• Startdatum:
 • 16 juni 2022
 • Cursusduur:
 • 2 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Criminologie, Straf(proces)recht
 • Soort:
 • Congres

Over het NVC Congres 2022
Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie vindt plaats op donderdag 16 en vrijdag 17 juni 2022.

Dit jaar willen we aandacht richten op het thema Criminologie en de planeet: Ter land, ter zee en in de lucht
De toekomst van de planeet staat op het spel. Het klimaat verandert, biodiversiteit gaat achteruit en het land, de zee en de lucht raken steeds meer vervuild. Wetenschappers uit verscheidene disciplines richten zich tot de grote problemen waarmee de planeet, en daarmee ook de mensheid, wordt geconfronteerd. Ondanks de urgentie waar klimaatwetenschappers op aandringen, en het toenemende aantal protestbewegingen, zijn er nog steeds groepen die de wetenschap ontkennen of actie belemmeren. Dit terwijl steeds meer organisaties staten en bedrijven voor de rechter slepen om maatregelen te eisen tegen de opwarming van de aarde. Tijdens het congres willen we de aandacht richten op de rol van de criminologie in de opgaven waarvoor we ons de komende decennia gesteld zien.

Bij het thema criminologie en de planeet staan uiteenlopende discussies en vragen centraal, zoals: Wat zijn de filosofische en ethische argumenten om beschadiging van het ecosysteem, van rivieren tot dieren, strafbaar te stellen? Zouden andere dan menselijke dieren en planten dezelfde rechten moeten krijgen als mensen om hen te beschermen tegen onrecht? Is het effectief om ecocide via het strafrecht aan te pakken? Wat zijn de drijfveren van partijen die verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering, en hoe kunnen we de planeet beschermen? Welke bijdrage kan de criminologie hieraan leveren? Maar ook onderwerpen zoals illegale handel in dieren, vervuiling en organisatiecriminaliteit, en state corporate crime komen aanbod.

In een aantal plenaire sessies zullen vooraanstaande wetenschappers uit verschillende vakgebieden met criminologen een discussie rondom het thema Criminologie en de planeet aangaan. Daarnaast is er tijdens het congres traditiegetrouw volop ruimte voor panelsessies waarin sprekers hun onderzoeksbevindingen over en praktijkervaringen met diverse criminologische thema’s presenteren en bediscussiëren. 

Op donderdag 16 juni wordt na afloop van de sessies, als avondprogramma, ook een borrel en een dinerbuffet georganiseerd in de Faculty Club ter Leiden. U kunt bij inschrijving aangeven of u hierbij aanwezig zult zijn.

Bijdragen indienen
U kunt tot 14 april een bijdrage indienen via www.nvccongres.nl

Het congres vindt plaats op donderdag 16 en vrijdag 17 juni 2022. Plenaire en panelsessies worden afgewisseld. Voor netwerken en het ontmoeten van collega’s is tevens ruimte tijdens de pauzes en de borrel op vrijdag.

Op donderdag 16 juni wordt na afloop van de sessies, als avondprogramma, ook een borrel en een dinerbuffet georganiseerd in de Faculty Club ter Leiden. Gelieve bij inschrijving aangeven of u hierbij aanwezig zult zijn.

Hieronder treft u programma, Algemene Informatie en verderop nadere uitwerking van de parallelsessies op beide dagen.

