• Startdatum:
 • 28 augustus 2020
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Rechtsgebied:
 • Algemeen
 • Soort:
 • Congres
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 1

Leiden Revisited 2020 – Alumnidag Leidse Rechtenfaculteit
Vrijdag 28 augustus 2020, 13.00 – 14.30 uur

Sinds 2006 organiseert de Leidse Rechtenfaculteit, in samenwerking met het Juridisch PAO van de Universiteit Leiden, 'Leiden Revisited: een middag terug in de collegebanken'.

Leiden Revisited is natuurlijk hét jaarlijkse alumni event van onze Leiden Law School waar honderden alumni op afkomen. Dit jaar kunnen we u, helaas, niet live verwelkomen op de Oude Sterrewacht. We hopen dat u het, ondanks dat, leuk vindt om elkaar weer te zien, spreken en Leiden weer te bezoeken (al is dat dan online). Wij nodigen u daarom uit om u aan te melden voor de eerste en hopelijk enige online editie van Leiden Revisited. Vanwege Corona-maatregelen zal Leiden Revisited dit jaar dus in een aangepaste online-vorm worden aangeboden.

Kaltura Live Room
Het programma van Leiden Revisited vindt geheel online plaats via Kaltura Live Room. Dit is een beveiligd web-based programma van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot de Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome, Edge of Firefox). En u ontvangt enkele dagen voor aanvang van Leiden Revisited een instructie met daarin de link en het wachtwoord dat toegang biedt tot de digitale ontmoetingsplaats. De instructie is t.z.t. te vinden in de Mijn JPAO omgeving. Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig!
Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u. 

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. Wij kunnen u hier helaas niet mee helpen.

We zullen live gaan om 13.00 uur. Het programma is dit jaar compact en we zullen derhalve reeds rond14.35 uur eindigen. Natuurlijk bieden we een aantal inhoudelijke sessies aan en zullen we, om het Leidse gevoel weer wat te krijgen, een ‘Leidse quiz’ doen om te kijken welke alumnus nog het meeste weet over zijn/haar studentenstad. Dit jaar reiken we dus niet alleen prijzen uit aan de beste docent(en), maar ook aan de ‘beste’ alumni!

Bekijk de terugblik op de editie van vorig jaar.

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punt wensen te ontvangen, dienen na afloop van de Webinar Leiden Revisited toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw punt/punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat. Indien u de toets niet heeft gehaald, ontvangt u bericht en kunt u de toetsvragen opnieuw beantwoorden.

Middagsessies

U heeft keuze uit 6 sessies; u kunt zich inschrijven voor één sessie.

1. Privacy en gegevensbescherming
Prof. dr. mr. G-J. Zwenne, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten en Notarissen te Den Haag en hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij, eLaw - Centrum voor Recht en Digitale Technologie, Universiteit Leiden.
Prof. Zwenne zal enkele belangrijke privacy- en gegevensbeschermingsrecht onderwerpen de revue laten passeren.

2. Intellectueel Eigendomsrecht
Prof. mr. Dirk Visser, hoogleraar IE Universiteit Leiden en advocaat Visser Schaap & Kreijger te Amsterdam
Mr. C.J.S. Vrendenbarg, universitair docent Civiel Recht en Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden
Op vrijdag 28 augustus 2020, tijdens Leiden Revisited, de traditionele opening van het Leidsch academisch IE jaar, signaleert Dirk Visser samen met Charlotte Vrendenbarg dit jaar online in sneltreinvaart de belangrijkste auteursrechtelijke en merkenrechtelijke rechtspraak van het afgelopen jaar. 

Wat is er nieuw sinds de vorige Leiden Revisited?

