• Startdatum:
  • 27 juni 2019
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Rechtsgebied:
  • Bestuurs(proces)recht, Bouwrecht
  • Soort:
  • Cursus
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 4

Jaarlijks besteedt de overheid tientallen miljarden euro’s aan uitvoering van beleid. Dat beleid kan betrekking hebben op invulling van de thuiszorg, de verkoop van overheidsgebouwen, de aanleg van infrastructurele voorzieningen of de inhuur van IT specialisten, maar ook op het toestaan van gereguleerde activiteiten of het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen, zoals windmolenparken. In veel van deze gevallen heeft dit overheidshandelen een relevant economisch belang. Mag de vergunningverlening voor rondvaartboten beperkt blijven tot een vaste groep ondernemers? Moeten overheidseigendommen volgens een voorgeschreven procedure worden verkocht? Welke beperkingen gelden voor de verdeling van subsidies? Heeft de overheid een verplichting marktpartijen een gelijke kans te geven voor deze (veelal schaarse) economische belangen in aanmerking te komen? En zo ja, op welke wijze kan – of moet - de begunstigde dan worden geselecteerd?

In dit seminar geven sprekers uit de wereld van aanbesteding en schaarse rechten hun visie op specifieke praktijksituaties en/of doorkijkjes naar nieuwe ontwikkelingen. Het seminar is onderdeel van de specialisatieopleidng aanbesteding en schaarse rechten en is apart te volgen.

Het seminar staat onder verantwoordelijkheid van Prof. mr. drs. Willemien den Ouden, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de universiteit Leiden, en Prof. mr. Jan-Michiel Hebly, hoogleraar Bouw- en aanbestedingsrecht aan de universiteit Leiden en advocaat te Zwolle.

Doelgroep:
Overheidsjuristen die met de uitgifte van vergunningen of toekenning van subsidies te maken hebben, aanbestedingsjuristen die hun werkgebied willen uitbreiden, vastgoedjuristen, bedrijfsjuristen in de telecomsector en de nutssectoren, en advocaten en leden van de rechterlijke macht die werkzaam zijn op deze gebieden of daarmee als geschilbeslechter te maken hebben.

 

Programma:

12.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en broodjes
12.30 uur: Opening door Jan-Michiel Hebly (voorzitter)
12.45 uur: Voordracht Armin Cuyvers
'Schaarse rechten en de staatssteun-dimensie: meer ruimte voor zuiver interne situaties na Marinvest?'
13.25 uur: Vragen, discussie
13.30 uur: Voordracht Willemien den Ouden:
‘Invest NL, verdeling van publieke middelen buiten het publiekrecht om’
14.10 uur: Vragen, discussie
14.15 uur: Voordracht Elisabetta Manunza:
‘Slimme vraagtechniek – mechanismes ter realisering van secundaire beleidsdoelstellingen’
14.55 uur: Vragen, discussie
15.00 uur: Pauze
15.30 uur: Voordracht Annemarie Drahmann:
‘Toedeling van gedoogverklaringen aan coffeeshops’
16.10 uur: Vragen, discussie
16.15 uur: Voordracht Johan Wolswinkel: 
‘Verdeling van schaarste: van individuele rechten naar algemene regels’
16.55 uur: Vragen, discussie
17.00 uur: Afsluiting door voorzitter, gevolgd door borrel

 

prof. mr. J.M. Hebly - Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. J.M. Hebly
...
prof. mr. W. den Ouden - Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. W. den Ouden
...
mr. dr. A. Cuyvers - Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. A. Cuyvers
...
mr. A. Drahmann - Hoofddocent Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. A. Drahmann
...
prof. mr. J.M. Hebly - Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. J.M. Hebly
...
Elisabetta Manunza Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. E.R. Manunza
...
prof. mr. W. den Ouden - Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. W. den Ouden
...
Tichelaar docent Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. S. Tichelaar
...
Docent
prof. mr. dr. C.J. Wolswinkel
...
Wijnhaven Den Haag

Turfmarkt 99, 2511 DP Den Haag


€ 325,= (vrij van btw) inclusief consumpties en digitaal curusmateriaal.