• Startdatum:
 • 1 april 2020
 • Cursusduur:
 • 2 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Aansprakelijkheidsrecht, Algemeen, Burgerlijk(proces)recht, Consumentenrecht, Financieel recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 12
 • NiRV:
 • 12
 • MFN:
 • 12
 • LRGD:
 • 12
 • NBA:
 • 12

De cursus richt zich op schadebegroting door deskundigen in civiele zaken zoals: schade uit onrechtmatige daad of overeenkomst, schade aan een merk, schade op basis van een business plan en afgebroken onderhandelingen. Ook wordt aandacht besteed aan de rol van deskundigen, het voorkomen van aansprakelijkheid in relatie tot beroepsregels.

Het programma bestaat uit 2 dagen van in totaal 12 onderwijsuren. In het programma wordt veel gewerkt met praktijkvoorbeelden uit de rechtspraktijk. Na deelname zal een certificaat worden uitgereikt.
Van de deelnemers wordt financiele basiskennis verondersteld.

Doelgroep en niveau
Iedereen die zich bezig houdt met het bepalen van economische schade zoals Accountants, Register Valuators, bedrijfseconomen en vastgoeddeskundigen. Voor algemeen Gerechtelijk Deskundigen geldt de opleiding als specialisatieopleiding.

Programmadirecteur
Mr. drs. Tjebbe de Jong, director Alvarez & Marsal te Amsterdam

Docenten
Drs. Peter den Hertog RA RV , directeur Solvaid Consultants B.V.
Mr. Drs. Tjebbe de Jong, director Alvarez & Marsal te Amsterdam
Dr. Jan Vis MBA CMC RV FRICS, senior council Talanton Valuation en voorzitter LRGD
José M. de Wit RV MRICS, partner Talanton Valuation te Amsterdam
 

Programma:

Dag 1 Woensdag 1 april 2020
13.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
 
14.00 uur:

Vermogensschade vanuit juridisch perspectief
Mr. drs. Tjebbe de Jong
 

 • Begrip Vermogensschade
 • Causaliteit, schadebeperking, toerekenbaarheid
 • Onderscheid aandeelhoudersschade en ondernemingsschade
 • Relevante uitspraken en casus op het gebied van
  vermogensschade en deskundigen
17.00 uur: Diner
 
18.15 uur: Filosofische en ethische aspecten t.a.v. schade
Dr. Jan Vis MBA CMC RV FRICS
 
 • Schadeplicht vanuit ethisch oogpunt
 • Denkkader wanneer schade voor vergoeding in aanmerking komt
 • Onderscheid tussen de boekhoudkundige benadering
  en economische benadering
 • De gerechtelijk deskundige en beroepsregels
21.15 uur: Einde
   
Dag 2 Woensdag 22 april
13.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
 
14.00 uur: Rol van deskundigen en opdrachtaanvaarding
Drs. Peter den Hertog RA RV
 
 • Opdrachtaanvaarding en toepassing algemene voorwaarden
 • Hoe ga je als deskundige om met aansprakelijkheid?
 • Hoe formuleer je de opdracht indien meerdere
  deskundigen zijn benoemd?
 • Bepalen van het voorschot?
 • Hoe ga je om met hoor en wederhoor als partijen
  niet gezamenlijk aan tafel willen?
 • Hoe ga je om met vertrouwelijkheid ten aanzien van
  concurrentiegevoelige informatie etc.?
 • In welke vorm wordt het concept rapport aan partijen
  ter commentaar aangeboden?

Bovenstaande onderwerpen worden belicht aan de hand van
praktijkvoorbeelden van door de rechtbank geëntameerde procedures
en procedures rechtstreeks tussen partijen.

17.00 uur: Diner
 
18.15 uur: Rekenkundige aspecten
José de Wit RV MRICS

Aan de hand van casuïstiek komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 • Welke elementen zijn opgenomen in de vermogenskosten
 • Wat is de betekenis van inflatie
 • Wanneer en hoe om te gaan met winstbelastingen
 • Hoe ga je om met het gebrek aan prognoses of zeer
  uiteenlopende prognoses van partijen
21.15 uur: Einde
mr. drs. T.P. de Jong pao leiden
Cursusleider
mr. drs. T.P. de Jong
...
Docent
drs. P. den Hertog RA RV
...
mr. drs. T.P. de Jong pao leiden
Docent
mr. drs. T.P. de Jong
...
dr. J. Vis docent bij Juridisch PAO Leiden
Docent
dr. J. Vis MBA CMC RV FRICS
...
Docent
J.M. de Wit RA RV MRICS
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 1195,= (vrij van btw) inclusief consumpties, diners en digitaal cursusmateriaal.