• Startdatum:
 • 21 juni 2021
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Rechtsgebied:
 • Burgerlijk(proces)recht, Consumentenrecht, Onderwijsrecht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 2

In de media wordt nogal eens bericht over leerlingen of ouders die onderwijsinstellingen aansprakelijk willen houden voor door hun geleden schade. Het kan hierbij gaan om schade die het gevolg is van een ongeval, maar ook om schade die zou zijn geleden door een gebrek aan kwaliteit van het onderwijs. Dit webinar gaat nader in op het vraagstuk dat achter deze berichten schuilt: de vraag naar de civielrechtelijke aansprakelijkheid van onderwijsinstellingen.

Tijdens het webinar wordt allereerst stilgestaan bij de rechtsverhouding tussen onderwijsinstellingen en onderwijsdeelnemers (en eventueel hun ouders). Daarnaast wordt ingegaan op verschillende vragen die kunnen rijzen in het kader van de civielrechtelijke aansprakelijkheid van onderwijsinstellingen, zoals: Wie is de aansprakelijk te stellen partij? Wat is de grondslag van een eventuele aansprakelijkheid? Rust een zorgplicht op onderwijsinstellingen? Zo ja, wat houdt die zorgplicht in en hoe wordt deze door de rechter getoetst? Uiteraard is er tijdens het webinar gelegenheid tot het stellen van vragen.

Onderwerpen die onder meer behandeld zullen worden:

 • Duiding rechtsverhouding tussen onderwijsinstelling en onderwijsdeelnemers (en eventueel ouders) in het funderend, middelbaar en hoger onderwijs
 • Betekenis publiekrechtelijke onderwijswetgeving in de onderwijsverhouding
 • Civielrechtelijke grondslagen van aansprakelijkheid in het onderwijs
 • Zorgplicht van onderwijsinstellingen
 • Relevante (actuele) jurisprudentie incl. wet- en regelgeving

Docent
Mw. mr. dr. S. Voskamp, Universitair docent verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Leiden. Stijn Voskamp is gepromoveerd op het proefschrift getiteld ‘Onderwijsovereenkomst, contractenrechtelijke leerstukken toegepast op de rechtsverhouding tussen school, leerling en ouders in het primair en voortgezet bekostigd onderwijs’ (Den Haag: Boom Juridisch 2018).

Doelgroep
Juristen met interesse in het onderwijsrecht, overheidsjuristen, advocaten, bedrijfsjuristen, maar ook voor bijvoorbeeld directies, stafleden van besturen en medezeggenschapsraden, die meer willen weten over de civielrechtelijke aansprakelijkheid van onderwijsinstellingen.

Toegang tot de webinar
Het Webinar Onderwijsrecht: Aansprakelijkheid van onderwijsinstellingen vindt online plaats. Om deel te nemen aan de online bijeenkomst, hoeft u geen software te downloaden.

Enkele werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst ontvangt u per mail informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsruimte. De digitale ontmoetingsruimte treft u op de dag van de bijeenkomst aan in de leeromgeving van het event.

Als u inlogt in de digitale ontmoetingsruimte, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. Indien de bijeenkomst interactief is, kan de docent vragen om uw camera en eventueel uw microfoon te activeren. Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met beeld en geluid: de keuze is aan u.

U bent verantwoordelijk voor een stabiele internet-, audio- en eventuele videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt.

Opname
Het webinar Onderwijsrecht: Aansprakelijkheid van onderwijsinstellingen wordt opgenomen. De opname vindt u na enkele werkdagen terug in uw digitale leeromgeving. U kunt de bijeenkomst dus bekijken op een moment dat het u uitkomt.

Certificaat PO-punten
Om PO-punt(en) te verdienen, dient u na het webinar in de digitale leeromgeving de toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van uw antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op de PO-punt(en). Instructie over het invullen van de toetsvragen en het herkansen van de toets vindt u in het instructiedocument over online onderwijs in de Mijn Juridisch PAO omgeving.

21 juni 2021 van 10.00-12.15 uur (met pauze van 15 minuten)

Docent Voskamp Contracteren JPAO Leiden
Docent
mr. dr. S. Voskamp
...


Het Webinar Onderwijsrecht: Aansprakelijkheid van onderwijsinstellingen vindt online plaats.

Enkele dagen voor het webinar plaatsvindt, krijgt u per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. 

€125,00 (vrij van BTW)