• Startdatum:
  • 27 mei 2021
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Rechtsgebied:
  • Bestuurs(proces)recht, Privacy en ICT recht
  • Soort:
  • Cursus
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 1

Artificial Intelligence en het gebruik van algoritmes zijn niet meer weg te denken uit ons werk- en privé leven. Net als veel andere overheidsorganisaties werkt het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) met algoritmes om meer uit de beschikbare data te halen. Op deze manier verbetert het CJIB de dienstverlening aan burgers. Bijvoorbeeld door tijdig te signaleren dat burgers schulden hebben en deze mensen zo goed mogelijk te helpen in plaats van verder in de problemen te brengen. ‘Maatschappelijk verantwoord innen’, noemt het CJIB dat.

Het verbeteren van de dienstverlening moet natuurlijk gebeuren met algoritmes die accurate voorspellingen doen. Tegelijkertijd moeten de modellen transparant en de algoritmes uitlegbaar zijn. Het is niet altijd gemakkelijk hierin de juist balans te vinden. Hoe doet het CJIB dat?

Docent: ing. Joke van Houten – de Boer MSc, Data scientist bij innovatielab van het CJIB, deelt haar ervaringen tijdens dit webinar.

Toegang tot de webinar
De Webinar AI - De transparante algoritmes van het CJIB vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via uw internetbrowser (Google Chrome).

U ontvangt enkele dagen voor het webinar plaatsvindt een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u.

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. 

De webinar wordt opgenomen en na-afloop ontvangt u de opname. 

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punten wensen te ontvangen, dienen na afloop van de webinar toetsvragen te beantwoorden in de leeromgeving. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw punt/punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat. Indien u de toets niet heeft gehaald, ontvangt u bericht en kunt u de toetsvragen opnieuw beantwoorden.

27 mei 2021 van 12:00 - 13:00 uur

Docent
[ing.] J. van Houten-de Boer MSc
...


Het Webinar AI - De transparante algoritmes van het CJIB vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room. 

Enkele dagen voor het webinar plaatsvindt, krijgt u per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving. 

€35,00 (vrij van BTW)