• Startdatum:
 • 21 maart 2023
 • Cursusduur:
 • 5 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Bestuurs(proces)recht, Bouwrecht, Mededingingsrecht, Onteigeningsrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 20

Over de specialisatieopleiding Aanbesteding & Schaarse rechten
Jaarlijks besteedt de overheid tientallen miljarden euro’s aan uitvoering van beleid. Dat beleid kan betrekking hebben op invulling van de thuiszorg, de verkoop van overheidsgebouwen, de aanleg van infrastructurele voorzieningen of de inhuur van IT specialisten, maar ook op het toestaan van gereguleerde activiteiten of het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen, zoals windmolenparken. In veel van deze gevallen heeft dit overheidshandelen een relevant economisch belang. Mag de vergunningverlening voor rondvaartboten beperkt blijven tot een vaste groep ondernemers? Moeten overheidseigendommen volgens een voorgeschreven procedure worden verkocht? Welke beperkingen gelden voor de verdeling van subsidies? Heeft de overheid een verplichting marktpartijen een gelijke kans te geven voor deze (veelal schaarse) economische belangen in aanmerking te komen? En zo ja, op welke wijze kan – of moet - de begunstigde dan worden geselecteerd?

Bovenstaande en soortgelijke vragen komen aan de orde in deze specialisatieopleiding, waarin het aanbestedingsrecht het startpunt is. De leerstukken worden doorgetrokken naar het voor praktijkjuristen soms nog wat onontgonnen gebied van de schaarse (publieke en ‘private’) rechten. Met als startpunt het Europese recht zal daarbij een verkenning plaatsvinden van de overeenkomsten tussen het aanbestedingsrecht en het leerstuk van de schaarse rechten in het nationale bestuursrecht en een doorkijk gegeven worden naar ontwikkelingen die in de toekomst voor deze rechtsgebieden (gezamenlijk?) te verwachten zijn.

Het programma
In de opzet van de cursus wordt begonnen met behandeling van de theorie die ten grondslag ligt aan een verplichting voor (semi)overheden om gelijke kansen te bieden aan marktpartijen die in aanmerking willen komen voor toewijzing van economisch relevante rechten, zowel in de private als in de publieke sfeer. De bijeenkomsten worden ruimschoots gelardeerd met praktijkvoorbeelden. De cursus wordt afgesloten met een seminar waarin de docenten hun visie geven op specifieke praktijksituaties en/of doorkijkjes geven naar nieuwe ontwikkelingen. Na het volgen van de specialisatieopleiding Aanbesteding & Schaarse rechten weet u alles over de verdeling van schaarse rechten in zowel het privaatrecht als bestuursrecht.

Hoofddocent

 • Mr. dr. Annemarie Drahmann, Universitair hoofddocent aan de afdeling staats- en bestuursrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Sprekers

 • Mr. dr. A. Cuyvers, Universitair hoofddocent Europees recht Universiteit Leiden
 • Mr. dr. A. Drahmann, Universitair Hoofddocent Staats- en Bestuursrecht Universiteit Leiden
 • Mr. dr. P. Heijnsbroek, Advocaat Straatman Koster Advocaten te Rotterdam
 • Mr. W.A. Janssen, Universitair Hoofddocent Europees en Nederlands Aanbestedingsrecht Universiteit Utrecht
 • Mr. D.K. Jongkind, Promovenda aan de afdeling Staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden
 • Mr. L.W. Verboeket, Universitair docent aan de afdeling Staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden
 • Prof. mr. dr. C.J. Wolswinkel, Hoogleraar Bestuursrecht, markt en data bij Tilburg Law School, Universiteit Tilburg

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor overheidsjuristen die met de uitgifte van vergunningen of toekenning van subsidies te maken hebben, aanbestedingsjuristen die hun werkgebied willen uitbreiden, vastgoedjuristen, bedrijfsjuristen in de telecomsector en de nutssectoren, en advocaten en leden van de rechterlijke macht die werkzaam zijn op deze gebieden of daarmee als geschilbeslechter te maken hebben.

