• Startdatum:
  • 17 juni 2021
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Rechtsgebied:
  • Burgerlijk(proces)recht, Consumentenrecht, Goederenrecht, Verbintenissen- en contractenrecht
  • Soort:
  • Cursus
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 3

In dit webinar wordt de ontbinding van overeenkomsten behandeld. Onder welke voorwaarden kan een overeenkomst worden ontbonden? Wat zijn de rechtsgevolgen van ontbinding? En wat is rechtens ten aanzien van gedeeltelijke ontbinding? Deze vragen worden behandeld aan de hand van rechtspraak en casuïstiek.

Niveau
Verdieping: minstens 1 jaar praktijkervaring; kandidaat beschikt over voldoende voorkennis van het contractenrecht.

Docent
Prof. mr. H.B. Krans, Hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijkprocesrecht Universiteit Leiden, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Toegang tot de webinar
De webinar ontbinding in het contractenrecht vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via internetbrowser Google Chrome.

U ontvangt enkele dagen voor het webinar plaatsvindt een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u.

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. 

De webinar wordt opgenomen en na-afloop ontvangt u de opname. 

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punten wensen te ontvangen, dienen na afloop van de webinar toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw punt/punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat. Indien u de toets niet heeft gehaald, ontvangt u bericht en kunt u de toetsvragen opnieuw beantwoorden.

Programma:

08.45 uur: Inloggen in de Liveroom                                                        
09.00 uur: College
10.30 uur: Pauze
10.45 uur: College
12.15 uur: Einde

 

prof. mr. dr. H.B. Krans - Docent Juridisch PAO Leiden
Docent
Prof. H.B. Krans
...


Het Webinar ontbinding in het contractenrecht vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room. 

Enkele dagen voor het webinar plaatsvindt, krijgt u per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving. 

€ 225,00 (vrij van BTW)