Donderdag 16 juni

9:15-10:45 Parellelsessie 1

 • Divisie detentie: Gevangenisbeleid op de werkvloer
 • Divisie cybercriminaliteit: Cybercriminelen
 • The interplay of parenting and peers in explaining adolescent delinquency*
 • Divisie organisatiecriminaliteit: Overtredende bedrijven – modus operandi, controlemechanismen en reacties
 • Opinie en rechtspraak

10.45-11.15 Pauze

11.15-12.15 Keynote

 • Heleen de Coninck met criminologische reflectie van Daan van Uhm

12.15-12.30 Uitreiking NVC-scriptieprijs

12.30-13.30 Lunch

13.30-15.00 Parallelsessie 2

 • Divisie detentie: Effecten van begeleiding en bejegening tijdens en na detentie
 • Divisie groene criminologie: Groene criminologie in Nederland: Daders, slachtoffers en rechten
 • Cybercriminaliteit: Slachtofferschap en weerbaarheid
 • Police-citizen interactions*
 • Georganiseerde misdaad
 • Politie & noodhulp

15.00-15.30 Pauze

15.30-17.00 Parallelsessie 3

 • Divisie terrorisme
 • Conflicts and bystanders*
 • Project Gerede Twijfel: Rechtspsychologische analyse van het bewijs in dubieuze zaken
 • Criminaliteit in het digitale tijdperk
 • Divisie biosociale criminologie: Genetisch onderzoek naar slachtofferschap en antisociaal, agressief en crimineel gedrag

17.00 Borrel & Buffet

*) *English language session

Programma vrijdag 17 juni

08.30-09.00 Algemene Leden Vergadering


09.15-10.45 Parallelsessie 4

 • Divisie detentie: Het belang van contact met het sociale netwerk en met interne en externe professionals
 • Divisie cybercriminaliteit: Cyber offenders *
 • Roundtable: Oxford Handbook on Atrocity Crimes*
 • Trend onderzoek
 • Formele en informele gevolgen van justitiecontact

10.45-11.15 Pauze

11.15-12.15 Keynote

 • Erno Eskens & Sander Kole met criminologische reflectie van Janine Janssen

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.45 Parallelsessie 5

 • Consequences of conflict and the fossil fuel industry*
 • Roundtable: Police data - populations or samples? Generalizing from almost exhaustive datasets *
 • Behulpzame burgers
 • Divisie victimologie: Contact en overlap tussen slachtoffers en daders
 • Jeugd & criminaliteit

14.45-15.00 Pauze

15.00-16.00 Keynote

 • Meredith Gore & Andrew Lemieux*

16.00-16.45 Uitreiking Willem Nagel Prijs

16.45 Afsluitend borrel

*) *English language session

=================
Algemene informatie

In parallelsessies met vijf presentaties duren de presentaties maximaal 12 minuten. In het geval van vier presentaties in een sessie duren de presentaties maximaal 15 minuten. Na alle  presentaties is er ruimte voor vragen en discussie.
Sprekers worden verwacht fysiek te presenteren op het congres in Leiden. Voor deelnemers zullen de presentaties online van Zoom te volgen zijn.

General information
In sessions with five presentations, the presenters may speak for a maximum of 12 minutes. In sessions with four presentations, the presenters may speak for a maximum of 15 minutes, three presentations, 20 minutes. After presentations there will be time for questions and discussion.

Speakers are expected to present physically at the conference in Leiden. Presentations can be followed online via Zoom by visitors to the conference.
=================

Sessie-indeling NVC congres 2022

(ook hier als pdf te downloaden)

DONDERDAG 16 JUNI 2022


Parallelsessie 1: donderdag, 9:15 - 10:45

Divisie detentie: Gevangenisbeleid op de werkvloer
Voorzitter: Jill van de Rijt

 1. Vakmanschap van gevangenisbewaarders in België en Nederland. Een vergelijkend onderzoek
  Lorenz Pardon, Kristel Beyens, An-Sofie Vanhouche, Miranda Boone & Jana Robberechts
 2. Veiligheid is ook een vorm van zorg. Een Q studie naar de opvattingen over zorg en veiligheid bij gevangenispersoneel
  Marie-José Geenen
 3. Eerste ervaringen met de wet Straffen en Beschermen in de gevangenis: inzicht in de manier waarop medewerkers betekenis geven aan en omgaan met het nieuwe penologische kader
  Toon Molleman & Maartje Schrauwen
 4. Beloningen verdienen in detentie: Een kwestie van doen, willen en/of kunnen?
  Jan Maarten Elbers, Esther van Ginneken, Miranda Boone, Paul Nieuwbeerta & Hanneke Palmen

