• Startdatum:
  • 23 januari 2024
  • Cursusduur:
  • 10 dagen
  • Rechtsgebied:
  • Arbeidsrecht
  • Soort:
  • Leerlijn
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 60

Over de opleiding
Belangrijke arbeidsrechtelijke onderwerpen worden in een bredere context geplaatst, krijgt u verdiepende inzichten en wordt u alert gemaakt op valkuilen en "do's and don'ts". 

Leerdoelen
Na het volgen van deze leergang kan de deelnemer arbeidsrechtelijke onderwerpen in een bredere context plaatsen, heeft hij verdiepende inzichten en is hij alert op valkuilen en do's & don'ts. 

Doelgroep en niveau
De opleiding richt zich op de gevorderde arbeidsrechtjurist/advocaat (minimaal 3 jaar ervaring, waarvan 50% in arbeidsrechtzaken) die zich in het arbeidsrecht verder wil specialiseren. Topdocenten uit wetenschap én praktijk staan garant voor optimale aansluiting met uw praktijk.

Examen, NOvA-punten en huiswerkopdrachten
Het programma bestaat uit 10 bijeenkomsten (20 modules). Per bijeenkomst wordt er voor één module een huiswerkopdracht voorgeschreven. Dat waarborgt een goede balans tussen verdieping en combinatie met een drukke praktijk. Na de contactcolleges zal de deelnemer circa een maand de tijd krijgen voor het schrijven van een juridisch betog, welke tijdens het mindelinge examen (60 minuten) zal moeten worden verdedigd. Dit betoog wordt geschreven aan de had van een stelling of casus, waarin de deelnemer blijk geeft van een breder begrip van de onderwerpen die tijdens deze opleiding aan de orde zijn gekomen.  

De leergang is geaccrediteerd met 48 opleidingspunten van de NOvA.

Studiebelasting en voorbereidingstijd
De opleiding bestaat uit 10 bijeenkomsten van 14:00 – 21:45 uur inclusief consumpties en diner.  Naast het bijwonen van bijeenkomsten dienen deelnemers literatuur te bestuderen en cases voor te bereiden. Het afsluitend examen betreft het schrijven van een paper en een mondeling examen.

Cursusleider
Prof. mr. Barend Barentsen

Aantal cursisten en wachtlijstbeleid
Om het interactieve karakter van de specialisatieopleiding te waarborgen kunnen maximaal 25 cursisten deelnemen. Wij adviseren u daarom tijdig aan te melden. Mocht de cursus volgeboekt zijn, schrijft u zich dan in voor de wachtlijst en wij houden u op de hoogte van de volgende edities van deze opleiding.

Mogelijkheden onderwijs op afstand
Vanwege de interactie tussen de deelnemers onderling en de docent is deze opleiding niet hybride te volgen. De bijeenkomsten worden opgenomen. Wij streven om de opname na één week beschikbaar te stellen in de digitale leeromgeving. U kunt de bijeenkomst terugkijken op een moment dat u uitkomt.

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

Bijeenkomst Data
1. Dinsdag 23 januari 2024
2. Dinsdag 6 februari 2024
3. Dinsdag 27 februari 2024
4. Dinsdag 5 maart 2024
5. Dinsdag 26 maart 2024
6. Dinsdag 9 april 2024
7. Dinsdag 23 april 2024
8. Dinsdag 21 mei 2024
9. Dinsdag 11 juni 2024
10. Dinsdag 2 juli 2024
  Zomervakantie 2024 - Juridisch Betoog schrijven
  September 2024 - mondeling
  September 2024 - Diploma uitreiking

Bijeenkomst 1: Arbeidsovereenkomst en Flexibele arbeid in brede zin
Dinsdag 23 januari 2024

14:00 Ontvangst met koffie en thee
14:30 Arbeidsovereenkomst
Prof.mr. G.J.J. Heerma van Voss
16:00 Pauze
16:15 Arbeidsovereenkomst
Prof.mr. G.J.J. Heerma van Voss
17:30 diner
18:45 Flexibele arbeid in brede zin
20:00 Pauze 
20:15 Flexibele arbeid in brede zin
21:30 Einde Bijeenkomst 1

Bijeenkomst 2: Bijzondere bedingen en Eenzijdige wijziging
Dinsdag 6 februari 2024

14:00 Ontvangst met koffie en thee
14:30 Bijzondere bedingen
Mr. M.A. Schneider
16:00 Pauze
16:15 Bijzondere bedingen
Mr. M.A. Schneider
17:30 Diner
18:45 Eenzijdige wijziging
Mr. P. Mauser
20:00 Pauze
20:15 Eenzijdige wijziging
Mr. P. Mauser
21:30 Einde Bijeenkomst 2

Bijeenkomst 3: Grondrechten in arbeidsverhouding en Grensoverschrijdend gedrag
Dinsdag 27 februari 2024

