• Startdatum:
 • 14 januari 2021
 • Cursusduur:
 • 6 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Bank- en Effectenrecht en financiering, Financieel recht, Insolventierecht, Ondernemingsrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 25
 • HQ:
 • 25
 • NBA:
 • 25

Specialisatieopleiding WHOA-wetgeving, gericht op de herstructureringsdeskundige
Start donderdag 14 januari 2021 

Met de ‘Wet Homologatie Onderhands Akkoord’ (WHOA) beoogt de wetgever een impuls te geven aan de praktijk van herstructurering in Nederland. De WHOA gaat het gemakkelijker maken om ondernemingen in zwaar weer door middel van een onderhands akkoord te reorganiseren. Verschillende klassen van schuldeisers maar ook aandeelhouders kunnen hierdoor aan een akkoord worden gebonden, zelfs wanneer zij niet hebben ingestemd.

> Jan Adriaanse vertelt in dit interview meer over de WHOA opleiding 

De rol als herstructureringsdeskundige WHOA
Naar verwachting zal de WHOA tot een geheel nieuwe herstructureringsdynamiek leiden, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de zogenoemde ‘herstructureringsdeskundige’. Deze persoon kan door de rechtbank worden aangesteld, op verzoek van zowel schuldeisers, aandeelhouders als schuldenaren, en zal over diverse competenties en vaardigheden moeten beschikken (‘schaap met vijf poten’). Hij/zij hoeft in elk geval niet een jurist te zijn.

Kennis en vaardigheden
De volgende kennis en vaardigheden zijn voor een herstructureringsdeskundige van belang en wordt aandacht aan besteed tijdens de opleiding:

 • Oorzakenanalyse: waarom is de onderneming in de problemen gekomen en is de onderneming in beginsel levensvatbaar (na herstructurering)?
 • Turnaround management: het kunnen opstellen, analyseren, succesvol uitvoeren van een reorganisatieplan
 • Valuation van distressed companies: het kunnen beoordelen van de reorganisatiewaarde versus de liquidatiewaarde
 • Stakeholder management: wat zijn de juridische en bedrijfseconomische posities van schuldeisers, en hoe dient daar mee te worden omgegaan?
 • Kennis van conflictmanagement, onderhandeling, mediation: hoe overtuig je stakeholders in een zwaar weer situatie om mee te werken?  
 • Kennis van de WHOA en overige relevante juridische vraagstukken.

Doelgroep:
Turnaround managers, adviseurs, juristen, curatoren, bankiers, insolventierechtjuristen, financieel specialisten, accountants en financial interim managers.
Van deelnemers wordt verwacht dat zij enkele jaren praktijkervaring in het vakgebied van ondernemingen in zwaar weer is van belang.

Opzet van de WHOA specialisatieopleiding

 • Multidisciplinaire, interactieve opzet
 • Casus-gericht
 • Blended learning: klassikale bijeenkomsten op locatie en online bijeenkomsten
 • Een uitgebreide reader met digitaal cursusmateriaal wordt beschikbaar gesteld aan deelnemers
 • 6-daagse opleiding (middag-avond)
 • Afrondend schiftelijk examen in de vorm van een paper
 • Officieel Certificaat Universiteit Leiden

In de opleiding wordt allereerst een inleiding gegeven van het WHOA-juridische kader. Aan de orde komen ook: Valuation principes, WHOA-valuation casus, Business restructuring in de praktijk, Het perspectief van financiers in de WHOA, Onderhandelen in de WHOA-praktijk, Mediation, conflictmanagement en de rol van de rechter-commissaris.

De specialisatieopleiding WHOA is multidisciplinair, heeft een interactieve opzet en is casusgericht. Tijdens de bijeenkomsten is ruimte voor interactie tussen deelnemers. Men kan veel van elkaar leren, doordat de doelgroep van de opleiding breed is. Een jurist bekijkt een casus vanuit een ander oogpunt dan een financieel specialist dat doet. Dit brengt tijdens het bespreken van de casus interessante gesprekken op gang en bevordert het leerproces van de deelnemers. De kennis die men opdoet, is direct toe te passen in de praktijk. We streven ernaar om tijdens de opleiding de laatste wetenschappelijke inzichten te combineren met doelgerichte praktische oplossingen, wat ons betreft is dit de beste combinatie om te leren over de toepassing van deze nieuwe wetgeving.