Divisie cybercriminaliteit: Cybercriminaliteit: cybercriminelen (I)
Voorzitter: Marleen Weulen Kranenbarg

 1. Strafrechtelijke uitspraken over jeugdige cybercriminelen 
  Kirti Zeijlmans & André van der Laan
 2. Het ontrafelen van de crime scripts van phishingnetwerken: Een analyse van 45 rechtbankcasussen in Nederland
  Joeri Loggen & Rutger Leukfeldt
 3. Uw bestanden zijn versleuteld: Een crime script analyse van ransomware aanvallen 
  Sifra Matthijsse, Susanne van ‘t Hoff-de Goede & Rutger Leukfeldt
 4. Cybercrimineel gedrag onder jongeren nader bekeken: Resultaten van een  longitudinaal netwerkonderzoek
  Marleen Weulen Kranenbarg & Frank Weerman
 5. Online ronselen van money mules: Een quasi-experiment op Instagram
  Luuk Bekkers, Asier Moneva & Rutger Leukfeldt

The interplay of parenting and peers in explaining adolescent delinquency
Voorzitter: Evelien Hoeben

 1. The view on drugs: The influence of parental and peer attitudes and behaviors on adolescents’ substance use behavior
  Sander Birkhoff, Machteld Hoeve & Evelien Hoeben
 2. The interaction of peer influence and parental autonomy granting in relation to adolescent delinquent behavior
  René Aernoudts, Christof Naegel & Evelien Hoeben
 3. The influence of paternal and maternal support and psychological control on association with deviant peers and delinquency in emerging adulthood
  Tessa van den Broek, Frank Weerman, Evelien Hoeben, Jessica Hill & Arjan Blokland
 4. Parenting and peer context in relation to adolescent delinquency: A systematic review  on the interplay of two core social domains 
  Evelien Hoeben & Veroni Eichelsheim

Divisie organisatiecriminaliteit: Overtredende bedrijven – modus operandi, controlemechanismen en reacties
Voorzitter: Clarissa Meerts

 1. Ontwikkelingstrajecten van regelovertreding in de Nederlandse binnenvaart
  Jelmar Meester, Marieke Kluin & Arjan Blokland
 2. Modus operandi van zorgfraudeurs
  Alan Kabki, Joyce te Bos & Frank Diepenmaat
 3. Labelling van organisatiecriminaliteit: Een (empirische) beschouwing in tijden van toenemende verontwaardiging voor overtredingen van organisatie
  Anna Merz
 4. Effectieve regulering van mensenrechtenschendingen na milieuschade in theorie en praktijk
  Annika van Baar & Wim Huisman
 5. Een panklare zaak? Het gebruik van zelfonderzoek binnen een strafrechtelijke context
  Clarissa Meerts

Opinie en rechtspraak
Voorzitter: Andre de Zutter

 1. Pseudo-intimiteit en verkrachting is geen geloofwaardig huwelijk
  Andre de Zutter
 2. Ver van mijn bed? Nederlandse publieke opinie over seksuele kinderuitbuiting in het buitenland
  Anneke Koning
 3. Pro Justitia-rapportage en straftoemeting: Een experimentele vignetstudie
  Roosmarijn van Es, Jan de Keijser, Janne van Doorn & Maarten Kunst
 4. Bij de schuldvraag wordt vergeten om de confrontatie te confronteren!
  Andre de Zutter & Laura Geelen


Parallelsessie 2: donderdag, 13:30 - 15:00

Divisie detentie: Effecten van begeleiding en bejegening tijdens en na detentie
Voorzitter: Anja Dirkzwager