14:00 Ontvangst met koffie en thee
14:30 Grondrechten in arbeidsverhouding
Mr. I.J. de Laat
16:00 Pauze
16:15 Grondrechten in arbeidsverhouding
Mr. I.J. de Laat
17:30 Diner
18:45 Grensoverschrijdend gedrag
Mr. L. Wevers
20:00 Pauze
20:15 Grensoverschrijdend gedrag
Mr. L. Wevers
21:30 Einde Bijeenkomst 3

Bijeenkomst 4: Ondernemingsraad en overgang van onderneming
Dinsdag 5 maart 2024

14:00 Ontvangst met koffie en thee 
14:30 Ondernemingsraad
Mr. L.C.J. Sprengers
16:00 Pauze
16:15 Ondernemingsraad
Mr. L.C.J. Sprengers
17:30 Diner
18:45 Overgang van onderneming
 
20:00 Pauze
20:15 Overgang van onderneming
 
21:45 Einde Bijeenkomst 4

 

Bijeenkomst 5: CAO, stakingen en Pensioenregelingen
Dinsdag 26 maart 2024

14:00 Ontvangst met koffie en thee
14:30 CAO
Mr. K.P.D. Vermeulen
16:00 Pauze
16:15 Stakingen
Mr. K.P.D. Vermeulen
17:30 Diner
18:45 Stakingen
Mr. K.P.D. Vermeulen
20:00 Pauze
20:15 Pensioenregelingen
Mr. A.G. van Marwijk Kooy
21:30 Einde Bijeenkomst 5

Bijeenkomst 6: Ziekte, Wia en Loonsanctie
Dinsdag 9 april 2024

14:00 Ontvangst met koffie en thee
14:30 Ziekte
prof. mr. B. Barentsen
mr. M.A. Goldschmidt
16:00 Pauze
16:15 Ziekte
prof. mr. B. Barentsen
mr. M.A. Goldschmidt
17:30 Diner
18:45 Wia
prof. mr. B. Barentsen
mr. M.A. Goldschmidt
20:00 Pauze
20:15 Loonsancties
prof. mr. B. Barentsen
mr. M.A. Goldschmidt
21:30 Einde Bijeenkomst 6

Bijeenkomst 7: Ontslagsystematiek en ontbinding
Dinsdag  23 april 2024

14:00 Ontvangst met koffie en thee
14:30 Ontslagsystematiek
16:00 Pauze
16:15 Ontslagsystematiek
17:30 Diner
18:45 Ontbinding
20:00 Pauze
20:15 Ontbinding
21:30 Einde Bijeenkomst 6

Bijeenkomst 8: Reorganisatie en Werkeloosheidswet
Dinsdag 21 mei 2024

14:00 Ontvangst met koffie en thee
14:30 Reorganisatie
mr. J. Meijer
16:00 Pauze
16:15 Reorganisatie
mr. J. Meijer
17:30 Diner
18:45 Werkeloosheidswet
prof. mr. G.C. Boot
20:00 Pauze
20:15 Werkeloosheidswet
prof. mr. G.C. Boot
21:30 Einde Bijeenkomst 6

Bijeenkomst 9: Strategisch procederen en Fiscaliteit voor arbeidsjuristen
Dinsdag 11 juni 2024

14:00 Ontvangst met koffie en thee
14:30 Strategisch procederen
mr. W. Wetzels
16:00 Pauze
16:15 Strategisch procederen
mr. W. Wetzels
17:30 Diner
18:45 Fiscaliteit voor arbeidsjuristen
20:00 Pauze
20:15 Fiscaliteit voor arbeidsjuristen
21:30 Einde Bijeenkomst 6

Bijeenkomst 10: Werkgeversaansprakelijkheid en Actualiteiten
Dinsdag 2 juli 2024

14:00 Ontvangst met koffie en thee
14:30 Werkgeversaansprakelijkheid
prof. mr. B. Barentsen
16:00 Pauze
16:15 Werkgeversaansprakelijkheid
prof. mr. B. Barentsen
17:30 Diner
18:45 Actualiteiten
20:00 Pauze
20:15 Actualiteiten
21:30 Einde Bijeenkomst 6
barend barentse
Cursusleider
prof. mr. B. Barentsen
...
barend barentse
Docent
prof. mr. B. Barentsen
...
boot docent pao leiden
Docent
prof. mr. dr. G.C. Boot
...
Docent
mr. M.A. Goldschmidt
...
Docent Heerma van Voss PAO Leiden Arbeidsrecht
Docent
prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss
...
Docent
mr. I.J. de Laat
...
marwijk kooy docent pao
Docent
mr. A.G. van Marwijk Kooy
...
Docent
mr. P. Mauser
...
Docent
mr. J. Meijer
...
mr. M.A. Schneider Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. M.A. Schneider
...
sprengers docent bij pao leiden
Docent
mr. L.C.J. Sprengers
...
vermeulen docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. K.P.D. Vermeulen
...
Docent
mr. W. Wetzels
...
Docent
mr. L. Wevers
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 5,250,- (vrij van btw)
€ 2.650,- (vrij van btw) Rechtbank Den Haag, kortingscode kan worden opgevraagd bij JPAO (pao@law.leidenuniv.nl)
inclusief consumpties, diners en digitaal cursusmateriaal