Auteursrecht

HvJ EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:721 (Cofemel/G-star)

HvJ EU 14 november 2019, ECLI:EU:C:2019:970 (Spedidam)

HvJ EU 19 december 2019, ECLI:EU:C:2019:1111 (Tom Kabinet)

Concl. AG 20 maart 2020, ECLI:NL:PHR:2020:354 (Lira/Ziggo) [arrest HR 25 september 2020]

HvJ EU 2 april 2020, ECLI:EU:C:2020:268 (Stim en SAMI)

HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:750 (Montis)

Hof Den Haag 19 mei 2020, IEF 19216 (Erfgoed Leiden)

Hof Amsterdam 2 juni 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1421 (Brein/Ziggo)

Hof Amsterdam 2 juni 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1410 (Verstappen/Picnic)

HvJ EU 11 juni 2020, ECLI:EU:C:2020:461 (Brompton)

Hof Arnhem-Leeuwarden 23 juni 2020, IEF 19292 (The Sting/Krakatau)

HvJ EU 9 juli 2020, ECLI:EU:C:2020:542 (Constantin Film)

Hof Den Haag 14 juli 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1218 (Vitra/Kwantum)

Concl. AG HvJ EU 16 juli 2020, ECLI:EU:C:2020:586 (YouTube & Cyando)

HR 17 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1300 (AMP/Sena)

Merkenrecht

BenGH 14 oktober 2019, A 2018/1/8 (Dom Pérignon/Cédric Peers)

HvJ EU 21 november 2019, ECLI:EU:C:2019:998 (Spin Master/High5 Products)

HvJ EU 29 januari 2020, ECLI:EU:C:2020:45 (Sky/SkyKick)

HvJ EU 27 februari 2020, ECLI:EU:C:2020:118 (Constantin Film/EUIPO)

HvJ EU 4 maart 2020, ECLI:EU:C:2020:156 (EUIPO/Equivalenza Manufactory)

HvJ EU 5 maart 2020, ECLI:EU:C:2020:170 (Halloumi/BBQLOUMI)

HvJ EU 2 april 2020, ECLI:EU:C:2020:267 (Coty/Amazon)

HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:743 (Spin Master/High5 Products)

HR 24 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:790 (Amsterdam University)

HvJ EU 23 april 2020, ECLI:EU:C:2020:296 (Gömböc)

HvJ EU 30 april 2020, ECLI:EU:C:2020:341 (Kogellagers)

HvJ EU 2 juli 2020, ECLI:EU:C:2020:519 (MBK Rechtsanwälte)

HR 3 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1221 (Stokke/Hauck)

BGH 23 juli 2020, I ZB 42/19 (Ritter Sport/Milka)

Tweede Kamer Benelux Gerechtshof:

Benelux Gerechtshof 18 oktober 2019, C 18/7, (Bimbo/BBIE – Thins)

Benelux Gerechtshof 18 oktober 2019, C 18/8 (Sportsdirect/Nethys)

Benelux Gerechtshof 12 november 2019, C 18/5 (Alliance/Sinovita)

Benelux Gerechtshof 4 december 2019, C 18/11 (DIDI/GiGi)

Benelux Gerechtshof 16 januari 2020, C 18/9 (NOVA HOLDING/NOVAGRAAF)

Benelux Gerechtshof 23 januari 2020,  C 2019/3 (Karstadt/Castart)

Benelux Gerechtshof 15 juni 2020, C 19/5/5 (SPORTS DIRECT)


3. Arbeidsrecht
Prof. mr. B. Barentsen, hoogleraar Sociaalrecht aan de Universiteit Leiden en bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen in de publieke sector op de Albeda-leerstoel
Prof. Barentsen zal enkele belangrijke arbeidsrechtelijke onderwerpen de revue laten passeren.

4. Argumenteren voor juristen
Dr. H.J.R. Kaptein, voormalig hoofddocent Rechtstheorie, Universiteit Leiden
Tijdens deze sessie geeft dr. Kaptein een introductie over de beginselen van argumentatietheorie en logica, met het oog op verbetering van argumentatieve slagvaardigheid. Immers: gelijk hebben is nog geen gelijk krijgen. Bovendien kunnen drogredeneringen ten onrechte overtuigen.