Niveau
Kandidaten hebben meer dan 1 jaar ervaring als jurist.

NOvA-punten
De specialisatieopleiding is geaccrediteerd met 20 opleidingspunten van de NOvA (‘PO-punten’).

Mogelijkheden onderwijs op afstand   
Kunt u, wegens omstandigheden, niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst(en) op locatie? Geen probleem! Wij zorgen voor een live verbinding met de cursuslocatie. Zo kunt u vanuit huis live deelnemen aan de opleiding. Ook kunt u vragen stellen aan de docent(en). U kunt de link om op afstand deel te nemen, vinden in de digitale leeromgeving.

Hiernaast zullen de bijeenkomsten worden opgenomen. Wij streven om de opname na één werkweek beschikbaar te stellen in de digitale leeromgeving. U kunt de bijeenkomst terugkijken op een moment dat u uitkomt.

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

Dagprogramma bijeenkomst 1 t/m 4

12.00 uur: Ontvangst met broodjes lunch                                                    
12.30 uur: Welkom en College
14.30 uur: Pauze
15.00 uur: College
17.00 uur: Einde

Data bijeenkomsten

Bijeenkomst 1: 21 maart 2023
Bijeenkomst 2: 18 april 2023
Bijeenkomst 3: 16 mei 2023
Bijeenkomst 4: 6 juni 2023
Bijeenkomst 5: 20 juni 2023                                                                          


Bijeenkomst 1 | Dinsdag 21 maart 2023
Mededingingsverplichtingen vanuit het EU recht

VWEU beginselen + uitwerking in richtlijnen, incl. Dienstenrichtlijn
docent: mr. dr. A. Cuyvers

Aanbesteding & schaarse rechten: uitwerking in het aanbestedingsrecht
VWEU beginselen en de ontwikkeling van het aanbestedingsrecht
docent: Mr. W.A. Janssen


Bijeenkomst 2 | Dinsdag 18 april 2023
Aanbesteding & schaarse rechten: ontwikkeling bij schaarse publieke rechten
Mededingingsverplichtingen bij schaarse publieke rechten (vergunningen & subsidies)
docenten: mr. dr. A. Drahmann en mr. D.K. Jongkind
 

Bijeenkomst 3 | Dinsdag 16 mei 2023
Aanbesteding & schaarse rechten: gebiedsontwikkeling
Wanneer is sprake van een aanbestedingsplichtige opdracht of concessie en wanneer van een subsidie of vergunning?
docenten: mr. dr. P. Heijnsbroek en mr. L.W. Verboeket
 

Bijeenkomst 4 | Dinsdag 6 juni 2023
Mededingingsverplichtingen in het omgevingsrecht
Aanbesteding & schaarse rechten: opdracht of subsidie; concessie of vergunning.
docenten: mr. dr. A. Drahmann en prof.mr.dr. C.J. Wolswinkel


Bijeenkomst 5 | Dinsdag 20 juni 2023: SEMINAR

Dagprogramma Seminar:

13.30 Opening door mr. dr. A. Drahmann (dagvoorzitter)

14.15 College door mr. dr. P. Heijnsbroek

15.00 Pauze

15.25 College door mr. L. Verboeket

16.10 College door prof.mr.dr. C.J. Wolswinkel

16.55 Afsluiting door mr. dr. A. Drahmann (dagvoorzitter)

17:00 Borrel

mr. A. Drahmann Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
mr. dr. A. Drahmann
...
mr. dr. A. Cuyvers Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. A. Cuyvers
...
mr. A. Drahmann Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. A. Drahmann
...
mr. dr. Paul Heijnsbroek Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. P. Heijnsbroek
...
mr. dr. W.A. Janssen Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. W.A. Janssen
...
Docent
mr. D.K. Jongkind
...
verboeket docent bij pao leiden
Docent
mr. L.W. Verboeket
...
docent Wolswinkel
Docent
prof. mr. dr. C.J. Wolswinkel
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€1950,- inclusief digitaal cursusmateriaal (pdf) en consumpties.