 1. Procedurele rechtvaardigheid, legitimiteit en recidive: Een vergelijking tussen gedetineerden op basis van criminele voorgeschiedenis
  Matthias van Hall, Anja Dirkzwager, Peter van der Laan & Paul Nieuwbeerta
 2. Het effect van reclasseringstoezicht na detentie op recidive tijdens en na de toezichtsperiode
  Suzan Verweij, Karin Beijersbergen, Gijs Weijters, Hilde Wermink & Arjan Blokland
 3. Binnen beginnen om buiten te blijven. Reclassering en PI werken samen aan re-integratie gedetineerde
  Marie-José Geenen
 4. Leefklimaat in Vlaamse gevangenissen: Ervaringen van veroordeelden en beklaagden
  Lorenz Pardon

Divisie groene criminologie: Groene criminologie in Nederland: Daders, slachtoffers en rechten
Voorzitter: Daan van Uhm

 1. Daders van milieucriminaliteit in beeld
  Victor van der Geest, Joost van Onna & Jessica Hill
 2. Criminele netwerken in de illegale vogelhandel
  Daan van Uhm & Toine Spapens
 3. Verbanden tussen schade aan werknemers en dieren in de vleesindustrie
  Julia Houtmortels
 4. Rechten voor de Waddenzee
  Jans Benjamens

Cybercriminaliteit: Slachtofferschap en weerbaarheid
Voorzitter: Susanne van ’t Hoff de Goede

 1. Systematische review over angst voor slachtofferschap van cybercriminaliteit
  Janne van Doorn & Jelle Brands
 2. Risicoprofielen voor slachtofferschap van cybercriminaliteit
  Susanne van ’t Hoff de Goede et al.
 3. I am just weird, I am stupid and naïve, I am a pervert, I know I am'; Explorerend onderzoek naar de narratieve impact van financiële sextortion op volwassen mannen
  Raoul Notte et al
 4. Sterktes van organisaties ten aanzien van social engineering
  Michelle Ancher et al
 5. Cyberweerbaarheid in het mkb: Evaluatie van de interventie ‘MKB Cyber Buddy’s’
  Susanne van ’t Hoff-de Goede et al

Police-citizen interactions
Voorzitter: Lenneke van Lith

 1. De-escalation in police-citizen conflicts: A systematic review
  Lenneke van Lith
 2. What goes on before the conflict goes off?
  Hans Myhre Sunde
 3. Feel it coming: Situational turning points in police-civilian encounters
  Laura Keesman
 4. The role of bystanders in policing
  Marly van Bruchem

Georganiseerde misdaad
Voorzitter: Teun van Ruitenburg

 1. Opgeruimd staat netjes? De aanpak van synthetisch drugsafval in Belgie
  Sophia de Seranno
 2. Reacties van de outlaws een casestudie naar hoe leden van de Hells Angels MC omgaan met de Nederlandse aanpak van outlaw motorcycle gangs (OMCGs)
  Teun van Ruitenburg, Robby Roks & Sjoukje van Deuren
 3. Witwassen als service: Een onderzoek naar bedrijfsmatig gedrag in witwasnetwerken in Nederland
  Jo-Anne Kramer, Edward Kleemans, Arjan Blokland & Melvin Soudijn
 4. Samen ondermijning aanpakken in de buurt. Gebruik van segmentatiemodel voor maatschappelijke betrokkenheid om burgers gericht te betrekken bij aanpak en preventie.
  Imke Smulders
 5. Criminele uitbuiting onder scholieren en studenten in Zeeland
  Marjolein de Winter & Ayten Ustuner

Politie & noodhulp
Voorzitter: Jasper van Berkel

 1. Demand for emergency (police) services in the Netherlands using open data
  Samuel Langton & Wouter Steenbeek
 2. Het gebruik van automatische nummerplaatherkenning door de politie
  Jasper van Berkel
 3. Hoe blauw is de recherche? Een onderzoek naar de recherche-identiteit
  Anouk van Schaik
 4. Op zoek naar lokaal handelingsperspectief in de aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit
  Jelle Kort & Remco Spithoven