5. Jihadisme en Terrorisme
Prof. dr. A. Ellian, hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap Universiteit Leiden, Wetenschappelijk Directeur Instituut voor Metajuridica
Hoogleraar Afshin Ellian zal ingaan op actuele ontwikkelingen op het gebied van Jihadisme, Terrorisme en Contraterrorisme.

6. Jobcrafting: voorkom stilzitten
Mr. M.M. Bedaux, loopbaancoach voor alle studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden

Wat is Job Crafting? Job crafting bestaat uit de acties die werknemers nemen om hun werk vorm te herdefiniëren; een specifieke manier van proactief gedrag waarin de werknemer zelf veranderingen initieert.
De arbeidsmarkt voor juristen kenmerkt zich door vooral veel vraag van kandidaten en relatief wat minder aanbod van werkgevers, ook al lijkt het langzamerhand wat beter te gaan met het totale aanbod aan werkgelegenheid voor juristen. Toch is er nog veel concurrentie tussen de sollicitanten onderling en worden sollicitaties nog gekenmerkt door lange procedures en weinig transparantie. In deze tijd zijn veel juristen genoodzaakt om aan het werk te blijven binnen hun huidige bedrijf. Pas op de plaats maken. Juristen zijn daarbij vaak ook risicomijdend ingesteld gezien hun vooropleiding en een vast contract wordt niet vaak ingeruild voor een nieuwe job met een contract voor bepaalde tijd bijvoorbeeld. Hoe houd je het als professional vol in je huidige baan en hoe zorg je ervoor dat je energie blijft opdoen en jezelf blijft ontwikkelen?
Door middel van jobcrafting (knutselen aan je baan) geef je zelf een nieuwe invulling aan je baan of functie. Doel hiervan is om je werk als betekenisvoller te gaan ervaren, waardoor je je er meer mee kunt identificeren en het werk betekenisvoller wordt. Vanuit stilstand weer in beweging komen.

13.00 uur:

Plenair:
Opening door Marco van der Ree en toelichting programma

13.05 uur:

Welkom door prof.mr. Joanne van der Leun, decaan van de Leidse Rechtenfaculteit
De Faculteit Rechten in deze bijzondere tijden, belang van alumni voor de faculteit

13.20 uur:

Prijsuitreiking JPAO-onderwijsprijs 2019 – beste interne/beste externe docent

13.30 uur:

Leiden Quiz

13.40 uur:

Start break-out sessies

 

 • Privacy: Prof.mr. Gerrit-Jan Zwenne
 • Intellectueel Eigendom: prof.mr. Dirk Visser en gastspreker(s)
 • Arbeidsrecht: prof.mr. Barend Barentsen
 • Argumentatieleer: Mr.dr. Hendrik Kaptein
 • Jihadisme en Terrorisme: prof.mr. Ashfin Ellian
 • Jobcrafting: Marije Bedaux

14.30 uur:

Einde

Bedeaux spreker bij JPAO Leiden
Docent
mr. M.M. Bedaux
...
dr. Afshin Ellian Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. dr. A. Ellian
...
dr. H.J.R Kaptein Juridisch PAO Leiden
Docent
dr. H.J.R Kaptein
...
Dirk Visser docent bij PAO Leiden
Docent
prof. dr. D.J.G. Visser
...
Prof. Gerrit-Jan Zwenne Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. G-J. Zwenne
...


Dit jaar vindt Leiden Revisited online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room.

U ontvangt na inschrijving voor de webinar Leiden Revisited: een middag terug in de college banken 2020 per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving. 

20 euro vrij van btw voor Leidse alumni, vergeet niet de kortingsactie te selecteren
25 euro voor overige geïnteresseerden

Maak hier uw keuze

Voltekend
Neem contact op
Vooraankondiging

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven