• Startdatum:
  • 16 december 2019
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Rechtsgebied:
  • Straf(proces)recht
  • Soort:
  • Cursus
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 5

De Actualiteitencursus Straf- en strafprocesrecht heeft primair tot doel een overzicht te bieden van actuele thema’s binnen wet- en regelgeving en rechtspraak op het terrein van het strafrecht (materieel strafrecht en strafrechtelijk sanctierecht) en strafprocesrecht. Daarbij wordt beoogd, in de selectie van thema’s alsmede de wijze waarop zij worden besproken, een sterke koppeling te maken met de rechtspraktijk. Zodoende wordt niet alleen de inhoud van de actualiteiten weergegeven, maar worden ook uitdrukkelijk aanknopingspunten geboden voor de omgang met nieuw recht. De inhoud van de cursus wordt kort voor de cursus vastgesteld, om te garanderen dat daarin de meest recente ontwikkelingen daadwerkelijk kunnen worden meegenomen.

Niveau:
Verdiepingsniveau: kandidaten beschikken over basiskennis straf(proces)recht

Doelgroep:
Advocatuur, zittende en staande magistratuur

 

09.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur: Actualiteiten strafrecht
11.15 uur: Pauze
11.30 uur: Actualiteiten Strafrecht (vervolg)
12.45 uur:  Lunch
13.45 uur: Actualiteiten Stafprocesrecht
15.00 uur: Pauze
15.15 uur: Actualiteiten strafprocesrecht (vervolg)
16.30 uur: Einde

    

Docent
mr. dr. F.P. Ölçer
...
Docent
prof. mr. dr. J.W. Ouwerkerk
...
Docent
dr. K.M. Pitcher
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


Cursusprijs:
€ 450,= (vrij van btw) inclusief consumpties, lunch en digitaal cursusmateriaal.