• Startdatum:
  • 19 november 2020
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Rechtsgebied:
  • Bestuurs(proces)recht
  • Soort:
  • Cursus
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 5

In de cursus worden verschillende actuele ontwikkelingen in het overheidsaansprakelijkheidsrecht belicht. Het gaat daarbij globaal om vier thema’s: de competentieverdeling tussen de burgerlijke en de bestuursrechter, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (vernietigde besluiten, formele rechtskracht), aansprakelijkheid uit rechtmatige daad (grondslagen, criteria voor nadeelcompensatie) en beïnvloeding van het nationale recht door Europees (EU/EVRM) recht (o.m. aansprakelijkheid voor schending EU-recht, onrechtmatige rechtspraak en handhaving/toezicht op naleving).

De docenten gaan tevens in op de implicaties van de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Stb. 2013, 50).

Aan de orde komen o.a.: 

Competentieverdeling

Hoe is de competentieverdeling bij aansprakelijkheid voor regelgeving, feitelijk handelen en ten aanzien van onrechtmatige en rechtmatige overheidsdaad?

De competentieverdeling in de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

Actualiteiten Wet schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (waaronder de ‘knip-uitspraak’)


Onrechtmatige overheidsdaad

Aansprakelijkheid voor vernietigde besluiten

Aansprakelijkheid voor primaire besluiten

Formele rechtskracht


Rechtmatige overheidsdaad

Contouren égalitébeginsel

Criteria: normaal maatschappelijk risico, risicoaanvaarding

Actualiteiten toetsing van deskundigenadviezen


Europees recht

Aansprakelijkheid voor schending EU-recht

Onrechtmatige rechtspraak

Gebrekkige naleving van rechtsnormen: het nationale perspectief en het Europese perspectief

09.30 – 09.45 uur:    Ontvangst met koffie/thee 
09.45 – 11.00 uur:     Mr. dr. M.K.G. Tjepkema, Competentieverdeling
11.00 – 11.15 uur:     Pauze
11.15 – 12.30 uur:     Mr. dr. M.K.G. Tjepkema, Nadeelcompensatie 
12.30 – 13.30 uur:     Lunch
13.30 – 14.45 uur:     Mr. J.H.A. van der Grinten, Onrechtmatige overheidsdaad
14.45 – 15.00 uur:     Pauze
15.00 – 16.15 uur:     Prof. mr. T. Barkhuysen, Europees recht

Tjepkema docent bij PAO Leiden
Cursusleider
mr. dr. M.K.G. Tjepkema
...
prof. mr. T. Barkhuysen pao leiden
Docent
prof. mr. T. Barkhuysen
...
mr. drs. J.H.A. van der Grinten docent bij PAO Leiden
Docent
mr. drs. J.H.A. van der Grinten
...
Tjepkema docent bij PAO Leiden
Docent
mr. dr. M.K.G. Tjepkema
...
Stibbe B.V.
020-5460493

Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam


€ 450,= (vrij van btw) inclusief consumpties, lunch en digitaal cursusmateriaal (pdf).