Parallelsessie 3: donderdag, 15:30 - 17:00

Divisie terrorisme
Voorzitter: Fabienne Thijs

 1. Relaties binnen radicale netwerken en individuele risico’s op terroristische actie
  Casper van Nassau
 2. Gewelddadige en niet-gewelddadige terrorismeverdachten: Een levensloopperspectief
  Fabienne Thijs
 3. Wie neemt er nou een terrorist aan? Het re-integratieproces van ex-gedetineerden van de Terroristenafdeling
  Elanie Rodermond
 4. Risky or at risk? An empirical legal study of the prevention of intergenerational transmission of violent extremist ideologies through child protection measures
  Lisette Dirksen

Conflicts and bystanders
Voorzitter: Carlijn van Baak

 1. Bystander intervention during interpersonal conflicts in public space and its consequences
  Joska Appelman, Lasse Suonperä Liebst & Marie Rosenkrantz Lindegaard
 2. Bystander intervention in public conflicts between men and women versus conflicts between men
  Carlijn van Baak, Evelien Hoeben, Don Weenink, Marie Rosenkrantz Lindegaard
 3. Do bystanders help to stop the violence in armed shop robberies? CCTV footage shows that nonintervention is the norm
  Marie Rosenkrantz Lindegaard, Wim Bernasco, Peter Ejbye-Ernst & Lasse Suonperä Liebst
 4. Distress in contexts and time: An ethological analysis in the aftermath of street conflicts
  Virginia Pallante & Marie Rosenkrantz Lindegaard

Project Gerede Twijfel: Rechtspsychologische analyse van het bewijs in dubieuze zaken
Voorzitter Annelies Vredeveldt

 1. Project Gerede Twijfel: Rechtspsychologische analyse van het bewijs in dubieuze zaken
  Annelies Vredeveldt
 2. Het dodelijke dienstwapen
  André De Zutter
 3. Een Rwandees kaartenhuis
  Gabi de Bruïne
 4. De dansende dader
  Lex Borst
 5. De onzichtbare steekpartij
  Meike de Boer & Enide Maegherman
 6. De Mokumse mokermoord
  Jasper van der Kemp

Criminaliteit in het digitale tijdperk
Voorzitter: Claire van Eeden

 1. Senioren: LAAT JE GEEN H@CK ZETTEN!
  Remco Spitshoven, Sam Polman, Ynze van Houten & Rutger Leukfeldt
 2. Voorkoming van slachtofferschap van misbruik van seksueel beeldmateriaal onder jongeren
  E. Foppen, Y.A. van Houten, E.F.J. Misana-ter Huurne & R. Leukfeldt
 3. Opsporen, vervolgen en tegenhouden van cybercriminaliteit
  Claire van den Eeden

Divisie biosociale criminologie: Genetisch onderzoek naar slachtofferschap en antisociaal, agressief en crimineel gedrag
Voorzitter: Steve van de Weijer

 1. Grootschalig genetisch onderzoek naar antisociaal gedrag
  Jorim Tielbeek
 2. Directe en indirecte genetische effecten op agressie
  Camiel van der Laan
 3. Keerpunten in de criminele carrière of spurieuze verbanden?
  Steve van de Weijer
 4. Slachtofferschap en mentale gezondheid: Een discordante tweelingstudie
  Bodine Gonggrijp


VRIJDAG 17 JUNI 2022

Parallelsessie 4: vrijdag, 9:15 - 10:45

Divisie detentie: Het belang van contact met het sociale netwerk en met interne en externe professionals
Voorzitter: Hanneke Palmen

