• Startdatum:
  • 29 oktober 2021
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Rechtsgebied:
  • Vreemdelingenrecht
  • Soort:
  • Cursus
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 4

Het asielrecht is doorlopend in beweging, misschien wel meer dan andere rechtsgebieden. Niet alleen verandert de feitelijke situatie in de wereld en vooral de asiellanden geregeld, ook is het asielrecht voor een groot deel Unierecht: relatief nieuw, en onderworpen aan zowel politieke invloed als veel uitleg door het Europese Hof van Justitie. Alle recente ontwikkelingen komen in deze cursus aan de orde, voor zover ze in Nederlandse asiel procedures een rol (kunnen) spelen. Er wordt afgeweken van de onderwerpen als de actualiteit daar om vraagt!

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:
- recente ontwikkelingen GEAS
- Dublinovereenkomst
- Rechterlijke toetsing: feiten, LHBT, religie, opvolgende aanvragen, nieuwe asielmotieven
- Veilige landen (van herkomst of derde landen)
- 1F en openbare orde
- Schorsende werking rechtsmiddelen
- Medische aspecten / advisering (Korosec).
- Er wordt afgeweken van de onderwerpen als de actualiteit daar om vraagt!


Niveau
**Verdiepingsniveau. Er wordt verwacht dat de deelnemers over een redelijke basiskennis beschikken.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor professionals die in het migratie- en asielrecht werkzaam zijn. Daarbij dient niet alleen gedacht te worden aan de advocatuur of de rechtspraak, maar ook aan procesvertegenwoordigers of beslismedewerkers van de IND en andere personen werkzaam in de uitvoeringspraktijk.

12:30 – 13:30    College 1
13:30 – 13:40    Koerte pauze
13:40 – 14:40    College 2
14:40 – 14:50    Korte pauze
14:50 – 15:50    College 3
15:50 – 16:00    Korte Pauze
16:00 – 17:00    College 4.


Online

€ 250,= (vrij van btw) inclusief digitaal cursusmateriaal (pdf)