• Startdatum:
 • 6 november 2020
 • Cursusduur:
 • 4 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Huurrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 20
 • RvR:
 • 20

Het huurrecht is een veelzijdig rechtsgebied. Het huurrecht heeft betrekking op de verhuur van een fiets, volkstuin, winkel(centrum), benzinepomp en kantoor. Het huurrecht is veelal dwingend van aard waardoor de ruimte om af te wijken beperkt is maar de ruimte voor fouten des te groter. 

De specialisatiecursus Huurrecht van Juridisch PAO Leiden bestaat uit een basis- en verdiepingscursus. Daarnaast wordt een actualiteitenmiddag georganiseerd. Beide cursussen kunnen ook als één geheel gevolgd worden en vormen dan de specialisatiecursus Huurrecht. Deze leergang is een uitstekende voorbereiding op de specialisatieopleiding van de vereniging voor huurrechtadvocaten.

Basiscursus Huurrecht
De basiscursus is bedoeld voor juristen en juridisch medewerkers met geen tot beperkte kennis van het huurrecht. De cursus heeft een duidelijke focus op de praktische problemen waar u in de praktijk tegenaan kunt aanlopen.

Verdiepingscursus Huurrecht
De verdiepingscursus sluit aan op de in de basiscursus verworven inzichten en behandelt diverse, veel in de praktijk voorkomende, geschillen. In de verdiepingscursus worden voorts die onderwerpen nader uitgediept die niet in de basiscursus uitgebreid aan bod kunnen komen.

Opbouw specialisatiecursus Huurrecht
De cursus Huurrecht heeft een unieke insteek. Anders dan bij andere aanbieders wordt niet ingegaan op één deelgebied van het huurrecht, zoals woonruimte of bedrijfsruimte. Bij JPAO Leiden wordt juist een vergelijking tussen de diverse huurregimes gemaakt. Door stelselmatig het huurrecht voor woonruimte, bedrijfsruimte, overige ruimte en onbebouwde grond te bespreken ontstaat inzicht in de overeenkomsten én verschillen tussen deze huurregimes.

In de cursus worden de 109 (!) artikelen die betrekking hebben op het huurrecht aangevuld met jurisprudentie. Meer dan in andere rechtsgebieden is de inkleuring (en verfijning) van de wet die door de rechtspraak is aangebracht belangrijk voor een goede inschatting van uw juridische positie. Mede aan de hand van diverse casusposities worden valkuilen en aandachtspunten met u doorgesproken. De cursus beoogt kandidaten tevens die inzichten bij te brengen die van belang zijn vóór aanvang van een eventuele procedure en hoe daarop strategisch geanticipeerd kan worden, maar ook hoe in de dagelijkse praktijk onnodige fouten voorkomen kunnen worden die veelal leiden tot de stap naar de rechter.

Na afloop van de cursus Huurrecht beschikt u over een gedegen basiskennis, respectievelijk gedegen kennis van het huurrecht, met een duidelijke focus op de praktische problemen waartegen u in de praktijk tegenaan kunt aanlopen.

Sprekers
De cursus wordt verzorgd door twee advocaten die zeer regelmatig over huurkwesties adviseren en procederen. Het actualiteitengedeelte wordt verzorgd door een rechter die tevens regelmatig publiceert over huurrecht.

Erkend Raad voor de Rechtsbijstand
De specialisatiecursus is erkend door de Raad voor de Rechtsbijstand. Wanneer u deze cursus hebt afgerond, kunt u zich laten registreren met de specialisatie Huurrecht. 
U kunt de basiscursus huurrecht, de verdiepingscursus huurrecht alsook de actualiteitencursus huurrecht dus als PÉ RvR opvoeren om aan uw jaarlijks verplichting van minimaal 10 PÉ RvR huurrecht te voldoen.  

 

Programma

09.30 uur Ontvangst met koffie en thee   
10.00 .uur  Hoorcollege
11.15 uur Pauze
11.30 uur Hoorcollege
12.45 uur Lunch
13.45 uur Werkcollege
15.00 uur Pauze
15.15 uur Werkcollege
16.30 uur Einde
   
 6 november  Basiscursus dag 1
13 november  Basiscursus dag 2
20 november  Verdiepingscursus dag 3
27 november  Verdiepingscursus dag 4

De Specialisatiecursus bestaat uit een basiscursus en een verdiepingscursus:

Basiscursus (modules 1-8; dag 1 en 2)   

1. Wat is huur
Wanneer is sprake van een huurovereenkomst?

2. Kwalificatie
Onderscheid woonruimte, bedrijfsruimte, overige ruimte,
dienstwoning, ongebouwde onroerende zaken,
roerende zaken

3. Verplichtingen verhuurder
Terbeschikkingstellen
Gebreken (beperkt; zie verdiepingsmodule 9)
Ongestoord genot verschaffen

4. Verplichtingen huurder
Voldoen tegenprestatie
Gedragen als goed huurder
Gebruik overeenkomstig bestemming
Aanbrengen voorzieningen/onderhoud

5. Beëindiging van huur
Opzegging algemeen
Opzegging bedrijfsruimte
Opzegging woonruimte

6. Overdracht van huurrechten
Indeplaatsstelling
Woningruil
Medehuur
Onderhuur        

7. Huurprijzen
Huurprijstoetsing woonruimte
Huurprijsherziening bedrijfsruimte

8. Huurcontracten algemeen
Plaats binnen algemene contractenrecht
Beschrijving diverse modellen
Afwijkings- en aanvullingsmogelijkheden (semi-)dwingend recht

Verdiepingscursus (modules 9-16; dag 3 en 4)

9. Gebrekenregeling verdieping 
Onderscheid gebrek/feitelijke stoornis derden
Gebreken aan het gehuurde
Gebreken in de omgeving van het gehuurde
Cascoverhuur/aanwezige installaties

10. Beëindiging verdieping 
Onrendabele verhuur
Belangenafweging

11. Huurrecht en insolventie 
Voortzetting huur door failliet/saniet
Opzegging
Ontruiming
Verrekening
Wederkerig overeenkomsten (37 Fw)
Waarborgsom, (concern)garanties

12. Huurcontracten verdieping 
Zelfstandig aangebrachte voorziening (ZAV)
Goedkeuring afwijkend beding
Renovatieclausule
Huur- en koopoptie

13. Warmtewet
Wat is een warmtenet
Warmteleveringsovereenkomst

14. Renovatie 
Achterstallig onderhoud
Voortzetting (220) of opzegging (296)
Complexsgewijze renovatie
Opzeggingsformaliteiten
Vergoedingen
Processuele aspecten

15. Huurprijstoetsing winkelruimte 
Wanneer is toetsing mogelijk?
Welke vergelijkingspanden worden betrokken?
Verbeteringen door de huurder aangebracht

16. Actualiteiten

mr. Korevaar - Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. E.P.W. Korevaar
...
Docent
mr. M. Visser
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


LET OP!

Locatie dag 1, 2 en 4:
Oude Sterrewacht, Sterrenwachtlaan 11 te Leiden

Locatie dag 3:
Hotel Golden Tulip Leiden Centre, Schipholweg 3 te Leiden

Onze cursuslocaties voldoen aan de gestelde coronamaatregelen van het RIVM en de Universiteit Leiden. We houden als cursist, spreker en medewerker 1,5 m afstand voor, tijdens en na de bijeenkomst, tijdens de lunch en breaks.

Op onze (externe) cursuslocaties nemen wij extra hygiënemaatregelen en maken op frequente tijdstippen schoon. U bent van harte welkom bij een van onze fysieke cursussen en opleidingen.

Mochten wij genoodzaakt zijn de bijeenkomsten niet op locatie aan te bieden, dan zullen we deze alsnog online aanbieden en u daarover informeren.

Onze onderwijsbijeenkomsten zullen dit najaar op kleine schaal plaatsvinden. Daarom geldt een maximum aantal deelnemers waaraan wij ons strict moeten houden.

Deelname aan de cursus vanuit huis
Kunt u wegens omstandigheden niet fysiek aanwezig zijn bij de cursus? Geen probleem! Wij zorgen voor een live verbinding met de zaal. Zo kunt u vanuit huis live deelnemen aan de cursus. Indien de technische mogelijkheden dat toelaten, kunt u ook vragen stellen aan de docent(en). Wenst u deel te nemen aan een cursus via een live verbinding? Neemt u dan tijdig contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Bekijk de updates van de Universiteit Leiden en onze veelgestelde vragen over postacademisch onderwijs op locatie.

Specialisatiecursus: € 1895,= (vrij van btw) inclusief consumpties, lunches en digitaal cursusmateriaal.

Basiscursus los: € 995,= (vrij van btw) inclusief consumpties, lunches en digitaal cursusmateriaal
Verdiepingscursus los: € 995,= (vrij van btw) inclusief consumpties, lunches en digitaal cursusmateriaal

Maak hier uw keuze

 • 6 november 2020
 • 13 november 2020
 • 20 november 2020
 • 27 november 2020
Voltekend
Neem contact op
Vooraankondiging

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven