• Startdatum:
 • 19 april 2021
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Rechtsgebied:
 • Bestuurs(proces)recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 4

De online cursus Actualiteiten Schaarse vergunningen en subsidies zal aan de hand van recente voorbeelden uit de jurisprudentie een compleet beeld schetsen van de actuele stand van zaken van de verdeling van schaarse publieke rechten. In november 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat op grond van het gelijkheidsbeginsel, op het moment dat er ruimte ontstaat een schaarse vergunning te verlenen, andere ondernemers in beginsel de mogelijkheid moet worden geboden mee te dingen naar die vergunning. Op 11 juli 2018 heeft de Afdeling hetzelfde geoordeeld voor schaarse subsidies. De ontwikkelingen over schaarse vergunningen en subsidies volgen in hoog tempo. Na deze cursus bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen.

Tijdens de cursus zal steeds het perspectief van zowel de overheid als de geïnteresseerden in het schaarse recht worden belicht. Ook zullen veel praktische tips worden gegeven over de spelregels die gelden bij de verdeling van schaarse rechten. Stilgestaan zal worden bij zowel de vraag wanneer sprake is van een schaars recht als de vraag hoe een schaars recht moet worden verdeeld.

Kortom, na slechts één dagdeel beschikt u over de nodige parate kennis van de verdeling van schaarse vergunningen en subsidies, worden ontwikkelingen voor u op een rij gezet en krijgt u inzicht in wat deze ontwikkelingen betekenen voor uw praktijk.

Niveau
Verdiepingsniveau: meer dan 1 jaar ervaring in het betreffende vakgebied; voor deelname wordt basiskennis bestuursrecht aanwezig verondersteld.

Doelgroep
Advocatuur, zittende en staande magistratuur, overheids- en bedrijfsjuristen.

Toegang tot webinar 'Actualiteiten schaarse vergunningen en subsidies'
De webinar 'Actualiteiten schaarse vergunningen en subsidies' vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via uw internetbrowser (Google Chrome).

U ontvangt enkele dagen voor het webinar plaatsvindt een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u.

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. Wij kunnen u hier helaas niet mee helpen.

De cursus wordt opgenomen en na afloop ontvangt u de opname. U kunt het webinar terugkijken op een moment dat het u uitkomt. Schrijf u dus nu in en kijk het webinar later terug om zo ook uw PO punten te behalen.

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punten wensen te ontvangen, dienen na afloop van de cursus enkele toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw punt/punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat.

12.15 uur: Inloggen in de digitale ontmoetingsruimte                                              
12.30 uur: Colleges over de volgende onderwerpen:
 • Wanneer is sprake van een schaars recht?
 • Welke verplichtingen gelden bij de verdeling
  van schaarse rechten?
De colleges worden tweemaal onderbroken door
een pauze van 15 minuten
17.00 uur: Einde
mr. A. Drahmann Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. A. Drahmann
...
verboeket docent bij pao leiden
Docent
mr. L.W. Verboeket
...


De cursus Actualiteiten schaarse vergunningen en subsidies vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room.

Enkele dagen voor het webinar plaatsvindt, krijgt u per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving.

Bekijk de updates van de Universiteit Leiden en onze veelgestelde vragen over postacademisch onderwijs op locatie.

€ 450,= (vrij van btw) inclusief digitaal cursusmateriaal.