Na deelname beschikken deelnemers over diepgaande kennis van de WHOA-wetgeving en weten zij het WHOA-traject zelfstandig in praktijk te begeleiden. Anders gezegd, kunt u nog effectiever uw rol aannemen op basis van solide kennis en kunde over de WHOA

Hoofddocenten

 • Prof. dr. J.A.A. (Jan) Adriaanse, is als hoogleraar turnaround management verbonden aan de afdeling Bedrijfswetenschappen van de Leiden Law School, Universiteit Leiden. Hij is daarnaast medeoprichter van BFI, een onafhankelijk financieel onderzoeksbureau in Amsterdam.
 • Prof. mr. R.D. (Reinout) Vriesendorp, hoogleraar insolventierecht aan het Instituut voor Fiscale en Economische vakken Universiteit Leiden, advocaat/partner De Brauw Blackstone Westbroek.
 • Prof. mr. H. (Harold) Koster, is verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar Ondernemingsrecht en voorzitter van de afdeling Ondernemingsrecht.

Docenten

 • Prof. dr. J.J.A. Adriaanse, (Universiteit Leiden, BFI)
 • Prof. mr. Reinout Vriesendorp, (Universiteit Leiden, De Brauw)
 • Prof. mr. Harold Koster, (Universiteit Leiden)
 • Mr. Job van Hooff, advocaat/partner Stibbe
 • Mr. Derk van Geel, (Fort Advocaten)
 • Mr. Johan Jol, (ABN-AMRO, Universiteit Leiden)
 • Dr. M.J.R. Broekema RV, Partner bij BFI en docent aan Universiteit Leiden
 • Mr. Drs. Tjebbe de Jong, (Alvarez & Marsal)
 • Mr. Piet Neijt, rechter-commissaris, Rechtbank Utrecht
 • Mr. Ferdinand Hengst, advocaat/partner De Brauw Blackstone Westbroek.
 • Mr. Renate Vink-Dijkstra, advocaat Declercq Advocaten en Notariaat.

Introductie webinar 'Hoofdlijnen WHOA'

Ter voorbereiding op de specialisatieopleiding, organiseren we op 18 november het webinar 'Hoofdlijnen WHOA'. De docenten behandelen in dit webinar de hoofdlijnen van de WHOA. Daarbij komen de belangrijkste deelonderwerpen van de WHOA aan bod: de twee versies van de WHOA (openbare en besloten akkoordprocedure), de rol van een herstructureringsdeskundige en de observator, de afkoelingsperiode, bescherming van financiering, tussentijdse rechterlijke uitspraken en maatwerkvoorzieningen, (de inhoud van) het akkoord onder de WHOA, de stemming over het akkoord en homologatie daarvan. Na het volgen van de webinar bent u bekend met de hoofdlijnen van de WHOA en enkele specifieke deelonderwerpen, zodat tijdens de WHOA specialisatieopleiding de verdieping kan worden opgezocht.

Het webinar 'Hoofdlijnen WHOA' is bedoeld als gratis introductie voor degenen die zich voor de Specialisatieopleiding WHOA hebben ingeschreven. Wilt u deelnemen aan het webinar? Stuur ons dan een e-mail en u ontvangt een persoonlijke kortingscode.

Toegang tot de opleiding
De WHOA-opleiding vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of Firefox).

U ontvangt enkele dagen voor de bijeenkomst plaatsvindt een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u.

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. Wij kunnen u hier helaas niet mee helpen.

De bijeenkomsten worden opgenomen en na-afloop van iedere bijeenkomst ontvangt u de opname. U kunt de opname binnen 4 weken terugkijken op een moment dat het u uitkomt.

Programma is onder voorbehoud!

Bijeenkomst 1 - Donderdag 14 januari, 15:00 - 21:00 uur
Bijeenkomst 2 - Donderdag 28 januari, 15:00 -21:00 uur
Bijeenkomst 3 - Donderdag 11 februari, 15:00 -21:00 uur
Bijeenkomst 4 - Donderdag 4 maart, 15:00 -21:00 uur
Bijeenkomst 5 - Donderdag 18 maart, 15:00 -21:00 uur
Bijeenkomst 6 - Donderdag 25 maart, 15:00 - 21:00 uur
 

 

Onderwerp

Docent(en)

Dag 1 (m)
Bijeenkomst 1 - Donderdag 14 januari, 15:00 - 18:00 uur

Doel en opzet opleiding

Inleiding WHOA/herstructureringsdeskundige

Oorzakenanalyse en turnaround management

Prof. dr. Jan Adriaanse,

Prof. mr. Reinout Vriesendorp

 

Dag 1 (a), 19:00 - 21:00

Casus - financiële herstructurering  

Drs. Dolf Bruins Slot

Dag 2 (m) Bijeenkomst 2 - Donderdag 28 januari, 15:00 -18:00 uur

Verdieping WHOA-juridisch kader

Prof.mr. Reinout Vriesendorp,

Prof. mr. Harold Koster

Dag 2 (a), 19:00 - 21:00

Verdieping WHOA-juridisch kader

Prof. mr. Reinout Vriesendorp, Prof. mr. Harold Koster

Dag 3 (m) Bijeenkomst 3 - Donderdag 11 februari, 15:00 -18:00 uur

De rol van de rechter

Prof. mr. Reinout Vriesendorp,

Mr. Piet Neijt

Dag 3 (a), 19:00 - 21:00

Essentialia mediation, conflictmanagement bij ondernemingen in zwaar weer

 

Dag 4 (m) Bijeenkomst 4 - Donderdag 4 maart, 15:00 -18:00 uur

Het perspectief van schuldeisers/financiers in de WHOA incl. casus

Mr. Johan Jol

Dag 4 (a), 19:00 - 21:00

Capita selecta herstructureringsdeskundige incl. casus

Mr. Feerdinand Hengst

Dag 5(m) Bijeenkomst 5 - Donderdag 18 maart, 15:00 -18:00 uur

Capita selecta WHOA: Internationaal (bevoegdheid en erkenning), opzegging van overeenkomsten, absolute priority rule

WHOA en medezeggenschap incl. casus

Mr. Job van Hooff


Mr. Renate Vink-Dijkstra

Dag 5 (a), 19:00 - 21:00

WHOA en MKB incl. casus

Mr. Derk van Geel

Dag 6 (m) Bijeenkomst 6 - Donderdag 25 maart, 15:00 - 18:00 uur

Valuation principes & WHOA-valuation casus

Mr. drs. Tjebbe de Jong
Dr. Marc Broekema RV

Dag 6 (a),
19:00 - 21:00

“WHOA-game” - interactieve sessie in groepjes

Afsluiting

 

Drs. Peter Wolterman
Prof. dr. Jan Adriaanse
Prof. mr. dr. Reinout Vriesendorp,
Prof. mr. Harold Koster

 

 

 

prof. mr. dr. J.A.A. Adriaanse - Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. dr. J.A.A. Adriaanse
...
Koster docent Ondernemingsrecht JPAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. H. Koster
...
 prof. mr. R.D. Vriesendorp Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. R.D. Vriesendorp
...
prof. mr. dr. J.A.A. Adriaanse - Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. dr. J.A.A. Adriaanse
...
M.J.R. Broekema
Docent
dr. M.J.R. Broekema RV
...
D van Geel
Docent
mr. D. van Geel
...
F Hengst
Docent
mr. F. Hengst
...
Job van Hooff
Docent
mr. J. van Hooff
...
J.T. Jol
Docent
mr. J.T. Jol
...
Tjebbe de Jong
Docent
mr. drs. T.P. de Jong
...
Koster docent Ondernemingsrecht JPAO Leiden
Docent
prof. mr. H. Koster
...
Docent
mr. P.J. Neijt
...
Renata Vink
Docent
mr. R.E.M. Vink-Dijkstra
...
 prof. mr. R.D. Vriesendorp Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. R.D. Vriesendorp
...


Online

De Specialisatieopleiding WHOA - Herstructureringsdeskundige vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room. 

Enkele dagen voor de bijeenkomst plaatsvindt, krijgt u per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u binnekort ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving. 

€ 3250,00 (vrij van BTW) inclusief digitaal cursusmateriaal