 2020
Module 7: Vertegenwoordiging

 • Lastgeving
 • Bemiddeling
 • Volmacht

Docent: Prof. mr. A.C. van Schaick; 14.00 tot 17.15 uur


Module 8: Uitleg van contracten

 • Uitleg van rechtshandelingen en overeenkomsten
 • Uitleg van veel voorkomende clausules (bijv. indemnification, force majeur, material adverse change clause etc.)

Docent: Prof. mr. H.N. Schelhaas; 18.30 tot 21.45 uur
 

Bijeenkomst 5, maandag 23 november 2020
Module 9: Bevoegdheid, Erkenning, Tenuitvoerlegging

Docent: Mr.dr. L.M. van Bochove; 14.00 tot 17.15 uur


Module 10: Conflictenrecht en Weens Koopverdrag

Docent: Mr.dr. L.M. van Bochove; 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 6, maandag 30 november 2020
Module 11: Zekerheden en garanties

 • Eigendomsvoorbehoud
 • Verpanding
 • Verhouding tussen zekerheden

Docent: Mr. J.A. van der Weide; 14.00 tot 17.15 uur 


Module 12: Hoofdelijkheid en meerpartijenproblemen

 • Hoofdelijke verbondenheid
 • Regresverhoudingen
 • Doorwerking verweermiddelen
 • Positie van contractueel betrokken derden

Docent: Prof. mr. dr. W.H. van Boom; 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 7, maandag 7 december 2020
Module 13: Contracteren met consumenten (B2C)

 • Contracten op afstand, koop van onstoffelijke producten, herstel, oneerlijke handelspraktijken
 • Bijzonderheden bij contracteren met consumenten
 • Contracten op afstand (inclusief elektronisch contracteren)
 • Koop van onstoffelijke producten
 • Remedies bij non-conformiteit
 • Oneerlijke handelspraktijken

Docent: Mr. dr. M.Y. Schaub; 14.00 tot 17.15 uur


Module 14: Corporate Social Responsibility

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen en contractenrecht
 • Implementatie van CSR in contracten en contractketens
 • Dilemma's van CSR in het contractenrecht

Docenten: Prof. mr. A.G. Castermans en Dr.mr. C.J.W. Baaij; 18.30 tot 21.45 uur

 
De opleiding zal met een mondeling examen worden afgesloten.
De examens staan gepland op maandag 11 januari 2021

pao leiden spreker baaij
Docent
dr. mr. C.J.W. Baaij
...
mr. dr. L.M. van Bochove pao leiden
Docent
mr. dr. L.M. van Bochove
...
prof. mr. W.H. van Boom - Contracteren - PAO Leiden
Docent
prof. mr. W.H. van Boom
...
castermans docent pao leiden
Docent
prof. mr. A.G. Castermans
...
docent houben pao leiden
Docent
mr. I.S.J. Houben
...
prof. mr. dr. H.B. Krans - Docent Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. H.B. Krans
...
pavillon docent bij juridisch pao leiden
Docent
prof. mr. dr. C.M.D.S. Pavillon
...
schaick pao leiden
Docent
prof. mr. A.C. van Schaick
...
my schaub pao leiden
Docent
mr. dr. M.Y. Schaub
...
schelhaas docent pao leiden
Docent
prof. mr. H.N. Schelhaas
...
Spanjaard docent Contracteren JPAO Leiden
Docent
mr. drs. J.H.M. Spanjaard
...
Docent Voskamp Contracteren JPAO Leiden
Docent
mr. S. Voskamp
...
Jeroen van der Weide docent Juridisch PAO Leiden
Docent
dr. mr. J.A. van der Weide
...
zippro docent pao leiden
Docent
mr. E.J. Zippro
...
Golden Tulip Leiden Centre
071-4083500

Schipholweg 3, 2316 XB Leiden


Let op locatie!

Onze vastgestelde cursuslocatie voldoet aan de gestelde coronamaatregelen van het RIVM en de Universiteit Leiden. We houden als cursist, spreker en medewerker 1,5 m afstand voor, tijdens en na de bijeenkomst, tijdens de lunch en breaks.

Op onze (externe) cursuslocaties nemen wij extra hygiënemaatregelen en maken op frequente tijdstippen schoon. U bent van harte welkom bij een van onze fysieke cursussen en opleidingen.

Deelname aan de opleiding vanuit huis
Kunt u wegens omstandigheden niet fysiek aanwezig zijn bij de bijeenkomst? Geen probleem! Wij zorgen voor een live verbinding met de zaal. Zo kunt u vanuit huis live deelnemen aan de opleiding. Indien de technische mogelijkheden dat toelaten, kunt u ook vragen stellen aan de docent(en). Wenst u deel te nemen aan een opleidingsbijeenkomst via een live verbinding? Neemt u dan tijdig contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Mochten wij genoodzaakt zijn de bijeenkomsten niet op locatie aan te bieden, dan zullen we deze alsnog online aanbieden en u daarover informeren.

Onze onderwijsbijeenkomsten zullen dit najaar op kleine schaal plaatsvinden. Daarom geldt een maximum aantal deelnemers waaraan wij ons strict moeten houden.

Bekijk de updates van de Universiteit Leiden en onze veelgestelde vragen over postacademisch onderwijs op locatie.

€ 4250,= (vrij van btw) inclusief consumpties, diners en digitaal cursusmateriaal.

Desgewenst heeft u de mogelijkheid in drie termijnen het cursusgeld te betalen. Indien u daarvan gebruik wenst te maken, neemt u dan contact met ons op via pao@law.leidenuniv.nl 

ACTIE: GRATIS deelname eendaagse cursus bij inschrijving specialisatieopleiding Contracteren.
Wanneer u zich nu inschrijft voor deze opleiding, kunt u GRATIS deelnemen aan een eendaagse cursus bij Juridisch PAO Leiden, t.w.v. maximaal € 500,=. U heeft keuze uit ons gehele cursusaanbod 2020/2021. De gratis cursus kunt u nu ook cadeau geven aan een collega!

Nadat u zich heeft ingeschreven voor de specialisatieopleiding, kunt u Juridisch PAO Leiden mailen (pao@law.leidenuniv.nl) om uw persoonlijke kortingscode te ontvangen.