• Startdatum:
 • 14 december 2020
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Rechtsgebied:
 • Burgerlijk(proces)recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • PE Cassatie:
 • 2
 • NOVA:
 • 2

Tijdens het webinar Civiele Cassatietechnieken zal hoogleraar Alex-Geert Castermans met u verschillende recente uitspraken van de Hoge Raad bespreken vanuit het perspectief van de cassatietechniek. Daarbij zal hij nagaan of aan deze uitspraken aanwijzingen kunnen worden ontleend voor het verbeteren van cassatiemiddelen. Hij doet dit in dialoog met cassatieadvocaat Vivien Rorsch.

Niveau
Om deze cursus te kunnen volgen is meer dan 3 jaar ervaring in het procesrecht vereist.

Doelgroep
Voor advocaten die procederen in hoger beroep. Voor specialisten die betere processtukken willen schrijven. Voor cassatieadvocaten, leden van de rechterlijke macht en wetenschappers die hun techniek naar een hoger niveau willen tillen.
Schrijf u tijdig in: we werken met kleine groepen. Daardoor is er veel ruimte voor eigen inbreng en interactie.

Toegang tot de webinar
De webinar Civiele Cassatietechnieken - Arresten lezen en schrijven vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of Firefox).

U ontvangt enkele dagen voor het webinar plaatsvindt een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u.

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. Wij kunnen u hier helaas niet mee helpen.

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punt wensen te ontvangen, dienen na afloop van de webinar toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw punt/punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat. Indien u de toets niet heeft gehaald, ontvangt u bericht en kunt u de toetsvragen opnieuw beantwoorden.

Maandag 14 december van 10:00 – 12:00

castermans docent pao leiden
Docent
prof. mr. A.G. Castermans
...
mr. V. Rörsch - Civiele Cassatie - JPAO Leiden
Docent
mr. V. Rörsch
...


Het webinar Civiele Cassatietechnieken - Arresten lezen en schrijven vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room. 

Enkele dagen voor het webinar plaatsvindt, krijgt u per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving. 

€195,00 vrij van BTW