• Startdatum:
  • 11 juni 2020
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Rechtsgebied:
  • Algemeen
  • Soort:
  • Cursus
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 1

Webinar - Coronanoodtoestand: de constitutionele aanpak van COVID-19
Donderdag 11 juni 2020, 12.00-13.00 uur; 1 PO NOvA

Prof.dr. Afshin Ellian, Mr. Eva Vlaardingerbroek, Mr.drs. Raisa Blommestijn

In de tweede bijeenkomst van de webinar cyclus ‘Corona & Noodtoestand’ staan de maatregelen die door Nederland, Duitsland en Frankrijk zijn genomen ter bestrijding van het coronavirus centraal. Hierbij wordt ingegaan op de aard van de maatregelen, de controle op deze maatregelen en ook op de specifieke juridische cultuur, die in doorslaggevende mate bepalend is geweest voor de keuze voor de verschillende maatregelen. Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden wordt de webinar gehost. Kaltura Live Room is een webbased online onderwijssysteem, u hoeft dus niets te downloaden. 

Enkele vragen die in dit webinar, maar ook in de andere webinars aan de orde zullen komen:
- De bewegingsvrijheid van burgers fors ingeperkt en kreeg de regering vergaande bevoegdheden. Hoe kunnen deze bevoegdheden worden gelegitimeerd?
- Wat is de juridische grondslag van deze maatregelen?
- In sommige landen werd de noodtoestand uitgeroepen als wettelijke grondslag van deze maatregelen.
- Het begrip noodtoestand roept tevens vragen op, zoals: wat is de noodtoestand? Hoe heeft dit begrip zich historisch gevormd?

Webinar cyclus Corona & Noodtoestand
Dit webinar maakt onderdeel uit van de cyclus ‘Corona & Noodtoestand'. Onder leiding van prof. Mr. Afshin Ellian wordt in vier webinars de rechtsfilosofische en rechtshistorische content van het begrip noodtoestand besproken. Bekijk meer informatie over deze webinar cyclus.

Overige edities die behoren tot de cyclus:

Certificering
Advocaten die een certificaat wensen te ontvangen, dienen na afloop van ieder webinar 5 vragen te beantwoorden. Bij goed gevolg ontvangen zij na afloop van een webinar een certificaat met een 1 NOvA PE punt.

Donderdag 11 juni 2020, 12.00-13.00 uur; 1 PO NOvA

Raisa Blommestijn Universiteit Leiden
Docent
mr. drs. R. Blommestijn
...
dr. Afshin Ellian Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. dr. A. Ellian
...
Sterrewacht in de zomer
Docent
mr. E.L.L. Vlaardingerbroek
...


Het webinar vindt online plaats

Meld u aan
De webinar cyclus ‘Corona & Noodtoestand is voor iedereen gratis toegankelijk! U dient zich tijdig in te schrijven via onze website.