• Startdatum:
 • 20 november 2020
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Rechtsgebied:
 • Straf(proces)recht, Vreemdelingenrecht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 6
 • RvR:
 • 6

In één dag krijgt u van zeer ervaren vakspecialisten uit de praktijk en de wetenschap een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving (nationaal, Europees en internationaal), belangwekkende rechtspraak en ontwikkelingen met betrekking tot mensenhandel. Dit is een unieke kans om uw kennis op dit actuele en veelzijdige terrein te verhogen en tevens uw netwerk met collega-vakgenoten uit te breiden.

Toelichting:
De online cursus geeft inzicht in de achtergronden van de mensenhandelproblematiek in de context van de Nederlandse samenleving. Ook de verbinding met het vraagstuk van (internationale) migratie komt aan bod. U krijgt een overzicht van belangwekkende en actuele (strafrechtelijke) jurisprudentie (n.a.v. art. 273 Sr) alsook over relevante wet- en regelgeving op dit terrein, zowel nationaal, Europees en internationaal en de verhouding daartussen.

Aan de orde komen:

 • Rechtspraak
 • Overheidsbeleid
 • OM-beleid en uitdagingen in de opsporing, vervolging en berechting
 • Ontwikkeling van het fenomeen en invloeden van migratie(beleid)
 •  Internationaalrechtelijke aspecten, inclusief  de non-punishment clausule en slachtofferschap
 • Aspecten van migratierecht
 • Integrale samenwerking

De cursus richt zich op juristen, beleidsmakers en uitvoering die te maken krijgen met wet- en regelgeving en een sociale problematiek die veelal niet direct houvast geeft. Bij de bespreking en toelichting door zeer ervaren vakspecialisten wordt aandacht besteed aan actuele casuïstiek en vragen die binnen uw werkterrein kunnen spelen. Zowel daders als slachtoffers komen aan bod. Er is ruimte tussendoor voor vragen en discussie.

Niveau
Verdiepingsniveau: minimaal 1 jaar ervaring met het onderwerp. Kandidaten dienen te beschikken over een basiskennis straf(proces)recht.

Doelgroep
De cursus richt zich onder meer op juristen en beleidsmakers bij EMM, BIBOB, IND, SIOD, RIEC, Parket-Generaal, Koninklijke Marechaussee, Politieacademie, Gemeenten, Mensenrechtenorganisaties, Wetenschappelijk bureau/Functioneel Parket OM, zittende en staande magistratuur, juristen en advocaten.  

Erkenning
Juridisch PAO Leiden is een door de Raad voor de Rechtsbijstand erkend opleidingsinstituut. U kunt de actualiteitencursus Mensenhandel als PÉ RvR opvoeren om aan uw jaarlijks verplichting van minimaal 10 PÉ RvR vreemdelingenrecht te voldoen.

Online cursus Actualiteiten Mensenhandel
De cursus Actualiteiten Mensenhandel vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of Firefox).

U ontvangt enkele dagen voor het webinar plaatsvindt een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u.

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. Wij kunnen u hier helaas niet mee helpen.

De cursus wordt opgenomen en na-afloop ontvangt u de opname. U kunt de opname binnen 4 weken terugkijken op een moment dat het u uitkomt. 

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punt wensen te ontvangen, dienen na afloop van de cursus Actualiteiten Mensenhandel toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw punt/punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat. Indien u de toets niet heeft gehaald, ontvangt u bericht en kunt u de toetsvragen opnieuw beantwoorden.

09.25 uur: Ontvangst in de liveroom
09.30 uur: Opening dagvoorzitter
09.40 uur:

Dr. M. (Masja) van Meeteren
Mensenhandel vanuit criminologisch perspectief.

10.40 uur: Pauze
10.50 uur: Mr. dr. L.B. (Luuk) Esser
Actuele ontwikkelingen in de rechtspraak over mensenhandel.

12.15 uur:

Lunch
12.45 uur: Mr. C. (Kees) Klomp
UItdagingen bij de berechting van mensenhandel.
14.00 uur: Mr. E. (Els) Martens
Uitdagingen in de opsporing en vervolging van mensenhandel.
15.00 uur: Pauze
15.15 uur: Mr. A. (Annet) Koopsen
Het slachtoffer in het strafproces.
16.30 uur: Einde
   

 

mr. dr. L.B. Esser - Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
mr. dr. L.B. Esser
...
mr. dr. L.B. Esser - Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. L.B. Esser
...
Docent
mr. C. Klomp
...
Docent
mr. E. Martens
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


De cursus Actualiteiten Mensenhandel vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room. Meer informatie over ons online onderwijs, vindt u op onze veelgestelde vragen pagina.

Enkele dagen voor het webinar plaatsvindt, krijgt u per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving.

€ 595,00 (vrij van BTW) inclusief cursusmateriaal, lunch, consumpties.
Inclusief het boek: De handelseditie van het proefschrift van Luuk Esser (over mensenhandel in het Wetboek van Strafrecht)