 1. Het bezoekuur door de ogen van gedetineerden en bezoekers
  Hanneke Palmen
 2. De timing, frequentie, en consistentie van bezoek tijdens detentie en recidive 
  Maria Berghuis, Paul Nieuwbeerta, Hanneke Palmen, Miranda Sentse, Babette van Hazebroek & Esther van Ginneken
 3. Draagt professionele support tijdens detentie bij aan een beter voorbereid gevoel op de terugkeer naar de samenleving?
  Amanda Pasma, Esther van Ginneken, Hanneke Palmen & Paul Nieuwbeerta
 4. “Mijn vriendin neemt me gewoon mee naar de Action”. Een kwalitatief onderzoek naar het contact tussen gedetineerden en de buitenwereld gedurende de coronapandemie
  Elanie Rodermond & Romi Zalmé

Divisie cybercriminaliteit: Cyber offenders (II)
Voorzitter: Marco Romagna

 1. Becoming a hacktivist: Examining the motivations and the processes that prompt an individual to engage in hacktivism
  Marco Romagna & Rutger Leukfeldt
 2. Hacker mobility in cyberspace and the least effort principle
  Asier Moneva, Stijn Ruiter & Daniel Meinsma
 3. Telegram stolen data markets: Crime script and interventions
  Taisiia Grakava, Asier Moneva & Rutger Leukfeldt
 4. Does one ad a day keep cybercrime at bay?
  Asier Moneva, Rutger Leukfeldt & Wouter Klijnsoon

Roundtable: Oxford Handbook on Atrocity Crimes
Barbora Hola, Maartje Weerdesteijn, Mark Drumbl, Catrien Bijleveld, Annika van Baar, Roland Moerland & Lidewyde Berckmoes

Trend onderzoek
Voorzitter: Wim Bernasco

 1. Effecten van de COVID pandemie op misdaad: Een middellange-termijn perspectief
  Wim Bernasco
 2. Fataal en niet-fataal vuurwapengeweld in Nederland: Introductie tot de Dutch Firearm Violence Monitor
  Katharine Krusselman, Pauline Aarten & Marieke Liem
 3. Recidive bij veroordeelden voor terrorisme in België: Een overlevingsduuranalyse gebaseerd op cijfers uit het centraal strafregister
  Sarief Shanty
 4. Verschil in recidivetrends onder jeugdige daders; ongelijkheid neemt toe
  Sanne Boschman

Formele en informele gevolgen van justitiecontact
Voorzitter: Wim Huisman

 1. De (in)formele gevolgen van strafrechtelijke vervolging voor wittenboordencriminaliteit
  Wim Huisman & Dennis Lesmeister
 2. Uitbreiding van antecedentenscreening met bestuurlijke boetes? De realiseerbaarheid en wenselijkheid onderzocht aan de hand van een casestudy naar handhaving en integriteit in de financiële sector
  Elina van ’t Zand
 3. De ‘black box’ van de Verklaring Omtrent het Gedrag geopend: De rol van risico- en beschermende factoren en signalen van desistance in de VOG-screening
  Chantal van den Berg & Elina van ’t Zand
 4. De rol van nadelige arbeidsmarktgevolgen in de continuïteit van crimineel gedrag
  Marco Stam

Parallelsessie 5: vrijdag, 13:15 - 14:45
Consequences of conflict and the fossil fuel industry
Voorzitter: Jessica Hill

 1. Drone pilots suffering from psychological consequences ‘Angels in the sky’ or ‘Chairborne rangers’? An exploration of the stigmatization of the psychological difficulties experienced by drone pilots
  Ayla Molenkamp
 2. Empirical Legal Activism
  Jessica Hill, Nathalie Verkade & Clemens Kaupa
 3. Integrating Islamic law and liberal transitional justice: Towards a locally-inspired model of postconflict justice for Islamic countries
  Mohammad Hossein Mojtahedi
 4. Oily business: The role of oil and gas wealth in the repression of nonviolent resistance movements
  Wllemijn Born
 5. The persistence of organized crime in post-Caliphate Iraq: A case of crime-terror convergence?
  Sara Kulic & Maarten Bolhuis

Roundtable: Police data: populations or samples? Generalizing from almost exhaustive datasets
Henk Elffers, Samuel Langton, Mieke Struik & Tim Verlaan

Behulpzame burgers
Voorzitter: Marlijn Peeters

 1. Wat doet WhatsApp-buurtpreventie met de veiligheidsbeleving van deelnemers?
  Jossain Zoutendijk
 2. Wijken waar gepraat wordt
  Marlijn Peeters
 3. Digitale eigenrichting of behulpzame burgers? De uitdagingen van online burgeropsporing voor de Nederlandse politie
  Isabella Regan & Jasper van der Kemp
 4. Spreken is Goud, Zwijgen is Fout! Een vignettenstudie naar de aangiftebereidheid bij verkrachting onder de Nederlandse en Vlaamse mannen en vrouwen
  Andre de Zutter

Divisie victimologie: Contact en overlap tussen slachtoffers en daders
Voorzitter: Pauline Aarten

 1. Zin- en betekenisgeving in de nasleep van een slachtofferervaring: De rol van sociale steun en lotgenotencontact
  Pien van de Ven
 2. Slachtoffer-dadercontact tijdens de resocialisatie van tbs-gestelden
  Lydia Dalhuisen & Alice Bosma
 3. Slachtofferschap onder politiemedewerkers en hun omgang met burgers (obv slachtofferdaderoverlap literatuur)
  Lisa van Reemst, Tamar Fischer & Frank Weerman
 4. Slachtoffer-daderoverlap bij partnerdoding
  Pauline Aarten & Marieke Liem

Jeugd & criminaliteit
Voorzitter: Jan Dirk de Jong

 1. Delinquentie vertekend in beeld
  Jan Dirk de Jong & Adriaan Denkers
 2. Succes niet-westerse student en de rol van familie, alliantie en veiligheid
  Youssef Azghari
 3. Exposen: High Impact Crime in het digitale tijdperk
  Krista Schram
dr. J.M. Hill Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
dr. JM Hill
...
Natascha de Leeuw Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
N. de Leeuw MSc
...
Spreker
prof. dr. H.C. de Coninck
...
Spreker
E. Eskens
...
Spreker
dr. M.L. Gore
...
Spreker
prof. dr. J.H.L.J. Janssen
...
Spreker
mr. dr. S.D.P. Kole MA
...
Spreker
dr. A. Lemieux
...
Spreker
dr. D.P. van Uhm
...
Kamerlingh Onnes Gebouw

Steenschuur 25, 2311 ES LEIDEN


Hieronder vindt u de tarieven voor deelname aan het NVC-congres. Bent u lid van de NVC, dan is inschrijving van het congres voordeliger. Wilt u alsnog lid worden van de NVC? U kunt zich inschrijven via www.criminologie.nl (regulier € 30 per jaar, AIO € 20 per jaar en student € 10 euro per jaar).

Inschrijftarieven voor NVC congres 2022

 

Regulier

AIO

Student

NVC-leden

€ 130

€ 110

€ 40

Niet-leden

€ 200

€ 150

€ 80

Indieners van een voorstel en sessievoorzitters en -organisatoren worden niet vrijgesteld van inschrijving en betaling.

De prijs is inclusief lunches, drankjes, borrel en buffet na de eerste congresdag en borrel na de tweede congresdag. Het is niet mogelijk om u voor één dag in te schrijven. Bij annulering na 31 mei 2022 geldt geen restitutie van inschrijfgeld; wel kan een vervanger worden gezocht.

Op donderdag 16 juni wordt na afloop van de sessies, als avondprogramma, ook een borrel en een dinerbuffet georganiseerd in de Faculty Club ter Leiden. Gelieve bij inschrijving aangeven of u hierbij aanwezig zult zijn vanwege inschatting aantallen.

Maak hier uw keuze

Voltekend
Neem contact op
Vooraankondiging

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven